«ως λυπούμενοι πάντοτε όμως χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς όμως πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Το στόμα ημών ηνοίχθη προς εσάς, Κορίνθιοι, η καρδία ημών επλατύνθη· δεν έχετε στενοχωρίαν εν ημίν, αλλ’ έχετε στενοχωρίαν εν τοις σπλάγχνοις υμών· την αυτήν λοιπόν αντιμισθίαν αποδίδοντες, ως προς τέκνα λαλώ, πλατύνθητε και σεις. Μη ομοζυγείτε με τους απίστους· διότι τίνα μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; τίνα δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος; Τίνα δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ; ή τίνα μερίδα ο πιστός με τον άπιστον; Τίνα δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα; διότι σεις είσθε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι θέλω κατοικεί εν αυτοίς και περιπατεί, και θέλω είσθαι Θεός αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου. Διά τούτο. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίσητε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθή, και θέλω είσθαι Πατήρ σας, και σεις θέλετε είσθαι υιοί μου και θυγατέρες, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.» (2 Κορινθίους 6:10-18)

Μια πιστή χριστιανή συνήθιζε να μοιράζει στους διαβάτες φυλλάδια για την αγάπη του Θεού, για να τους μεταδώσει το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Στεκόταν στην άκρη του δρόμου και έδινε στους περαστικούς. Ένα βράδυ, κρατώντας το τελευταίο φυλλάδιο στο χέρι, είδε μια πλουσιοντυμένη, κομψή κυρία να πλησιάζει. Δίστασε λίγο, αλλά άπλωσε το χέρι της. Το φυλλάδιο εκείνο είχε τον τίτλο: «Η φτωχή γυναίκα». Η περαστική κυρία το άρπαξε βιαστικά, μα μόλις διάβασε τον τίτλο συνοφρυώθηκε και έριξε στην πιστή γυναίκα μια άγρια ματιά. Μερικούς μήνες μετά, σε μια χριστιανική συνάθροιση ξανασυναντήθηκαν οι δυο τους. Η γυναίκα που μοίραζε τα φυλλάδια δεν γνώρισε την άλλη. Ήταν μια καλοντυμένη, περιποιημένη κυρία απέναντί της, καθόλου όμως λουσάτη και φανταχτερή. «Θυμάστε που πριν λίγο καιρό μου δώσατε ένα φυλλάδιο, μια νύχτα; Εγώ ήμουν «η φτωχή γυναίκα», που το πήρε, κι ας μη φαινόμουν για φτωχή. Τώρα βρήκα τον αληθινό πλούτο και χαίρομαι μέσα στη χάρη του Θεού». Αν είσαι από αυτούς που τίποτε δεν τους λείπει, αλλά τους … λείπουν όλα. Αν είσαι απ’ αυτούς που όλα τα έχουν, μα τίποτα δεν απολαμβάνουν, γιατί η ψυχή σου μένει κενή και δεν μπορεί να χορτάσει με τα υλικά αγαθά… Αν αναγνωρίζεις την πνευματική σου φτώχεια και ανάγκη… Τότε ζήτησε να πλουτίσεις με τα αγαθά του ζωντανού Θεού, που εξαργυρώνονται από τώρα, εδώ κάτω, και συνεχίζουν αιώνια στη Βασιλεία Του. Να γίνεις πλούσιος από την παρουσία του Χριστού στην κάθε σου μέρα. Να γεμίσεις με τον πλούτο της αγάπης Του και της ειρήνης Του μέσα σου!