Είδωλα-Ειδωλολατρία

Είδωλα και Ειδωλολατρία

Ειδωλο

 1. Άρχισαν από την εποχή του Λάβαν. (Γένεση 31:19)
 2. Ο Θεός έδωσε σαφή εντολή να μη κατασκευάζονται είδωλα. (Έξοδος 20:4)
 3. Ο Θεός έδωσε σαφή εντολή να καταστρέφονται τα είδωλα. (Έξοδος 23:24, 34:13, Λευιτικό 26:30, Αριθμοί 33:52)
 4. Ο Θεός έδωσε σαφή εντολή να μη κατασκευάζονται είδωλα-θεοί.  (Λευιτικό 19:4, 26:1)
 5. Τα είδωλα εικόνες τα κατασκευάζουν οι διεφθαρμένοι. (Δευτερονόμιο 4:16,25)
 6. Όχι κατασκευή ειδώλων για προσκύνηση. (Λευιτικό 26:1)
 7. Ο Θεός συχαίνεται τα είδωλα. (Λευιτικό 26:30)
 8. Ο Θεός απαγορεύει ρητά την κατασκευή ειδώλων-εικόνων. (Δευτερονόμιο 4:23)
 9. Εντολή Θεού, να μη κατασκευάζεται κανένα είδωλο-ομοίωμα. (Δευτερονόμιο 5:8)
 10. Κατασκευή ειδώλων σημαίνει παρέκκλιση από το θέλημα του Θεού.  (Δευτερονόμιο 9:12)
 11. Απαγορεύονται είδωλα ξύλινα, λίθινα, αργυρά, χρυσά. (Δευτερονόμιο 29:17)
 12. Τα είδωλα δεν μπορεί να είναι θεοί. (Δευτερονόμιο 32:21)
 13. Η ειδωλολατρία είναι αμάρτημα όπως η ασέβεια, το πείσμα, η απείθεια και η μαγεία. (1 Σαμουήλ 15:23)
 14. Όχι οίκους ειδώλων. (1 Σαμουήλ 31:9)
 15. Κατασκευή ειδώλων σημαίνει απόρριψη του αληθινού Θεού. (1 Βασιλέων 14:9)
 16. Είδωλα και Σοδομίτες είναι σατανικά δημιουργήματα. (1 Βασιλέων 15;12)
 17. Όχι είδωλα-αγάλματα για να παραμείνει η μνήμη μας στις επόμενες γενιές.  (1 Βασιλέων 15:13)
 18. Μη συμμορφώνεστε με τα Έθνη που κατασκευάζουν είδωλα. (1 Βασιλέων 21:26)
 19. Τα είδωλα είναι για τη φωτιά. (2 Βασιλέων 10:26)
 20. Τα είδωλα είναι ηθική κοπριά.  (2 Βασιλέων 10:27)
 21. Ο Σατανάς έχει τους δικούς του ιερείς. (2 Βασιλέων 11:18)
 22. Ο Θεός απαγόρευσε λατρεία ειδώλων. (2 Βασιλέων 17:12, 21:21)
 23. Δια των ειδώλων αμαρτάνει ο άνθρωπος.  (2 Βασιλέων 21:11)
 24. Οι ειδωλολάτρες ιερείς είναι ιερείς του διαβόλου. (2 Βασιλέων 23:5)
 25. Οι ειδωλολάτρες ιερείς είναι ανταποκριτές των δαιμονίων. (2 Βασσιλέων 23:24)
 26. Οι θεοί των Εθνών είναι είδωλα. (1 Χρονικών 10:9, Ψαλμός 96:5)
 27. Ο Σατανάς κτίζει με τους ειδωλολάτρες τους δικούς του ναούς. (2 Χρονικών 23:17)
 28. Λατρεία των ειδώλων σημαίνει εγκατάλειψη του Κυρίου. (2 Χρονικών 24:18)
 29. Ο διάβολος στήνει τα δικά του θυσιαστήρια με τους ειδωλολάτρες. (2 Χρονικών 34:7)
 30. Αισχύνη περιμένει όσους λατρεύουν γλυπτά. (Ψαλμός 97:7)
 31. Τα είδωλα που είναι ανθρώπινα έργα, δεν μπορεί να είναι θεοί. (Ψαλμός 115:4, 135:15)
 32. Είναι αφύσικο ο άνθρωπος να λατρεύει τα κατασκευάσματά του. (Ησαΐας 2:8)
 33. Την ημέρα του Κυρίου θα καταστραφούν όλα τα είδωλα.(Ησαΐας 2:18)
 34. Είναι παρανοϊκό ο άνθρωπος να προσκυνά τα κατασκευάσματά του. (Ησαΐας 2:20)
 35. Τα είδωλα προκαλούν την κρίση του Θεού. (Ησαΐας 10:11)
 36. Την ημέρα του Κυρίου ο ειδωλολάτρης θα αναβλέψει στον Ποιητή Του και όχι στα είδωλά του. (Ησαΐας 17:7-8)
 37. Η Αίγυπτος ήταν ταυτισμένη με τα είδωλα. Σήμερα ο κόσμος είναι ταυτισμένος με τα είδωλα. (Ησαΐας 19:1)
 38. Το πνεύμα της Αιγύπτου ήταν, να ρωτούν τα είδωλα, τους μάγους, τους εγγαστρίμυθους και τους μάντεις. (Ησαΐας 19:3)
 39. Εξάλειψη της αμαρτίας, σημαίνει εξάλειψη των ειδώλων. (Ησαΐας 27:9)
 40. Τα είδωλα κάνουν τον άνθρωπο να αμαρτάνει. (Ησαΐας 31:7)
 41. Οι κατασκευαστές ειδώλων είναι μάταιοι. (Ησαΐας 44:9)
 42. Τα είδωλα δεν οφελούν τον άνθρωπο. (Ησαΐας 44:9-10)
 43. Ο άνθρωπος γίνεται ανόητος όταν κάνει το είδωλο Θεό και γονατίζει για να το προσκυνήσει. (Ησαΐας 44:15)
 44. Οι εργάτες των ειδώλων θα καταισχυνθούν. (Ησαΐας 45:16)
 45. Τα είδωλα δεν κάνουν τίποτα. (Ησαΐας 48:5)
 46. Είναι εξωφρενικό ο ειδωλολάτρης να θυσιάζει το παιδί του στα είδωλα. (Ησαΐας 57:5)
 47. Οι Αιγύπτιοι είχαν είδωλα στον οίκο του ήλιου. (Ιερεμίας 43:13)
 48. Οι ειδωλολάτρες είναι μωρά στα μυαλά τους. (Ιερεμίας 50:38)
 49. Ξόανα και είδωλα πρέπει να καταστρέφονται. (Ιεζεκιήλ 6:6)
 50. Είδωλα ζωγραφιές όχι. (Ιεζεκιήλ 8:10)
 51. Όχι είδωλα στην καρδιά. (Ιεζεκιήλ 14:3)
 52. Ο Θεός ζητάει επιστροφή από τα είδωλα. (Ιεζεκιήλ 14:6, 1 Θεσσαλονικείς 1:9)
 53. Ο άνθρωπος μιαίνεται από τα είδωλα. (Ιεζεκιήλ 20:7,18,3)
 54. Η καρδιά δεν πρέπει να είναι στραμμένη στα είδωλα. (Ιεζεκιήλ 20:16)
 55. Όχι τα μάτια στα είδωλα. (Ιεζεκιήλ 20:24)
 56. Όταν λατρεύεις τα είδωλα δεν ακούς το Θεό. (Ιεζεκιήλ 20:39)
 57. Όχι κατασκευή ειδώλων. (Ιεζεκιήλ 22:3)
 58. Ο άνθρωπος που ασχολείται με τα είδωλα παραφρονεί. (Ιεζεκιήλ 23:7)
 59. Λατρεία ειδώλων σημαίνει πορνεία πνευματική. (Ιεζεκιήλ 23:30)
 60. Λατρεία ειδώλων σημαίνει μοιχεία πνευματική. (Ιεζεκιήλ 23:37)
 61. Δεν μπορείς να λατρεύεις συγχρόνως τον διάβολο και τον Θεό.  (Ιεζεκιήλ 23:39)
 62. Ο ειδωλολάτρης φορτώνεται με αμαρτίες ειδώλων. (Ιεζεκιήλ 23:49)
 63. Ο Θεός θέλει να καθαρίσει τον άνθρωπο από όλα τα είδωλα.  (Ιεζεκιήλ 36:25)
 64. Ο Θεός θέλει να καθαρίσει τον άνθρωπο, για να είναι Αυτός Θεός Του.  (Ιεζεκιήλ 37:23)
 65. Ο άνθρωπος που λατρεύει είδωλα πλανάται. (Ιεζεκιήλ 44:10)
 66. Όχι προσκόλληση στα είδωλα. (Ωσηέ 4:17)
 67. Τα είδωλα είναι φανταστικά κατασκευάσματα του ανθρώπου. (Ωσηέ 13:2)
 68. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο να λατρεύει τα έργα των χειρών του. (Μιχαίας 5:13)
 69. Αυτοί που κατασκευάζουν είδωλα άφωνα, είναι δάσκαλοι  του ψεύδους. (Αββακούμ 2:18)
 70. Τα είδωλα “λαλούν” ματαιότητα. (Ζαχαρίας 10:2)
 71. Την ημέρα του Κυρίου θα καταστραφούν τα ονόματα όλων των ειδώλων της γης. (Ζαχαρίας 13:2)
 72. Όχι θυσίες στα είδωλα. (Πράξεις 7:41)
 73. Οι πιστοί πρέπει να απέχουν από τα μιάσματα των ειδώλων. (Πράξεις 15:20)
 74. Οι πιστοί πρέπει να απέχουν από τα ειδωλόθυτα. (Πράξεις 15:29)
 75. Η Αθήνα ήταν γεμάτη με είδωλα την εποχή του αποστόλου Παύλου. (Πράξεις 17:16)
 76. Συναναστροφή με ειδωλολάτρες ναι, αλλά μακριά από την ειδωλολατρία τους. (1 Κορινθίους 5:9-11)
 77. Οι ειδωλολάτρες αποκλείονται από τη βασιλεία του Θεού. (1 Κορινθίους 6:9)
 78. Τα είδωλα είναι “τίποτα”. (1 Κορινθίους 8:4)
 79. Όχι σε ναούς ειδώλων. (1 Κορινθίους 8:10)
 80. Μη γίνεστε ειδωλολάτρες. (1 Κορινθίους 10:7)
 81. Φεύγετε από την ειδωλολατρία. (1 Κορινθίους 10:14)
 82. Ο άνθρωπος του κόσμου σέρνεται προς τα άφωνα είδωλα.  (1 Κορινθίους 12:2)
 83. Κανένας συμβιβασμός του ναού του Θεού με τα είδωλα. (2 Κορινθίους 6:16)
 84. Η ειδωλολατρία είναι αμαρτία ανάμεσα στις αμαρτίες της φαρμακείας, της έχθρας, της έριδας, της ζηλοτυπίας, του θυμού, της μάχης, της διχοστασίας, της αίρεσης. (Γαλάτας 5:20)
 85. Ο πόρνος, ο ακάθαρτος, ο πλεονέκτης είναι ειδωλολάτρες. (Εφεσίους 5:5, Κολοσσαείς 3:5)
 86. Όπως δεν θέλει ο Θεός τον πιστό Του να “περπατά” σε ασέλγειες, σε επιθυμίες, σε οινοποσίες, σε διασκεδάσεις, σε συμπόσια, έτσι δεν θέλει να συμμετέχει σε αθέμητες ειδωλολατρίες. (1 Πέτρου 4:3)
 87. Παιδιά μου φυλάξτε τον εαυτό σας από τα είδωλα.  (1 Ιωάννη 5:21)
 88. Προσκύνηση των ειδώλων σημαίνει προσκύνηση των δαιμονίων. (Αποκάλυψη 9:20)
 89. Οι ειδωλολάτρες συγκαταλέγονται ανάμεσα στους δειλούς, τους άπιστους, τους συχαμένους, τους φονιάδες, τους πόρνους, τους μάγους και τους ψεύτες. Όλοι αυτοί προορίζονται για τη λίμνη του πυρός.  (Αποκάλυψη 21:8)
Εωσφόρος

Πάντες ούτοι θέλουσιν αποκριθή και ειπεί προς σε, Και συ έγεινες αδύνατος, καθώς ημείς; κατεστάθης όμοιος ημών;
Η μεγαλαυχία σου κατηνέχθη εις τον τάφον και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων· ο σκώληξ είναι εστρωμένος υποκάτω σου και οι σκώληκες σε σκεπάζουσι·
πως έπεσες εκ του ουρανού, Εωσφόρε, υιέ της αυγής· συνετρίφθης κατά γης, συ ο καταπατών τα έθνη.
Συ δε έλεγες εν τη καρδία σου, Θέλω αναβή εις τον ουρανόν, θέλω υψώσει τον θρόνον μου υπεράνω των άστρων του Θεού· και θέλω καθήσει επί το όρος της συνάξεως, προς τα μέρη του βορρά·
θέλω αναβή επί τα ύψη των νεφελών· θέλω είσθαι όμοιος του Υψίστου.
Εις τον άδην όμως θέλεις καταβή, εις τα βάθη του λάκκου.
Οι βλέποντές σε θέλουσιν ενατενίσει προς σε, θέλουσι σε παρατηρεί, λέγοντες, ούτος είναι ο άνθρωπος ο ποιών την γην να τρέμη, ο σείων τα βασίλεια;
Ο ερημόνων την οικουμένην και καταστρέφων τας πόλεις αυτής; ο μη απολύων εις τας οικίας αυτών τους δεσμίους αυτού; (Ησαϊας 14:10-17)

Σατανάς και πως εργάζεται στο παρασκήνιο
 • Αλλ’ ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ, και παρεκίνησε τον Δαβίδ να απαριθμήση τον Ισραήλ. (1 Χρονικών 21:1)
 • Και μοι έδειξε τον Ιησούν, τον ιερέα τον μέγαν, ιστάμενον έμπροσθεν του αγγέλου του Κυρίου, και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού διά να αντισταθή εις αυτόν.
  Και είπε Κύριος προς τον διάβολον, Θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε· ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, όστις εξέλεξε την Ιερουσαλήμ· δεν είναι ούτος δαυλός απεσπασμένος από πυρός; (Ζαχαρίας 3:1-2)
 • Ημέραν δε τινά ήλθον οι υιοί του Θεού διά να παρασταθώσιν ενώπιον του Κυρίου, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς.
  Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, Πόθεν έρχεσαι; Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριον και είπε, Περιελθών την γην και εμπεριπατήσας εν αυτή πάρειμι.
  Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, Έβαλες τον νούν σου επί τον δούλον μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού;
  Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, Μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ τον Θεόν; 10 δεν περιέφραξας κυκλόθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει; τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας, και τα κτήνη αυτού επληθύνθησαν επί της γής· 11 πλην τώρα έκτεινον την χείρα σου και έγγισον πάντα όσα έχει, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά πρόσωπον.
  Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, Ιδού, εις την χείρα σου πάντα όσα έχει· μόνον επ’ αυτόν μη επιβάλης την χείρα σου. Και εξήλθεν ο Σατανάς απ’ έμπροσθεν του Κυρίου. (Ιωβ 1:6-12)
 •  Ημέραν δε τινά ήλθον οι υιοί του Θεού διά να παρασταθώσιν ενώπιον του Κυρίου· και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς, διά να παρασταθή ενώπιον του Κυρίου.
  Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, Πόθεν έρχεσαι; Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριον και είπε, Περιελθών την γην και εμπεριπατήσας εν αυτή πάρειμι.
  Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, Έβαλες τον νούν σου επί τον δούλον μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού; και έτι κρατεί την ακεραιότητα αυτού, αν και με παρώξυνας κατ’ αυτού, διά να εξολοθρεύσω αυτόν άνευ αιτίας.
  Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, Δέρμα υπέρ δέρματος, και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού· 5 πλην τώρα έκτεινον την χείρα σου και έγγισον τα οστά αυτού και την σάρκα αυτού, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά πρόσωπον.
  Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, Ιδού, αυτός εις την χείρα σου· μόνον την ζωήν αυτού φύλαξον.
  Τότε εξήλθεν ο Σατανάς απ’ έμπροσθεν του Κυρίου και επάταξε τον Ιώβ με έλκος κακόν από του ίχνους των ποδών αυτού έως της κορυφής αυτού. 8 Και έλαβεν εις εαυτόν όστρακον, διά να ξύηται με αυτό· και εκάθητο εν μέσω της σποδού. (Ιωβ 2:1-7)
 • Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον διά να πειρασθή υπό του διαβόλου,
  και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. 3 Και ελθών προς αυτόν ο πειράζων είπεν· Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ειπέ να γείνωσιν άρτοι οι λίθοι ούτοι. 4 Ο δε αποκριθείς είπεν· Είναι γεγραμμένον, Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού.
  Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την αγίαν πόλιν και στήνει αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού 6 και λέγει προς αυτόν, Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ρίψον σεαυτόν κάτω· διότι είναι γεγραμμένον, Ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περί σου, και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, διά να μη προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου. 7 Είπε προς αυτόν ο Ιησούς· Πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου.
  Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλόν, και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών, 9 και λέγει προς αυτόν· Ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεσών προσκυνήσης με. 10 Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν· Ύπαγε, Σατανά· διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει.
  Τότε αφίνει αυτόν ο διάβολος, και ιδού, άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. (Ματθαίος 4:1-11)
 • Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Ο σπείρων τον καλόν σπόρον είναι ο Υιός του ανθρώπου· 38 ο δε αγρός είναι ο κόσμος· ο δε καλός σπόρος, ούτοι είναι οι υιοί της βασιλείας· τα δε ζιζάνια είναι οι υιοί του πονηρού· 39 ο δε εχθρός, όστις έσπειρεν αυτά, είναι ο διάβολος· ο δε θερισμός είναι η συντέλεια του αιώνος· οι δε θερισταί είναι οι άγγελοι. 40 Καθώς λοιπόν συλλέγονται τα ζιζάνια και κατακαίονται εν πυρί, ούτω θέλει είσθαι εν τη συντελεία του αιώνος τούτου. 41 Θέλει αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού, και θέλουσι συλλέξει εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας την ανομίαν, 42 και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων.(Ματθαίος 13:37-42)
 • Τότε θέλει ειπεί και προς τους εξ αριστερών· Υπάγετε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ητοιμασμένον διά τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού.(Ματθαίος 25:41)
 • Αύτη δε είναι η παραβολή· Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού· 12 οι δε σπειρόμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες, έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από της καρδίας αυτών, διά να μη πιστεύσωσι και σωθώσιν. (Λουκάς 8:11-12)
 • Αποκρίνεται ο Ιησούς· Εκείνος είναι, εις τον οποίον εγώ βάψας το ψωμίον θέλω δώσει. Και εμβάψας το ψωμίον δίδει εις τον Ιούδαν Σίμωνος τον Ισκαριώτην. 27 Και μετά το ψωμίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς· ό,τι κάμνεις, κάμε ταχύτερον.(Ιωάννη 13:26-27)
 • Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ’ αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους.(Ιωάννη 8:44)
 • Και αφού έγεινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει εις την καρδίαν του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώση αυτόν,(Ιωάννη 13:2)
 • πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με Πνεύμα Άγιον και με δύναμιν, όστις διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ’ αυτού· (Πράξεις 10:38)
 • Είπε δε ο Πέτρος· Ανανία, διά τι εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου, ώστε να ψευσθής εις το Πνεύμα το Άγιον και να κρατήσης από της τιμής του αγρού; 4 Ενώ έμενε, δεν ήτο σου; και αφού επωλήθη, δεν ήτο εν τη εξουσία σου; διά τι έβαλες εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο; δεν εψεύσθης εις ανθρώπους, αλλ’ εις τον Θεόν. (Πράξεις 5:3-4)
 • διά να ανοίξης τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψωσιν από του σκότους εις το φως και από της εξουσίας του Σατανά προς τον Θεόν, διά να λάβωσιν άφεσιν αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των ηγιασμένων διά της εις εμέ πίστεως. (Πράξεις 26:18)
 • Ο δε Θεός της ειρήνης ταχέως θέλει συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας σας. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μεθ’ υμών. Αμήν. (Ρωμαίους 16:20)
 • Διότι εγώ ως απών κατά το σώμα, παρών όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρών τον ούτω πράξαντα τούτο, εν τω ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αφού συναχθήτε σεις και το εμόν πνεύμα με την δύναμιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να παραδώσητε τον τοιούτον εις τον Σατανάν προς όλεθρον της σαρκός, διά να σωθή το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. (1 Κορινθίους 5:3-5)
 • Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτής σώμα, αλλ’ ο ανήρ· ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλ’ η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός εάν ήναι τι εκ συμφώνου προς καιρόν, διά να καταγίνησθε εις την νηστείαν και εις την προσευχήν· και πάλιν συνέρχεσθε επί το αυτό, διά να μη σας πειράζη ο Σατανάς διά την ακράτειάν σας. (1 Κορινθίους 7:4-5)
 • εις όντινα δε συγχωρείτέ τι, συγχωρώ και εγώ· διότι εάν εγώ συνεχώρησά τι, εις όντινα συνεχώρησα, διά σας έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού,  διά να μη υπερισχύση καθ’ ημών ο Σατανάς· διότι δεν αγνοούμεν τα διανοήματα αυτού. (2 Κορινθίους 2:10-11)
 • Και ουδέν θαυμαστόν· διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. 15 Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζωνται εις διακόνους δικαιοσύνης, των οποίων το τέλος θέλει είσθαι κατά τα έργα αυτών. (2 Κορινθίους 11:14-15)
 • Και διά να μη υπεραίρωμαι διά την υπερβολήν των αποκαλύψεων, μοι εδόθη σκόλοψ εις την σάρκα, άγγελος Σατάν διά να με ραπίζη, διά να μη υπεραίρωμαι. Περί τούτου τρίς παρεκάλεσα τον Κύριον διά να απομακρυνθή απ’ εμού· (2 Κορινθίους 12:7-8)
 • Διά τούτο εθελήσαμεν να έλθωμεν προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άπαξ και δις, και ημπόδισεν ημάς ο Σατανάς.(1 Θεσσαλονικείς 2:18)
 • Ας μη σας εξαπατήση τις κατ’ ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμείσθε ότι ενώ ήμην έτι παρ’ υμίν σας έλεγον ταύτα; Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·
  όστις θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους 10 και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι· (2 Θεσσαλονικείς 2:3-10)
 • Ταύτην την παραγγελίαν παραδίδω εις σε, τέκνον Τιμόθεε, κατά τας προγενομένας προφητείας περί σου, να στρατεύης κατ’ αυτάς την καλήν στρατείαν, έχων πίστιν και αγαθήν συνείδησιν, την οποίαν τινές αποβαλόντες εναυάγησαν εις την πίστιν·
  εκ των οποίων είναι ο Υμέναιος και Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις τον Σατανάν, διά να μάθωσι να μη βλασφημώσι. (1 Τιμοθέου 1:18-20)
 • μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. (Εφεσίους 4:27)
 • Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. (Εφεσσίους 6:11-12)
 • Πρέπει δε αυτός να έχη και παρά των έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, διά να μη πέση εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. (1 Τιμοθέου 3:7)
 • και να ανανήψωσιν από της παγίδος του διαβόλου, υπό του οποίου είναι πεπαγιδευμένοι εις το θέλημα εκείνου. (2 Τιμοθέου 2:26)
 • Διότι εξετράπησαν ήδη τινές οπίσω του Σατανά.(1 Τιμοθέου 5:15)
 • Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυτών, διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον, (Εβραίους 2:14)
 • Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν. Αντιστάθητε εις τον διάβολον, και θέλει φύγει από σάς· (Ιάκωβος 4:7)
 • Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη· (1 Πέτρου 5:8)
 • όστις πράττει την αμαρτίαν είναι εκ του διαβόλου, διότι απ’ αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Διά τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, διά να καταστρέψη τα έργα του διαβόλου. (1 Ιωάννη 3:8)
 • Εν τούτω γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πας όστις δεν πράττει δικαιοσύνην δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού. (1 Ιωάννη 3:10)
 • Ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με τον διάβολον εφιλονείκει περί του σώματος του Μωϋσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρη εναντίον αυτού κατηγορίαν βλάσφημον, αλλ’ είπεν, Ο Κύριος να σε επιτιμήση.(Ιούδα 1:9)
 • Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον· Ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, όστις έγεινε νεκρός και έζησεν· Εξεύρω τα έργα σου και την θλίψιν και την πτωχείαν· είσαι όμως πλούσιος· και την βλασφημίαν των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά. Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλλεις να πάθης. Ιδού, ο διάβολος μέλλει να βάλη τινάς εξ υμών εις φυλακήν διά να δοκιμασθήτε, και θέλετε έχει θλίψιν δέκα ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου, και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής. (Αποκάλυψη 2:8-10)
 • Και προς τον άγγελον της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον, την οξείαν· Εξεύρω τα έργα σου και που κατοικείς· όπου είναι ο θρόνος του Σατανά· και κρατείς το όνομά μου, και δεν ηρνήθης την πίστιν μου και εν ταις ημέραις, εν αις υπήρχεν Αντίπας ο μάρτυς μου ο πιστός, όστις εφονεύθη παρ’ υμίν, όπου κατοικεί ο Σατανάς.(Αποκάλυψη 2:12-13)
 • Λέγω δε προς εσάς και προς τους λοιπούς τους εν Θυατείροις, όσοι δεν έχουσι την διδαχήν ταύτην και οίτινες δεν εγνώρισαν τα βάθη του Σατανά, ως λέγουσι· Δεν θέλω βάλει εφ’ υμάς άλλο βάρος· (Αποκάλυψη 2:24)
 • Ιδού, θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του Σατανά, οίτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι, και δεν είναι, αλλά ψεύδονται ιδού, θέλω κάμει αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα. (Αποκάλυψη 3:9)
 • Και έγεινε πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος· και ο Δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν τω ουρανώ. Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ’ αυτού. (Αποκάλυψη 12:7-9)
 • Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, όστις είχε το κλειδίον της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρί αυτού. Και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν τον αρχαίον, όστις είναι Διάβολος και Σατανάς, και έδεσεν αυτόν χίλια έτη, και έρριψεν αυτόν εις την άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και εσφράγισεν επάνω αυτού, διά να μη πλανήση τα έθνη πλέον, εωσού πληρωθώσι τα χίλια έτη· και μετά ταύτα πρέπει να λυθή ολίγον καιρόν. (Αποκάλυψη 20:1-3)
 • Και όταν πληρωθώσι τα χίλια έτη, θέλει λυθή ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού,
  και θέλει εξέλθει, διά να πλανήση τα έθνη τα εις τας τέσσαρας γωνίας της γης, τον Γωγ και τον Μαγώγ, διά να συνάξη αυτούς εις πόλεμον, των οποίων ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδον των αγίων και την πόλιν την ηγαπημένην· και κατέβη πυρ από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς·
  και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσι βασανίζεσθαι ημέραν και νύκτα εις τους αιώνας των αιώνων. (Αποκάλυψη 20:7-10)