Δόγματα

Δόγματα εγκεκριμμένα από τους αποστόλους(Πράξεις 16:4)

 1. Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός από την φύση του.(Εφεσίους 2:3, Ρωμαίους 3:23, 1 Ιωάννη 1:8)
 2. Πρέπει οπωσδήποτε ο αμαρτωλός άνθρωπος να μετανοήσει στο Θεό, για να καθαριστεί από τις αμαρτίες του.(Πράξεις 17:30, Λουκάς 5:32, Πράξεις 2:38, Εβραίους  9:14)
 3. Ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς τον Ιησού Χριστό. (Ρωμαίους 10:9)
 4. Ο Ιησούς είναι ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. (1 Τιμοθέου 2:5)
 5. Ο Ιησούς αυτή τη στιγμή είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός και μεσιτεύει για εμάς. (Ρωμαίους 8:34)
 6. Ο Ιησούς είναι ο μοναδικός Σωτήρας του ανθρώπου από τον αιώνιο θάνατο. (Πράξεις 4:12)
 7. Ο πιστός μπορεί να έχει κοινωνία μόνο με τον Πατέρα Θεό και τον Υιό του πνευματικού κόσμου. (1 Ιωάννη 1:3, Εβραίους 10:19-22)
 8. Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. (Μάρκος 11:25, 1 Ιωάννη 1:9, Πράξεις 3:19, Κολοσσαείς 2:13)
 9. Ο Χριστός είναι θεϊκό πρόσωπο. (Πράξεις 20:28, 1 Ιωάννη 5:20, Τίτος 2:13)
 10. Ο Θεός είναι τριαδικός. (Ματθαίος 28:19)
 11. Ο Θεός είναι ένας. (1 Τιμοθέου 2:5)
 12. Η εκκλησία του Θεού αποτελείται από σωσμένους αμαρτωλούς ανθρώπους. (Πράξεις 20:28, 2:40,47, Τίτος 3:5, 2 Τιμοθέου 1:9, Εφεσίους 2:8)
 13. Η εκκλησία του Θεού αποτελείται από μετανοημένους αμαρτωλούς ανθρώπους. (Πράξεις 2:37-38, 17:30, Λουκάς 5:32, 15:17-21, 7,10)
 14. Η εκκλησία του Θεού αποτελείται από αμαρτωλούς ανθρώπους που επέστρεψαν στο Θεό. (1 Θεσσαλονικείς 1:9, Πράξεις 3:19)
 15. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. (Πράξεις 5:3-5, Ματθαίος 228:19, Ιώβ 26:13, Γένεση 1:2)
 16. Η Αγία Γραφή είναι λόγος Θεού.  (Πράξεις 6:7, 13:46, 17:13, Εφεσίους 6:17, Εβραίους 4:12, 2 Τιμοθέου 3:16-17, 2 Πέτρου 1:21)
 17. Υπάρχει αιώνια ζωή και δίνεται σε όσους πιστεύουν ειλικρινά στον Ιησού Χριστό. (Ιωάννη 6:47, 17:3, 1 Ιωάννη 5:13, 1 Τιμοθέου 6:19)
 18. Υποχρεωτικός είναι ο αγιασμός για να δεις το Θεό. (Εβραίους 12:14, Ματθαίος 5:8, 1 Ιωάννη 3:2-3, 1 Πέτρου 1:15-16, 1 Θεσσαλονικείς 4:3)
 19. Υποχρεωτική είναι η αυταπάρνηση του ανθρώπου για να ακολουθήσει το Χριστό. (Λουκάς 9:23)
 20. Η εκκλησία του Θεού εμμένει στη διδαχή των αποστόλων δηλαδή του Χριστού. (Πράξεις 2:42, 5:28, 17:19, Ρωμαίους 6:17, 2 Ιωάννη 1:9)
 21. Πρέπει να αγωνιστεί ο πιστός άνθρωπος στην πίστη του Χριστού μέχρι τέλους για να σώσει την ψυχή του.  (2 Τιμοθέου 4:7, 1 Πέτρου 1:9)
 22. Οι αμαρτίες συγχωρούνται και καθαρίζονται μόνο όταν εξομολογούνται στο Θεό.(1 Ιωάννη 1:9, Ψαλμός 32:5)
 23. Ο πιστός του Χριστού δεν αμαρτάνει συνειδητά,διότι γεννήθηκε πνευματικά από τον Θεό. (1 Ιωάννη 5:18,  3:8, Εβραίους 10:26-27)
 24. Η εκκλησία του Θεού αποτελείται από τα παιδιά του Θεού.  (Ιωάννη 1:12-13, 1 Ιωάννη 3:1-2, Εφεσίους 1:5)
 25. Η εκκλησία του Θεού αποτελείται από τους “γεννημένους” πνευματικά από το Πνεύμα του Θεού.  (Ιωάννη 3:3-8, 1 Ιωάννη 5:1,18, 1 Πέτρου 1:23)
 26. Οι πιστοί του Χριστού, έχουν την υποχρέωση να ομολογούν το όνομα του Χριστού στον κόσμο. (Ματθαίος 10:32-33, Λουκάς 12:8-9)
 27. Οι πιστοί του Χριστού, έχουν υποχρέωση να κηρύττουν το ευαγγέλιο στον κόσμο για να σωθούν ψυχές.  (Μάρκος 16:15-16)
 28. Οι ψυχές των αμετανόητων ανθρώπων πηγαίνουν στην “φυλακή“, εν αναμονή της κρίσις. (1 Πέτρου 3:19, Εβραίους 9:27, Πράξεις 17:31)
 29. Οι ψυχές των μετανοημένων ανθρώπων, πηγαίνουν στο Χριστό. (Φιλιππησίους 1:23)
 30. Ο αμαρτωλός άνθρωπος δικαιώνεται από το Θεό, διά της πίστεως του ανθρώπου στο Θεό. (Ρωμαίους 5:1)
 31. Ο αμαρτωλός άνθρωπος σώζεται με πίστη, μετάνοια και βάπτισμα στο νερό. (Πράξεις 2:37-38,41,47)
 32. Ο αμαρτωλός άνθρωπος σώζεται με επίκληση στον Κύριο για βοήθεια και έλεος.  (Πράξεις 2:21, Ρωμαίους 10:13)
 33. Ο αμαρτωλός άνθρωπος σώζεται αν πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. (Πράξεις 16:30-31)
 34. Ο αμαρτωλός άνθρωπος σώζεται αν πιστέψει το ευαγγέλιο και βαπτιστεί στο νερό. (Μάρκος 16:15-16)
 35. Ο Θεός έχει αποφασίσει κρίση των πράξεων του αμαρτωλού ανθρώπου. (Εβραίους 9:27, Πράξεις 17:31)
 36. Ο Θεός έχει αποφασίσει την καταστροφή αυτού του κόσμου εξαιτίας της αμαρτίας. (2 Πέτρου 3:10,12)
 37. Ο Θεός υπόσχεται νέα δημιουργία. (2 Πέτρου 3:13, Αποκάλυψη 21:5, 1 ΚΟρινθίους 2:9)
 38. Η Καινή Διαθήκη διδάσκει την σωτηρία του ανθρώπου από τώρα, από τι στιγμή της μετάνοιας του αμαρτωλού. (Λουκάς 19:9, Τίτος 3:5, 2 Τιμοθέου 1:9, Εφεσίους 2:8, Πράξεις 2:47)
 39. Ο Θεός ελεεί τον αμαρτωλό που μετανοεί. (1 Πέτρου 2:10)
 40. Ο Θεός συγχωρεί τον άνθρωπο που μετανοεί στο Θεό. (Πράξεεις 17:30, Κολοσσαείς 2:13)
 41. Ο Θεός εξαλείφει τις αμαρτίες του αμαρτωλού που επιστρέφει σ’ Αυτόν. (Πράξεις 3:19, Εβραίους 9:14)
 42. Ο Θεός καθαρίζει τις καθημερινές αμαρτίες του ανθρώπου που τις ομολογεί σ’ Αυτόν. (1 Ιωάννη 1:9, Ψαλμός 32:5)
 43. Μόνο οι γραμμένεοι στο βιβλίο της ζωής του Ουρανού, θα μπουν στη βασιλεία του Θεού. (Λουκάς 10:20, Αποκάλυψη 20:14-15, 21:27)
 44. Ο αμετανόητος αμαρτωλός άνθρωπος βρίσσκεται κάτω από την εξουσία του Σατανά. (Πράξεις 26:18, Κολοσσαείς 1:13)
 45. Με την επιστροφή του αμαρτωλού στο Θεό, ελευθερώνεται από την εξουσία του Σατανά. (Πράξεις 26:18, 1 Θεσσαλονικείς 1:9, Κολοσσαείς 1:13)
 46. Ο άνθρωπος που δέχεται τον Ιησού ως Θεό, γίνεται παιδί του Θεού. (Ιωάννη 1:1, 1:12-13, 1 Ιωάννη 3:1-2)
 47. Ο άνθρωπος που μένει μέχρι το τέλος της ζωής του αματενόητος στο Θεό, ο Σατανάς διεκδικεί την ψυχή του. (Ρωμαίους 2:4-5, Λουκάς 12:20)
 48. Ο διάβολος είναι θεός αυτού του αμαρτωλού κόσμου και έχει την εξουσία να τυφλώνει τους απίστους, ώστε να μην φωτιστούν από το ευαγγέλιο. (2 Κορινθίους 4:4)
 49. Ο αμαρτωλός που μετανοεί στο Θεό, ανήκει πλέον στο Χριστό και είναι νέο κτίσμα. (Πράξεεις 17:30, Λουκάς 5:32, 2 Κορινθίους 5:17)
 50. Ο διάβολος μετασχηματισμένος ενεργεί καθημερινά πάνω στους απίστους. (2 Κορινθίους 11;14, Εφεσίους 2:2, Ιώβ 1:7, 2;2)
 51. Ο διάβολος παλεύει καθημερινά με τα παιδιά του Θεού. (Εφεσίους 6:11-14, 1 Πέτρου 5:8)
 52. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σε κάθε παιδί του Θεού. (Πράξεις 2:38, Εφεσίους 1:13-14, 1 Κορινθίους 3:16-16, 6:19, 2 Κορινθίους 2:16)
 53. Ο άνθρωπος αν μετανοήσει σήμερα, σώζεται σήμερα! (Λουκάς 23:43, 19:9, Πράξεις 2:38,47)