Δόγματα της Αγίας Γραφής

Δόγματα εγκεκριμμένα από τους αποστόλους

Ως δε διήρχοντο τας πόλεις, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάττωσι τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των αποστόλων και των πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ.” (Πράξεις 16:4)

 1. Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός από την φύση του.(Εφεσίους 2:3, Ρωμαίους 3:23, 1 Ιωάννη 1:8)
 2. Πρέπει οπωσδήποτε ο αμαρτωλός άνθρωπος να μετανοήσει στο Θεό, για να καθαριστεί από τις αμαρτίες του.(Πράξεις 17:30, Λουκάς 5:32, Πράξεις 2:38, Εβραίους  9:14)
 3. Ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς τον Ιησού Χριστό. (Ρωμαίους 10:9)
 4. Ο Ιησούς είναι ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. (1 Τιμοθέου 2:5)
 5. Ο Ιησούς αυτή τη στιγμή είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός και μεσιτεύει για εμάς. (Ρωμαίους 8:34)
 6. Ο Ιησούς είναι ο μοναδικός Σωτήρας του ανθρώπου από τον αιώνιο θάνατο. (Πράξεις 4:12)
 7. Ο πιστός μπορεί να έχει κοινωνία μόνο με τον Πατέρα Θεό και τον Υιό του πνευματικού κόσμου. (1 Ιωάννη 1:3, Εβραίους 10:19-22)
 8. Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. (Μάρκος 11:25, 1 Ιωάννη 1:9, Πράξεις 3:19, Κολοσσαείς 2:13)
 9. Ο Χριστός είναι θεϊκό πρόσωπο. (Πράξεις 20:28, 1 Ιωάννη 5:20, Τίτος 2:13)
 10. Ο Θεός είναι τριαδικός. (Ματθαίος 28:19)
 11. Ο Θεός είναι ένας. (1 Τιμοθέου 2:5)
 12. Η εκκλησία του Θεού αποτελείται από σωσμένους αμαρτωλούς ανθρώπους. (Πράξεις 20:28, 2:40,47, Τίτος 3:5, 2 Τιμοθέου 1:9, Εφεσίους 2:8)
 13. Η εκκλησία του Θεού αποτελείται από μετανοημένους αμαρτωλούς ανθρώπους. (Πράξεις 2:37-38, 17:30, Λουκάς 5:32, 15:17-21, 7,10)
 14. Η εκκλησία του Θεού αποτελείται από αμαρτωλούς ανθρώπους που επέστρεψαν στο Θεό. (1 Θεσσαλονικείς 1:9, Πράξεις 3:19)
 15. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. (Πράξεις 5:3-5, Ματθαίος 28:19, Ιώβ 26:13, Γένεση 1:2)
 16. Η Αγία Γραφή είναι λόγος Θεού.  (Πράξεις 6:7, 13:46, 17:13, Εφεσίους 6:17, Εβραίους 4:12, 2 Τιμοθέου 3:16-17, 2 Πέτρου 1:21)
 17. Υπάρχει αιώνια ζωή και δίνεται σε όσους πιστεύουν ειλικρινά στον Ιησού Χριστό. (Ιωάννη 6:47, 17:3, 1 Ιωάννη 5:13, 1 Τιμοθέου 6:19)
 18. Υποχρεωτικός είναι ο αγιασμός για να δεις το Θεό. (Εβραίους 12:14, Ματθαίος 5:8, 1 Ιωάννη 3:2-3, 1 Πέτρου 1:15-16, 1 Θεσσαλονικείς 4:3)
 19. Υποχρεωτική είναι η αυταπάρνηση του ανθρώπου για να ακολουθήσει το Χριστό. (Λουκάς 9:23)
 20. Η εκκλησία του Θεού εμμένει στη διδαχή των αποστόλων δηλαδή του Χριστού. (Πράξεις 2:42, 5:28, 17:19, Ρωμαίους 6:17, 2 Ιωάννη 1:9)
 21. Πρέπει να αγωνιστεί ο πιστός άνθρωπος στην πίστη του Χριστού μέχρι τέλους για να σώσει την ψυχή του.  (2 Τιμοθέου 4:7, 1 Πέτρου 1:9)
 22. Οι αμαρτίες συγχωρούνται και καθαρίζονται μόνο όταν εξομολογούνται στο Θεό.(1 Ιωάννη 1:9, Ψαλμός 32:5)
 23. Ο πιστός του Χριστού δεν αμαρτάνει συνειδητά,διότι γεννήθηκε πνευματικά από τον Θεό. (1 Ιωάννη 5:18,  3:8, Εβραίους 10:26-27)
 24. Η εκκλησία του Θεού αποτελείται από τα παιδιά του Θεού.  (Ιωάννη 1:12-13, 1 Ιωάννη 3:1-2, Εφεσίους 1:5)
 25. Η εκκλησία του Θεού αποτελείται από τους “γεννημένους” πνευματικά από το Πνεύμα του Θεού.  (Ιωάννη 3:3-8, 1 Ιωάννη 5:1,18, 1 Πέτρου 1:23)
 26. Οι πιστοί του Χριστού, έχουν την υποχρέωση να ομολογούν το όνομα του Χριστού στον κόσμο. (Ματθαίος 10:32-33, Λουκάς 12:8-9)
 27. Οι πιστοί του Χριστού, έχουν υποχρέωση να κηρύττουν το ευαγγέλιο στον κόσμο για να σωθούν ψυχές.  (Μάρκος 16:15-16)
 28. Οι ψυχές των αμετανόητων ανθρώπων πηγαίνουν στην “φυλακή“, εν αναμονή της κρίσις. (1 Πέτρου 3:19, Εβραίους 9:27, Πράξεις 17:31)
 29. Οι ψυχές των μετανοημένων ανθρώπων, πηγαίνουν στο Χριστό. (Φιλιππησίους 1:23)
 30. Ο αμαρτωλός άνθρωπος δικαιώνεται από το Θεό, διά της πίστεως του ανθρώπου στο Θεό. (Ρωμαίους 5:1)
 31. Ο αμαρτωλός άνθρωπος σώζεται με πίστη, μετάνοια και βάπτισμα στο νερό. (Πράξεις 2:37-38,41,47)
 32. Ο αμαρτωλός άνθρωπος σώζεται με επίκληση στον Κύριο για βοήθεια και έλεος.  (Πράξεις 2:21, Ρωμαίους 10:13)
 33. Ο αμαρτωλός άνθρωπος σώζεται αν πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. (Πράξεις 16:30-31)
 34. Ο αμαρτωλός άνθρωπος σώζεται αν πιστέψει το ευαγγέλιο και βαπτιστεί στο νερό. (Μάρκος 16:15-16)
 35. Ο Θεός έχει αποφασίσει κρίση των πράξεων του αμαρτωλού ανθρώπου. (Εβραίους 9:27, Πράξεις 17:31)
 36. Ο Θεός έχει αποφασίσει την καταστροφή αυτού του κόσμου εξαιτίας της αμαρτίας. (2 Πέτρου 3:10,12)
 37. Ο Θεός υπόσχεται νέα δημιουργία. (2 Πέτρου 3:13, Αποκάλυψη 21:5, 1 ΚΟρινθίους 2:9)
 38. Η Καινή Διαθήκη διδάσκει την σωτηρία του ανθρώπου από τώρα, από τι στιγμή της μετάνοιας του αμαρτωλού. (Λουκάς 19:9, Τίτος 3:5, 2 Τιμοθέου 1:9, Εφεσίους 2:8, Πράξεις 2:47)
 39. Ο Θεός ελεεί τον αμαρτωλό που μετανοεί. (1 Πέτρου 2:10)
 40. Ο Θεός συγχωρεί τον άνθρωπο που μετανοεί στο Θεό. (Πράξεεις 17:30, Κολοσσαείς 2:13)
 41. Ο Θεός εξαλείφει τις αμαρτίες του αμαρτωλού που επιστρέφει σ’ Αυτόν. (Πράξεις 3:19, Εβραίους 9:14)
 42. Ο Θεός καθαρίζει τις καθημερινές αμαρτίες του ανθρώπου που τις ομολογεί σ’ Αυτόν. (1 Ιωάννη 1:9, Ψαλμός 32:5)
 43. Μόνο οι γραμμένεοι στο βιβλίο της ζωής του Ουρανού, θα μπουν στη βασιλεία του Θεού. (Λουκάς 10:20, Αποκάλυψη 20:14-15, 21:27)
 44. Ο αμετανόητος αμαρτωλός άνθρωπος βρίσσκεται κάτω από την εξουσία του Σατανά. (Πράξεις 26:18, Κολοσσαείς 1:13)
 45. Με την επιστροφή του αμαρτωλού στο Θεό, ελευθερώνεται από την εξουσία του Σατανά. (Πράξεις 26:18, 1 Θεσσαλονικείς 1:9, Κολοσσαείς 1:13)
 46. Ο άνθρωπος που δέχεται τον Ιησού ως Θεό, γίνεται παιδί του Θεού. (Ιωάννη 1:1, 1:12-13, 1 Ιωάννη 3:1-2)
 47. Ο άνθρωπος που μένει μέχρι το τέλος της ζωής του αματενόητος στο Θεό, ο Σατανάς διεκδικεί την ψυχή του. (Ρωμαίους 2:4-5, Λουκάς 12:20)
 48. Ο διάβολος είναι θεός αυτού του αμαρτωλού κόσμου και έχει την εξουσία να τυφλώνει τους απίστους, ώστε να μην φωτιστούν από το ευαγγέλιο. (2 Κορινθίους 4:4)
 49. Ο αμαρτωλός που μετανοεί στο Θεό, ανήκει πλέον στο Χριστό και είναι νέο κτίσμα. (Πράξεεις 17:30, Λουκάς 5:32, 2 Κορινθίους 5:17)
 50. Ο διάβολος μετασχηματισμένος ενεργεί καθημερινά πάνω στους απίστους. (2 Κορινθίους 11;14, Εφεσίους 2:2, Ιώβ 1:7, 2;2)
 51. Ο διάβολος παλεύει καθημερινά με τα παιδιά του Θεού. (Εφεσίους 6:11-14, 1 Πέτρου 5:8)
 52. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σε κάθε παιδί του Θεού. (Πράξεις 2:38, Εφεσίους 1:13-14, 1 Κορινθίους 3:16-16, 6:19, 2 Κορινθίους 2:16)
 53. Ο άνθρωπος αν μετανοήσει σήμερα, σώζεται σήμερα! (Λουκάς 23:43, 19:9-10, Πράξεις 2:38,47)