Πρόσωπο Αγ. Πνεύματος

Το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος

Γνώρισε το Πνεύμα το Άγιο!

 • Ήταν παρών στην Δημιουργία του σύμπαντος. (Γένεση 1:2, Ιώβ 33:4, Ιώβ 26:13)
 • Έχει δική του θέληση. (1 Κορινθίους 12:11)
 • Το Πνεύμα το Αγιο αγαπά, όπως και ο Πατέρας Θεός. (Ρωμαίους 15:30)
 • Λυπείται. (Εφεσίους 4:30, Ησαΐας 63:10)
 • Ισότιμα τα τρία Πρόσωπα Πατέρας-Υιός-Αγιο Πνεύμα. (Ματθαίος 28:19, 2 Κορινθίους 13:13,Εφεσίους 4:4-6)
 • Ακούει-Λαλεί-Οδηγεί. (Ιωάννης 16:13)
 • Εκείνος-Παράκλητος-αυτόν, σημαίνουν πρόσωπο. (Ιωάννης 15:26, Ιωάννης 16:7,8,13,14,Ιωάννης 14:26)
 • Θα στείλω τον Παράκλητο παρά του Πατρός, σημαίνει πρόσωπο Ουράνιο και μάλιστα της Θεότητας. (Ιωάννης 15:26)
 • Ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας,δικαιοσύνης και κρίσης. (Ιωάννης 16:8)
 • Είναι φορέας της Αλήθειας, όπως και ο Υιός. (Ιωάννης 15:26)
 • Άλλο το Πνεύμα και άλλο η δύναμη του Θεού. (1 Κορινθίους 2:4, Πράξεις 10:38, Λουκάς 1:35)
 • Βοηθάει τους πιστούς και ικετεύει στον Πατέρα γι΄ αυτούς. (Ρωμαίους 8:26-27)
 • Ψέματα προς το Άγιο Πνεύμα, ισοδυναμούν με ψέματα προς το Θεό. Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. (Πράξεις 5:3-4)
 • Στη βάπτιση στο νερό τα τρία πρόσωπα αναφέρονται ως ισότιμα.
  “Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος”. (Ματθαίος 28:19)
 • Προσκαλεί-Ξεχωρίζει-Ζητά πρόσωπα για το έργο του Θεού στην Εκκλησία Του. (Πράξεις 13:2)
 • Κράζει “Πατέρα” μέσα από την πνευματική καρδιά του πιστού. (Γαλάτας 4:6)
 • Δίνει τη μαρτυρία του για το Χριστό. (Ιωάννης 15:26)
 • Προφήτεψε την αποστασία πιστών. (1 Τιμοθέου 4:1)
 • Οδηγεί τους πιστούς στην Αλήθεια. (Γαλάτας 5:16-18)
 • Σπέρνεις στο Πνεύμα και θερίζεις αιώνια ζωή. (Γαλάτας 6:8)
 • Ο κάθε πιστός σφραγίζεται με το Πνεύμα το Άγιο. (Εφεσίους 1:13-14)
 • Το Πνεύμα το Άγιο αποκάλυψε στους προφήτες τα πάθη του Χριστού. (1 Πέτρου 1:11)
 • Το Πνεύμα το Άγιο έδωσε όλες τις προφητείες στους προφήτες του Θεού. (2 Πέτρου 1:21)
 • Το φρόνημα του Αγίου Πνεύματος είναι αντίθετο προς το σαρκικό φρόνημα. (Γαλάτας 5:17)
 • Ο Θεός έκανε τις αποκαλύψεις Του στον άνθρωπο δια του Αγίου Πνεύματος. (1 Κορινθίους 2:10)
 • Το Άγιο Πνεύμα ερευνά τα πάντα, ακόμα και τα βάθη του Θεού. (1 Κορινθίους 2:10)
 • Ο φυσικός άνθρωπος δηλαδή ο σαρκικός άνθρωπος, δεν δέχεται την διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. (1 Κορινθίους 2:14)
 • Το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τα του Θεού, τα βάθη του Θεού, τον Θεό. Άρα είναι Θεός. (1 Κορινθίους 2:11)
 • Το Πνεύμα το Άγιο κάνει διδασκαλία στους πιστούς. (1 Κορινθίους 2:13)
 • Το Πνεύμα το Άγιο με τη μαρτυρία του, βεβαιώνει τον άνθρωπο ότι ανήκει στον Θεό, ότι είναι παιδί του Θεού. (Ρωμαίους 8:16)
 • Το Πνεύμα το Άγιο διοικεί τα παιδιά του Θεού. (Ρωμαίους 8:14)
 • Όποιος έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, αυτός ανήκει στον Χριστό. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο είναι η εγγύηση, ότι ανήκει στον Θεό. Από αυτό γνωρίζουν και τα δαιμόνια , ότι ο άνθρωπος αυτός ανήκει στον Θεό, γι΄ αυτό και φεύγουν μακριά του.(Ρωμαίους 8:14)
 • Ο Νόμος του Πνεύματος ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον Νόμο της αμαρτίας. Γιατί μόνο νόμος ακυρώνει άλλο νόμο. (Ρωμαίους 8:2)
 • Το φρόνημα του Πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. (Ρωμαίους 8:6)
 • Σε όποιον ζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Πνεύματος, δεν υπάρχει κατάκριση. (Ρωμαίους 8:1)
 • Το Πνεύμα μοιράζει και ενεργεί χαρίσματα στους πιστούς του Χριστού, για την κατάρτηση και τελειοποίηση της Εκκλησίας Του. (1 Κορινθίους 12:4,7-11)
 • Ο απόστολος Παύλος είχε τη βεβαιότητα ότι είχε το Πνεύμα το Αγιο μέσα του. (1 Κορινθίους 7:40)
 • Εφόσον το σώμα του πιστού είναι ναός του Θεού, και το Πνεύμα κατοικεί μέσα στον πιστό, αυτό σημαίνει ότι το Αγιο Πνεύμα είναι Θεός. (1 Κορινθίους 3:16, 1 Κορινθίους 6:19)
 • Το πνευματικό λουτρό, ο αγιασμός και η δικαίωση του μετανοημένου αμαρτωλού γίνεται δια του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. (1 Κορινθίους 6:11)
 • Η προσθήκη του μετανοημένου αμαρτωλού στο πνευματικό σώμα του Χριστού, γίνεται από το Άγιο Πνεύμα. (1 Κορινθίους 12:13)
 • Η μορφοποίηση του χαρακτήρα του Χριστού, μέσα στον πιστό, γίνεται από το Πνεύμα το Άγιο. (2 Κορινθίους 3:3)
 • Η άνωθεν “γέννηση” του μετανοημένου αμαρτωλού, γίνεται από το Πνεύμα το Άγιο. (Ιωάννη 3:8)
 • Το Πνεύμα το Άγιο διακονεί στο σχέδιο του Θεού, για την ολοκλήρωση της Εκκλησίας Του. Εκτελεί τη διακονία της δικαιοσύνης. (2 Κορινθίους 3:8-9)
 • Τη μεταμόρφωση του ανθρώπου από “σαρκικό” σε “πνευματικό” την κάνει το Άγιο Πνεύμα, με την διάθεση φυσικά του πιστού. (2 Κορινθίους 3:18)
 • Εμποδίζει ή ανοίγει δρόμο ώστε οι εργάτες του θεού να κάνουν το έργο Του. (Πράξεις 16:6-7)
 • Αποστέλει εργάτες στο έργο του Θεού. (Πράξεις 13:4)
 • Εκφράζει γνώμη για ένα θέμα που αφορά την Εκκλησία του Χριστού. (Πράξεις 15:28)
 • Πειράζεται από αμαρτίες πιστών. (Πράξεις 5:9)
 • Μιλάει σε ανθρώπους του Θεού, προκειμένου να γίνει το θέλημα του Θεού. (Πράξεις 8:29, Πράξεις 10:19, Πράξεις 11:12)
 • Δίνει υποσχέσεις ευλογιών. (Αποκάλυψη 2:7, Αποκάλυψη 2:11, Αποκάλυψη 2:17, Αποκάλυψη 2:29, Αποκάλυψη 3:6, Αποκάλυψη 3:13, Αποκάλυψη 3:22)
 • Μίλησε δια μέσου του προφήτη Ησαΐα. (Πράξεις 28:25)
 • Ορίζει επισκόπους στην Εκκλησία του Θεού. (Πράξεις 20:28)
  Απέστειλε προφήτες. (Ησαΐας 48:16)
 • Αφαίρεση του Πνεύματος από τον πιστό, σημαίνει και απομάκρυνση του Θεού από τον άνθρωπο. Αυτό που έτρεμε ο Δαβίδ όταν αμάρτησε. (Ψαλμός 51:11)
 • Το Πνεύμα το Άγιο ζωογονεί το πρόσωπο της γης. (Ψαλμός 104:30)
 • Το Πνεύμα το Άγιο είναι πανταχού παρών. Δεν μπορεί άνθρωπος να κρυφτεί απ΄ Αυτό. Ούτε να κρύψει κάτι. (Ψαλμός 139:7)
 • Σε δρόμο ευθύ μπορεί να μας οδηγήσει μόνο το Πνεύμα το Άγιο. (Ψαλμός 143:10)
 • Γνωρίζει τις σκέψεις του πνεύματος του ανθρώπου. (Ιεζεκιήλ 11:5)
 • Προφητεύθηκε ότι θα δίνεται το Πνεύμα το Άγιο σε κάθε μετανοημένο αμαρτωλό που θα επιστρέφει στο Θεό, ειδικότερα για μετανοημένους Εβραίους. (Ιεζεκιήλ 36:27)
 • Προφητεύθηκε ότι το Πνεύμα το Άγιο θα κατοικούσε στον Μεσσία-Χριστό που θα ερχόταν. (Ησαΐας 61:1)
 • Είναι το Πνεύμα της Αλήθειας, που κατοικεί στην καρδιά κάθε πιστού, αλλά όχι σε απίστους. (Ιωάννης 14:17)
 • Έδινε τη μαρτυρία του για τον απόστολο Παύλο. (Πράξεις 20:23)
 • Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μετασχηματιστεί. (Ματθαίος 3:16)
 • Μετέφερε τον Ιησού στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. (Ματθαίος 4:1)
 • Ο Ιησούς ζωοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα. (1 Πέτρου 3:18)
 • Όσο η Εκκλησία του Χριστού υπακούει στο Άγιο Πνεύμα, πάει καλά πνευματικά. (Γαλάτας 3:3)
 • Το Πνεύμα είναι η Αλήθεια, όπως και ο Υιός. (1 Ιωάννη 5:6)
 • Το Άγιο Πνεύμα στάλθηκε από τον ουρανό. (1 Πέτρου 1:12)
 • Είναι το Πνεύμα της Δόξας. (1 Πέτρου 4:14)
 • Το Πνεύμα το Άγιο, ελέγχει και προειδοποιεί. (Εβραίους 3:7)
 • Η αγάπη του Θεού-Πατέρα δίνεται από το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές των πιστών. (Κολοσσαείς 1:8)
 • Μπορεί ο άνθρωπος να φιμώσει το Πνεύμα το Άγιο. (1 Θεσσαλονικείς 5:19)

Συμπέρασμα:
Ερευνώντας την Αγία Γραφή λοιπόν, βγαίνει το συμπέρασμα ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεϊκό Πρόσωπο.

Διότι:
1)Έχει θέληση. (1 Κορ. 12:11, Εβρ. 2:4)
2)Οδηγεί τους πιστούς. (Ιωαν. 16:13)
3)Ελέγχει ανθρώπους. (Ιωαν. 16:8)
4)Υπενθυμίζει στους πιστούς την αλήθεια. (Ιωαν. 14:26)
5)Λυπείται. (Εφεσ. 4:30, Ησ. 63:10)
6)Κράζει. (Γαλ. 4:6)
7)Ικετεύει υπέρ των πιστών. (Ρωμ. 8:26-27)
8)Διδάσκει. (Ιωαν. 14:26, Λουκ. 12:12)
9)Δίνει μαρτυρία. (Ιωαν. 15:26, Εβρ. 10:15)
10)Αποστέλλεται ως πρόσωπο από τον Υιό. (Ιωαν. 16:7)
11)Η σύλληψη του Ιησού έγινε δι΄ Αυτού. (Ματθ. 1:18)
12)Ενσαρκώθηκε σε περιστέρι. (Ματθ. 3:16)
13)Οδήγησε τον Ιησού στην έρημο. (Ματθ. 4:1)
14)Μιλάει μέσα από τον άνθρωπο. (Ματθ. 10:20)
15)Βγάζει δαιμόνια από ανθρώπους. (Ματθ. 12:28)
16)Η βλασφημία του είναι αμαρτία ασυγχώρητη. (Ματθ. 12:31-32)
17)Είναι ισότιμο με Πατέρα και Υιό. (Ματθ. 28:19)
18)Προφητεύει μέσω ανθρώπου. (Λουκ. 1:67, 1 Τιμ. 4:1)
19)Δίνει πληροφορίες στον άνθρωπο. (Λουκ. 2:26)
20)Εμπνέει ανθρώπους. (Λουκ. 2:27)
21)Αναγεννά ανθρώπους. (Ιωαν. 3:6,8)
22)Βοηθάει τον πιστό άνθρωπο, να προσκυνήσει τον Πατέρα. (Ιωαν. 4:23)
23)Ζωοποιεί. (Ιωαν. 6:63)
24)Εκφραστής της αλήθειας. (Ιωαν. 14:17, 16:13)
25)Είναι «Εκείνος», ο «Παράκλητος». (Ιωαν. 14:26, 15:26)
26)Ακούει, μιλάει, οδηγεί. (Ιωαν. 16:13)
27)Βοήθησε στην επιλογή των αποστόλων. (Πραξ. 1:2)
28)Δίνει δύναμη. (Πραξ. 1:8)
29)Προφητεύει μέσω ανθρώπου. (Πραξ. 1:16, 21:11, 1 Τιμ. 4:1, Ησ. 28:25)
30)Δίνει. (Πραξ. 2:4)
31)Είναι η δωρεά του Πατέρα- Θεού στον πιστό. (Πραξ. 2:38)
32)Δίνει θάρρος. (Πραξ. 4:8,31)
33)Δεν δέχεται ψέματα. (Πραξ. 5:3)
34)Πειράζεται. (Πραξ. 5:9)
35)Είναι μάρτυρας. (Πραξ. 5:32, 20:23)
36)Δέχεται αντιστάσεις. (Πραξ. 7:51)
37)Άρπαξε τον Φίλιππο μπροστά από τον Ευνούχο. (Πραξ. 8:39)
38)Ενθαρρύνη την Εκκλησία. (Πραξ. 9:31)
39)Μιλάει στους πιστούς. (Πραξ. 10:19, 11:12)
40)Είναι ξεχωριστό από τη δύναμη του Θεού. (Πραξ. 10:38)
41)Ξεχωρίζει πρόσωπα. (Πραξ. 13:2)
42)Αποστέλλει πιστούς. (Πραξ. 13:4)
43)Εμποδίζει πιστούς. (Πραξ. 16:6-7)
44)Τοποθετεί Επισκόπους σε τοπικές Εκκλησίες. (Πραξ. 20:28)
45)Κάνει την περιτομή στην καρδιά. (Ρωμ. 2:29)
46)Διοχετεύει την αγάπη του Θεού στην καρδιά του πιστού. (Ρωμ. 5:5)
47)Συστήνει νέο τρόπο υπηρέτησης. (Ρωμ. 7:6)
48)Καθιέρωσε το «Νόμο ζωής». (Ρωμ. 8:2)
49)Συστήνει τρόπο ζωής. (Ρωμ. 8:4)
50)Έχει δικό του «φρόνημα». (Ρωμ. 8:5,27)
51)Το φρόνημά του είναι «ζωή και ειρήνη». (Ρωμ. 8:6)
52)Κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. (Ρωμ. 8:9, 1 Κορ. 3:16)
53)Ανέστησε τον Ιησού. (Ρωμ. 8:11)
54)Βοηθάει στη θανάτωση των πράξεων του σώματος. (Ρωμ. 8:13)
55)Οδηγεί πιστούς στη ζωή. (Ρωμ. 8:14)
56)Σφραγίζει «υιούς του Θεού». (Ρωμ. 8:15)
57)Συμμαρτυρεί ότι είμαστε παιδιά του Θεού. (Ρωμ. 8:16)
58)Συμβοηθά στις αδυναμίες του πιστού. (Ρωμ. 8:26)
59)Μεσιτεύει για τους πιστούς. (Ρωμ. 8:26)
60)Αγαπά τους πιστούς. (Ρωμ. 15:30)
61)Δίνει αποδείξεις στο κήρυγμα. (1 Κορ. 2:4)
62)Αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. (1 Κορ. 2:10)
63)Ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. (1 Κορ. 2:10)
64)Γνωρίζει τα ιδιαίτερα του Θεού-Πατέρα. (1 Κορ. 2:11)
65)Γνωστοποιεί τα χαρισθέντα από τον Θεό στον πιστό. (1 Κορ. 2:12)
66)Μιλούμε την διδασκαλία Του. (1 Κορ. 2:13)
67)Ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται τη διδασκαλία Του. (1 Κορ. 2:14)
68)Συμμετέχει στη δικαίωση του ανθρώπου. (1 Κορ. 6:11)
69)Είμαστε ναός Του. (1 Κορ. 6:19)
70)Βοηθάει σε σωστή γνώμη. (1 Κορ. 7:40)
71)Πείθει τον άνθρωπο να πει τον Ιησού «Κύριο». (1 Κορ. 12:3)
72)Διανέμει στους πιστούς χαρίσματα. (1 Κορ. 12:4)
73)Φανερώνει στους πιστούς το θέλημα του Πατέρα-Θεού. (1 Κορ. 12:7)
74)Δίνει «λόγο σοφίας», «λόγο γνώσεως» σε πιστούς. (1 Κορ. 12:8)
75)Δίνει «πίστη» σε πιστούς. (1 Κορ. 12:9)
76)Δίνει «προφητεία» σε πιστούς. (1 Κορ. 12:10)
77)Δίνει «διάκριση πνευμάτων» σε πιστούς. (1 Κορ. 12:10)
78)Διανέμει χαρίσματα σε πιστούς κατά τη θέλησή Του. (1 Κορ. 12:11)
79)Τοποθετεί τον κάθε νέο πιστό στο «σώμα του Χριστού». (1 Κορ. 12:13)
80)Είναι ο αρραβώνας Εκκλησίας-Χριστού. (2 Κορ. 1:22)
81)Χαράζει-γράφει στον χαρακτήρα του πιστού. (2 Κορ. 3:3)
82)Οι πιστοί είναι διάκονοί Του. (2 Κορ. 3:6)
83)Καλλιεργεί την «κοινωνία» ανάμεσα σε πιστούς, πιστούς και Θεό. (2 Κορ. 13:14)
84)Φωνάζει «Πατέρα» μέσα από κάθε πιστό. (Γαλ. 4:6)
85)Με τις οδηγίες Του αποφεύγουμε τις επιθυμίες της σάρκας. (Γαλ. 5:16)
86)Έχει τις προσωπικές Του επιθυμίες. (Γαλ. 5:17)
87)Καθοδηγεί τον πιστό. (Γαλ. 5:18)
88)Δίνει καρπούς στη ζωή μας. (Γαλ. 5:22)
89)Προσφέρει αιώνια ζωή. (Γαλ. 6:8)
90)Είναι Πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. (Εφεσ. 1:17)
91)Βοηθά στην οικοδομή της Εκκλησίας-Ναού. (Εφεσ. 2:22)
92)Ενυσχύει τον «εσωτερικό» άνθρωπο. (Εφεσ. 3:16)
93)Καλλιεργεί την ενότητα στην Εκκλησία. (Εφεσ. 4:3)
94)Η μάχαιρά Του είναι ο Λόγος του θεού. (Εφεσ. 6:17)
95)Στην αντίστασή μας παραμερίζει. (1 Θεσ. 5:19)
96)Είναι υπεύθυνο για τον αγιασμό μας. (2 Θεσ. 2:13)
97)Προφήτεψε την αποστασία μερικών πιστών. (1 Τιμ. 4:1)
98)Κάνει την πνευματική «ανακαίνιση» στον πιστό. (Τιτ. 3:5)
99)Κάνει πρόσκληση στον άνθρωπο για σωτηρία. (Εβρ. 3:7)
100)Αποσύρεται από ανθρώπους που χάνουν την σωτηρία τους. (Εβρ. 6:4-8)
101)Έδινε τη μαρτυρία Του μέσα στους προφήτες. (1 Πετρ. 1:11)
102)Είναι το Πνεύμα της δόξας! (1 Πετρ. 4:14)
103)Διοχέτευσε προφητείες μέσω των προφητών. (2 Πετρ. 1:21)
104)Είναι η εγγύηση της παρουσίας του Υιού στη ζωή μας. (1 Ιωαν. 3:24)
105)Είναι φορέας της αλήθειας. (1 Ιωαν. 5:6)
106)Μιλάει στις Εκκλησίες. (Αποκ. 2:7,11)

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός!

Λίγα λόγια
Είναι πάνσοφο: Διότι ερευνά τα πάντα, και τα βάθη του Θεού (1 Κορινθίους 2:10-11)
Είναι πανταχού παρών: Που να υπάγω από του Πνεύματός σου, και από του προσώπου σου που να φύγω; (Ψαλμός 139:7). Ακόμα είναι πανταχού παρών επειδή βρίσκεται μέσα σε κάθε πιστό(Πράξεις 2:38, Εφεσίους 1:13-14, 1 Κορινθίους 3:16-17,6:16, 2 Κορινθίους 6:16)

Είναι παντοδύναμο: Ουχί δια της δυνάμεως ουδέ δια της ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου… (Ζαχαρίας 4:6)
Είναι ο Κύριος:Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα (2 Κορινθίους 3:17)
Είναι ο Θεός:Διότι είναι το Πνεύμα της Χάριτος (Εβραίους 10:29)

Ήταν: Ο απ’ αρχής- Ο Λόγος- Το Άγιο Πνεύμα. (1 Ιωάννη 2:13-14, Ιωάννη 1:1)

Είναι: Ο Πατήρ- Ο Ιησούς- Το Άγιο Πνεύμα. (Ματθαίος 28:19)

Θα είναι: Ο απ’ αρχής- Ο Λόγος- Το Άγιο Πνεύμα. (1 Κορινθίους 15:24-28)

 

 • Η «άνωθεν γέννηση» γίνεται από το Θεό.(Ιωάννη 1:13), αλλά η «άνωθεν γέννηση» γίνεται από το Άγιο Πνεύμα.(Ιωάννη 3:8). Συνεπώς το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός.
 • Το Άγιο Πνεύμα είναι στη καρδιά όλων των πιστών. Αυτό σημαίνει ότι είναι πανταχού παρών. Συνεπώς το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός. (1 Κορινθίους 3:16-17, 6:19, Εφεσίους 1:13-14)
 • Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός. (Πράξεις 5:3-4)
 • Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός(Πατήρ-Υιός-Άγιο Πνεύμα). (2 Κορινθίους 13:14)
 • Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός(Πατήρ-Υιός-Άγιο Πνεύμα). (Ματθαίος 28:19)
 • Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός(Πατήρ-Υιός-Άγιο Πνεύμα). (Ιωάννη 15:26)
 • Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός(Πατήρ-Υιός-Άγιο Πνεύμα). (Πράξεις 2:33)
 • Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός(Πατήρ-Λόγος-Άγιο Πνεύμα). (1 Ιωάννη 5:7)

 

Μήνυμα στην εκκλησία της Εφέσου

Προς τον άγγελον της εκκλησίας της Εφέσου γράψον. Ταύτα λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λυχνιών των χρυσών·  Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονήν σου, και ότι δεν δύνασαι να υποφέρης τους κακούς, και εδοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι απόστολοι, και δεν είναι, και εύρες αυτούς ψευδείς·  και υπέφερες και έχεις υπομονήν και διά το όνομά μου εκοπίασας, και δεν απέκαμες.  Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπην σου την πρώτην αφήκας.  Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα· ει δε μη, έρχομαι προς σε ταχέως και θέλω κινήσει την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσης. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ.7 Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη εκ του ξύλου της ζωής, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. (Αποκάλυψη 2:1-7)

Μήνυμα στην εκκλησία των Σμυρναίων

Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον· Ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, όστις έγεινε νεκρός και έζησεν·  Εξεύρω τα έργα σου και την θλίψιν και την πτωχείαν· είσαι όμως πλούσιος· και την βλασφημίαν των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά.  Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλλεις να πάθης. Ιδού, ο διάβολος μέλλει να βάλη τινάς εξ υμών εις φυλακήν διά να δοκιμασθήτε, και θέλετε έχει θλίψιν δέκα ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου, και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής.  Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ο νικών δεν θέλει αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου. (Αποκάλυψη 2:8-11)

Μήνυμα στην εκκλησία της Περγάμου

Και προς τον άγγελον της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον, την οξείαν·  Εξεύρω τα έργα σου και που κατοικείς· όπου είναι ο θρόνος του Σατανά· και κρατείς το όνομά μου, και δεν ηρνήθης την πίστιν μου και εν ταις ημέραις, εν αις υπήρχεν Αντίπας ο μάρτυς μου ο πιστός, όστις εφονεύθη παρ’ υμίν, όπου κατοικεί ο Σατανάς.  Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί τινάς κρατούντας την διδαχήν του Βαλαάμ, όστις εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλη σκάνδαλον ενώπιον των υιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν ειδωλόθυτα και να πορνεύσωσιν.  Ούτως έχεις και συ τινάς κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών, το οποίον μισώ.  Μετανόησον· ει δε μη, έρχομαι προς σε ταχέως και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με την ρομφαίαν του στόματός μου.  Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου, και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων. (Αποκάλυψη 2:12-17)

Μήνυμα στην εκκλησία των Θυατήρων

Και προς τον άγγελον της εν Θυατείροις εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός, και οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανον·  Εξεύρω τα έργα σου και την αγάπην και την διακονίαν και την πίστιν και την υπομονήν σου και τα έργα σου και τα έσχατα, ότι είναι πλειότερα των πρώτων.  Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι αφίνεις την γυναίκα Ιεζάβελ, ήτις λέγει εαυτήν προφήτιν, να διδάσκη και να πλανά τους δούλους μου εις το να πορνεύωσι και να τρώγωσιν ειδωλόθυτα.  Και έδωκα εις αυτήν καιρόν να μετανοήση εκ της πορνείας αυτής, και δεν μετενόησεν.  Ιδού, εγώ βάλλω αυτήν εις κλίνην και τους μοιχεύοντας μετ’ αυτής εις θλίψιν μεγάλην, εάν δεν μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτών,  και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτείνει με θάνατον, και θέλουσι γνωρίσει πάσαι αι εκκλησίαι, ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, και θέλω σας δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας.  Λέγω δε προς εσάς και προς τους λοιπούς τους εν Θυατείροις, όσοι δεν έχουσι την διδαχήν ταύτην και οίτινες δεν εγνώρισαν τα βάθη του Σατανά, ως λέγουσι· Δεν θέλω βάλει εφ’ υμάς άλλο βάρος·  πλην εκείνο, το οποίον έχετε, κρατήσατε εωσού έλθω.  Και όστις νικά και όστις φυλάττει μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει εις αυτόν εξουσίαν επί των εθνών,  και θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά, θέλουσι συντριφθή ως τα σκεύη του κεραμέως, καθώς και εγώ έλαβον παρά του Πατρός μου,  και θέλω δώσει εις αυτόν τον αστέρα τον πρωϊνόν.  Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. (Αποκάλυψη 2:18-29)

Μήνυμα στην εκκλησία των Σάρδεων

Και προς τον άγγελον της εν Σάρδεσιν εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο έχων τα επτά πνεύματα του Θεού και τους επτά αστέρας. Εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζης και είσαι νεκρός. Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά, τα οποία μέλλουσι να αποθάνωσι· διότι δεν εύρηκα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού.
Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας, και φύλαττε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε.  Έχεις ολίγα ονόματα και εν Σάρδεσι, τα οποία δεν εμόλυναν τα ιμάτια αυτών, και θέλουσι περιπατήσει μετ’ εμού με λευκά, διότι είναι άξιοι.  Ο νικών, ούτος θέλει ενδυθή ιμάτια λευκά, και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού.  Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. (Αποκάλυψη 2:1-6)

Μήνυμα στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας

Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, όστις ανοίγει και ουδείς κλείει, και κλείει και ουδείς ανοίγει·
Εξεύρω τα έργα σου· ιδού, έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην, και ουδείς δύναται να κλείση αυτήν· διότι έχεις μικράν δύναμιν και εφύλαξας τον λόγον μου και δεν ηρνήθης το όνομά μου.  Ιδού, θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του Σατανά, οίτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι, και δεν είναι, αλλά ψεύδονται ιδού, θέλω κάμει αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα.
Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.  Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου.  Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ’ αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον.  Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. (Αποκάλυψη 3:7-13)

Μήνυμα στην εκκλησία των Λαοδικέων

Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Λαοδικέων γράψον· Ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού.
Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός· είθε να ήσο ψυχρός ή ζεστός·  ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου.  Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρείαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι συ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός·  συμβουλεύω σε να αγοράσης παρ’ εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός διά να πλουτήσης, και ιμάτια λευκά διά να ενδυθής και να μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρίσον τους οφθαλμούς σου με κολλούριον διά να βλέπης.
Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω· γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον.
Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού.  Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθήση μετ’ εμού εν τω θρόνω μου, καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθησα μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω αυτού.  Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. (Αποκάλυψη 3:14-22)