Βιβλ. πρόσωπα

Αβραάμ

Αβρααμ2

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιός του Θάρα. (Γένεση 11:26)
 • Γυναίκα του Άβραμ ήταν η Σάρρα. (Γένεση 11:29)
 • Μετακόμησε με τον πατέρα του από την Ούρ των Χαλδαίων στη γη Χαναάν. (Γένεση 11:31)
 • Η πείνα ανάγκασε τον Άβραμ να κατοικήσει στην Αίγυπτο. (Γένεση 12:10)
 • Όταν μπήκε στην Αίγυπτο είπε ψέματα ότι η γυναίκα του είναι αδελφή του. (Γένεση 12:13)
 • Το ψέμα του αποκαλύφθηκε στον Φαραώ. (Γένεση 12:18)
 • Ο Άβραμ με την έξοδό του από την Αίγυπτο ήταν πλούσιος. (Γένεση 13:2)
 • Χώρισε από τον ανεψιό του Λώτ, όταν προέκυψε πρόβλημα μεταξύ τους. (Γένεση 13:7-18)
 • Ο Άβραμ ονομάζονταν Εβραίος. (Γένεση 14:13)
 • Ετοίμαζε με τους δούλους του στρατό ο Άβραμ, όταν παρουσιαζόταν ανάγκη. (Γένεση 14:14)
 • Είχε την διαβεβαίωση από το Θεό ότι είναι ο υπερασπιστής του. (Γένεση 15:1)
 • Ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Άβραμ. (Γένεση 15:18)
 • Απέκτησε με την δούλη του Άγαρ ένα γιό τον Ισμαήλ. (Γένεση 16:16)
 • Ο Θεός άλλαξε το όνομά του από Άβραμ σε Αβραάμ.   (Γένεση 17:5)
 • Απέκτησε από τη γυναίκα του Σάρρα ένα γιό τον Ισαάκ. (Γένεση 17:19)
 • Ο Αβραάμ καθιέρωσε την περιτομή. (Γένεση 17:23-26)
Λωτ

Η βιογραφία του

 • Είχε πατέρα τον Αρράν. (Γένεση 11:27)
 • Μαζί με τον παππού του Θάρα βγήκε από την Ούρ των Χαλδαίων και κατοίκησε στην Χαρράν. (Γένεση 11:31)
 • Στη συνέχεια μαζί με τον Θείο του Άβραμ πήγε στην Χαναάν. (Γένεση 12:5)
 • Έζησε και στην Αίγυπτο μαζί με το Θείο του Άβραμ σε περίοδο πείνας. (Γένεση 13:1)
 • Είχε πρόβατα, βόας και σκηνές. (Γένεση 13:5)
 • Όταν δημιουργήθηκε πρόβλημα ανάμεσα στους βοσκούς του και τους βοσκούς του Άβραμ, χώρισαν για να μη μαλώνουν. (Γένεση 13:7-8)
 • Ο Λώτ διάλεξε περιοχή κοντά στα Σόδομα και Γόμμορα. (Γένεση 13:10-12)
 • Όταν αιχμαλωτίστηκε τον ελευθέρωσε ο Άβραμ. (Γένεση 14:14-16)
 • Όταν θα ερχόταν η κρίση του Θεού στα Σόδομα και Γόμμορα λόγω της διαφθοράς, άγγελοι προσπάθησαν να  ελευθερώσουν την οικογένειά του.  (Γένεση 19:12, 14-15)
 • Η γυναίκα του Λώτ, παραβαίνοντας το λόγο του Θεού κοίταξε πίσω και έγινε στήλη άλατος. (Γένεση 19:26)
 • Οι κόρες του είχαν διαφθαρεί στα Σόδομα. (Γένεση 19:32,36)
 • Βασάνιζε την ψυχή του στο Σόδομα απ’ όσα έβλεπε και άκουγε. (2 Πέτρου 2:8)
Μωυσής

Μωυσης_Νομος

Η κλήση του Μωυσή

Η βιογραφία του

 • Τον ανέσυρε από τον ποταμό η κόρη του Φαραώ και τον ονόμασε Μωυσή. (Έξοδος 2:5-10)
 • Έκανε φόνο υπερασπίζοντας συμπατριώτη του.(Έξοδος 2:11-14)
 • Απειλήθηκε από τον Φαραώ για τον φόνο και έφυγε στη γη Μαδιάμ.(Έξοδος 2:15)
 • Στην Μαδιάμ παντρεύτηκε την Σεπφώρα κόρη του ιερέα.(Έξοδος 2:21)
 • Στην Μαδιάμ έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του.(Έξοδος 3:1)
 • Στο όρος Χωρήβ άγγελος Κυρίου του μίλησε μέσα από καιόμενη βάτο με μήνυμα Θεού να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τους Αιγυπτίους.(Έξοδος 3:2-22,4:1-17)
 • Ήταν βραδύστομος και βραδύγλωσσος κατά την ομολογία του.(Έξοδδος 4:10)
 • Με την οικογένειά του πήγε στην Αίγυπτο με αποστολή από το Θεό να ελευθερώσει από τη δουλεία το λαό του Ισραήλ.(Έξοδος 4:18-20)
 • Συνεργάστηκε με τον αδελφό του Ααρών κατ΄εντολή του Θεού, για την απελευθέρωση του λαού Ισραήλ.(Έξοδος 4:27-30)
 • Στο αίτημα του Μωυσή και Ααρών να επιτρέψει ο Φαραώ στον Ισραήλ να γιορτάσει και να λατρέψει τον Θεό στην έρημο, αντέδρασε αρνητικά ο Φαραώ.(Έξοδος 5:1-2)
 • Στις συνεχείς εκκλήσεις του Μωυσή και Ααρών στον φαραώ, αντέδρασε με σκληρά μέτρα ο Φαραώ, οπότε άρχισαν και οι επεμβάσεις του Θεού με πληγές.(Έξοδος 5:3-23, 6:1-30, 7:1-25, 8:1-32, 9:1-35, 10:1-29, 11:1-10)
 • Η έξοδος τελικά έγινε τον μήνα Αβίβ.(Έξοδος 13:4)
 • Αντιμετώπισε τους γογγυσμούς του λαού κατά την πορεία στην έρημο προς την γη Χαναάν.(Έξοδος 17:2-5)
 • Έλαβε από το Θεό σε πλάκες το νόμο και τις εντολές του Θεού.(Έξοδος 24:12)

Βιβλία του

Ιησούς του Ναυή

Η βιογραφία του

 • Ήταν ο θεράπων του Μωυσή. (Έξοδος 33:11)
 • Ήταν ο εκλεκτός του Μωυσή. (Αριθμοί 11:28)
 • Το όνομά του ήταν Αυσής και ο Μωυσής τον μετονόμασε σε Ιησού. (Αριθμοί 13:16)
 • Ήταν ένας από τους κατασκόπους που έστειλε ο Μωυσής στην Χαναάν. (Αριθμοί 13:2, 14:6)
 • Εξαιτίας της πίστης του αξιώθηκε να μπει στη γη Χαναάν. (Αριθμοί 14:30)
 • Αυτός και ο Χάλεβ επέζησαν, ενώ οι υπόλοιποι θανατώθηκαν από τον Θεό με κρίση επειδή δισφήμισαν την Χαναάν. (Αριθμοί 14:37-38)
 • Αυτός και ο Χάλεβ επέζησαν στην έρημο, ενώ οι υπόλοιποι της γενιάς τους πέθαναν εξαιτίας της απιστίας τους. (Αριθμοί 226:65)
 • Είχε το πνεύμα του Θεού μέσα του. (Αριθμοί 27:18)
 • Ακολούθησε “εντελώς” τον Κύριο. (Αριθμοί 32:12)
 • Ήταν πλήρης πνεύματος σοφίας. (Δευτερονόμιο 34:9)
 • Μετά το θάνατο του Μωυσή ανέλαβε την αρχηγία του λαού Ισραήλ. (Ι. Νααυή 1:1-10)
 • Έστειλε δυο κατασκόπους στην Ιεριχώ για συλλογή πληροφοριών, οι οποίοι προστατεύτηκαν και φυγαδεύτηκαν από την πόρνη Ραάβ. (Ι. Νααυή 2:1-21)
 • Πέθανε σε ηλικία 110 ετών.  (Ι. Ναααυή 24:29)

Βιβλίο του

Χάλεβ

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιός του Ιεφοννή. (Αριθμοί 13:6)
 • Υπερασπίστηκε τη γη Χαναάν μετά την κατασκοπεία. (Αριθμοί 13:30)
 • Διαμαρτυρήθηκε όταν ο λαός δεν τον πίστεψε. (Αριθμοί 14:6)
 • Είχε διαφορετικό πνεύμα από τους άλλους και ακολούθησε “εντελώς” τον Κύριο. (Αριθμοί 14:24, 32:12)
 • Αξιώθηκε εξαιτίας της πίστης του στο Θεό, να μπει στη γη Χαναάν. (Αριθμοί 14;30, Δευτερονόμιο 1:36)
 • Επέζησε από τους κατασκόπους μαζί με τον Ι. Ναυή, ενώ οι δέκα που δυσφήμησαν την Χαναάν θανατώθηκαν με κρίση Θεού. (Αριθμοί 14:38)
 • Κινδύνεψε με λιθοβολισμό από το λαό, όταν υπερασπίστηκε τη γη Χανάν ως ευλογία Θεού. (Αριθμοί 14:10)
 • Επέζησε στην έρημο μαζί με τον Ι. Ναυή, εξαιτίας της πιστότητάς του στο Θεό, ενώ η γενιά του πέθανε. (Αριθμοί 26:65)
 • Ο Ι. Ναυή του έδωσε την Χεβρώνα για κληρονομιά. (Ι. Ναυή 14:13-14)

Ρουθ

Η βιογραφία της

 • Άνδρας της ήταν ο Χελαιών. (Ρουθ 1:4-5)
 • Η Ρουθ ήταν Μωαβίτιδα. (Ρουθ 1:4)
 • Όταν έμεινε χήρα ακολούθησε την πεθερά της Ναομί στη γη Ιούδα. (Ρουθ 1:6-14, 16)
 • Αρχικά η Ρουθ και η Ναομί έφτασαν στη Βηθλεέμ.  (Ρουθ 1:22)
 • Όταν πήγε η Ρουθ να σταχυολογήσει στους αγρούς, την είδε ο Βοόζ, ο οποίος έμαθε το ιστορικό της και την άφησε να σταχυολογήσει στο χωράφι του. (Ρουθ 2:11-17)
 • Με την άδεια του Βοόζ, όλο εκείνο το καλοκαίρι σταχυολογούσε το χωράφι του Βοόζ. (Ρουθ 2:23)
 • Ο Βοόζ σαν συγγενής παντρεύτηκε την Ρουθ.  Ο Βοόζ ήταν ο προπαππούς του Δαβίδ(Ρουθ 4:9-12, 21-22)

Το βιβλίο της

Σαμουήλ

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιος της Άννας.(1 Σαμουήλ 1:20)
 • Από παιδί υπηρετούσε τον Θεό. (1 Σαμουήλ 2:18)
 • Ήταν ευάρεστος σε ανθρώπους και στο Θεό. (1 Σαμουήλ 2:26)
 • Ήταν βοηθός του Ηλεί. (1 Σαμουήλ 3;1)
 • Υπηρετούσε στο ναό. (1 Σαμουήλ 3:3)
 • Σε κάποια στιγμή τον κάλεσε ο Κύριος για να τον καταστήσει προφήτη. (1 Σαμουήλ 3:10-11)
 • Ο Κύριος ήταν μαζί του.  (1 Σαμουήλ 3:19)
 • Ο Ισραήλ γνώριζε ότι ο Σαμουήλ ήταν προφήτης του Θεού. (1 Σαμουήλ 3:20)
 • Ο Κύριος αποκάλυπτε το λόγο Του στον Σαμουήλ.  (1 Σαμουήλ 3:21)
 • Προειδοποίησε ο Σαμουήλ το λαό Ισραήλ, ότι αν αποβάλλουν τους ξένους Θεούς και λατρρέψουν τον αληθινό Θεό, θα τους ελευθερώσει από τους Φιλισταίους. (1 Σαμουήλ 7:3)
 • Ο Σαμουήλ προσεύχονταν για το λαό του.   (1 Σαμουήλ 7:5)
 • Όταν ομολόγησε ο Ισσραήλ ότι αμάρτησε στο Θεό και νήσστεψε, μαζί με την προσευχή του Σαμουήλ νίκησαν τους Φιλισταίους. (1 Σαμουήλ 7:6, 8-9, 13)
 • Ο Σαμουήλ είπε το “Έβεν-έζερ”  δηλαδή το “Μέχρι εδώ μας βοήθησε ο Θεός”. (1 Σαμουήλ 7:12)
 • Στην περίοδο που ήταν προφήτης ο Σαμουήλ, ο Θεός βοηθούσε το λαό Ισραήλ εναντίον των Φιλισταίων.  (1 Σαμουήλ 7:13)
 • Ο Σαμουήλ ήταν κριτής του λαού Ισσραήλ. (1 Σαμουήλ 7:15)
 • Όταν γέρασε ο Σαμουήλ, κατέστησε κριτάς του Ισρααήλ τα παιδιά του.  (1 Σαμουήλ 8:1)
 • Δεν άρεσε στο Σαμουήλ, όταν ο λαός ζήτησε βασιλιά αντί του Θεού. (1 Σαμουήλ 8:6-7)
 • Όταν ο λαός επέμενε για βασιλιά, ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ να χρίση τον Σαούλ. (1 Σαμουήλ 9:17-27, 110:1, 24-25)
 • Ο Σαμουήλ έκανε τα εγκαίνια της βασιλείας του Σαούλ. (1 Σαμουήλ 11:14)
 • Ο λαός φοβόταν τον Σαμουήλ. (1 Σαμουήλ 12:18)
 • Ο λαός ομολόγησε την αμαρτία του, ότι ήταν λάθος του που ζήτησε βασιλιά.  (1 Σαμουήλ 12:19)
 • Ο Σαμουήλ απαίτησε από το λαό, λατρεία του Θεού με όλη την καρδιά.  (1 Σαμουήλ 12:20)
 • Όταν σε επικείμενη μάχη ο Σαούλ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ο Σαμουήλ, τον έλεγξε ο Σαμουήλ. (1 Σαμουήλ 13:11,13)
 • Για την παραπάνω αμαρτία του αποδοκιμάστηκε από το Θεό ο Σαούλ (1 Σαμουήλ 15:10-11)
 • Σε δεύτερη παράβαση του Σαούλ, ο Σαμουήλ τον έλεγξε και ο Θεός τον απέρριψε από βασιλιά.    (1 Σαμουήλ 15:13-14, 24-26)
 • Στη δεύτερη αμαρτία του Σαούλ ο Θεός απέσυρε τη βασιλεία. (1 Σαμουήλ 15:28)
 • Επένθησε ο Σαμουήλ τον θάνατο του Σαούλ. (1 Σαμουήλ 15:35)
 • Ο Κύριος έμαθε στον Σαμουήλ όταν κρίνει να μη βλέπει την όψη αλλά την καρδιά.  (1 Σαμουήλ 16:7)
 • Ο Σαμουήλ έχρισε βασιλιά τον Δαβίδ αντί του Σαούλ.     (1 Σαμουήλ 16:13)
 • Πένθησε ο λαός τον θάνατο του Σαμουήλ. (1 Σαμουήλ 25:1,3)

Τα βιβλία του

Δαβίδ

Δαβιδ_Προσευχομενος

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιός του Ιεσσαί. (Ρουθ 4:12)
 • Χρήστηκε βασιλιάς του Ισραήλ από τον προφήτη Σαμουήλ και από εκείνη την ημέρα είχε το πνεύμα του Θεού μέσα του. (1 Σαμουήλ 16:13)
 • Πριν γίνει βασιλιάς ήταν βοσκός. (1 Σαμουήλ 16:19)
 • Πριν γίνει βασιλιάς έκανε και οπλοφόρος του βασιλιά Σαούλ. (1 Σαμουήλ 16:21)
 • Για το διάστημα που κατέλαβε τον Σαούλ πονηρό δαιμόνιο, ο Δαβίδ έπαιζε κιθάρα στον Σαούλ για να τον ανακουφίζει. (1 Σαμουήλ 16:23)
 • Ήταν οκτώ αδέλφια, με τον Δαβίδ να είναι ο τελευταίος. (1 Σαμουήλ 17:14)
 • Όταν επέστρεφε από τον Σαούλ, έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του στη Βηθλεέμ. (1 Σαμουήλ 17:15)
 • Έκανε τον “κουβαλητή” στα αδέλφια του. (1 Σαμουήλ 17:17)
 • Ρώτησε και έμαθε για τον Γολιάθ. Ο Σαούλ είχε τις αμφιβολίες του αρχικά, αλλά δέχτηκε ο Δαβίδ να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ. (1 Σαμουήλ 17:37)
 • Στην περιφρόνηση του Γολιάθ ο Δαβίδ τον προειδοποίησε ότι έρχεται εν ονόματι του Θεού. (1 Σαμουήλ 17:45) και τελικά τον σκότωσε(1 Σαμουήλ 17:49)
 • Ο Ιωνάθαν γιό του Σαούλ, ήταν στενός φίλος του Δαβίδ. (1 Σαμουήλ 18:1-4)
 • Επειδή ο λαός Ισραήλ τιμούσε τον Δαβίδ περισσότερο από τον Σαούλ, ο Σαούλ τον φθόνησε. (1 Σαμουήλ 18:7-9)
 • Ο Σαούλ προσπάθησε να σκοτώσει τον Δαβίδ. (1 Σαμουήλ 18:11)
 • Ο Δαβίδ φοβούμενος τον Σαούλ απομακρύνθηκε από κοντά του. (1 Σαμουήλ 18:12)
 • Ο Σαούλ έκανε γαμπρό τον Δαβίδ. (1 Σαμουήλ 18:17-18, 21)
 • Ο Κύριος ήταν μαζί με τον Δαβίδ. (1 Σαμουήλ 18:14)
 • Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός. (1 Σαμουήλ 18:23)
 • Ο Σαούλ προσπάθησε να φέρει αντιμέτωπο τον Δαβίδ με τους φιλισταίους για να τον σκοτώσουν. (1 Σαμουήλ 18:25)
 • Ήξερε ο Σαούλ, ότι ο Κύριος ήταν μαζί με τον Δαβίδ. (1 Σαμουήλ 18:28)
 • Ο Σαούλ φοβόταν τον Δαβίδ γι’ αυτό και έγινε εχθρός του. (1 Σαμουήλ 18:29)
 • Ο Σαούλ δήλωσε την πρόθεσή του ότι θέλει να σκοτώσει τον Δαβίδ. (1 Σαμουήλ 19:1)
 • Ο Ιωνάθαν προειδοποίησε τον Δαβίδ ότι ο πατέρας του θέλει να τον σκοτώσει και τον συμβούλεψε να κρυφτεί. (1 Σαμουήλ 19:2)
 • ‘Εκανε πολλές απόπειρες ο Σαούλ να σκοτώσει τον Δαβίδ. (1 Σαμουήλ 19:11-12)
 • Όταν δόθηκε ευκαιρία στον Δαβίδ να σκοτώσει τον Σαούλ, δεν το έκανε. (1 Σαμουήλ 24:4-5)
 • Έκλαψε ο Δαβίδ τον θάνατο του Σαούλ και Ιωνάθαν. (1 Σαμουήλ 1:17)
 • Εφτάμυση χρόνια βασίλεψε ο Δαβίδ και στη Χεβρώνα. (2 Σαμουήλ 2:11)
 • Διήρκεσε πολύ καιρό ο πόλεμος μεταξύ του οίκου του Σαούλ και του οίκου Δαβίδ. (2 Σαμουήλ 3:1)
 • Τριάντα ετών ήταν ο Δαβίδ όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε σαράντα έτη. (2 Σαμουήλ 5:4)
 • Ο Δαβίδ βασίλεψε με κρίση και δικαιοσύνη. (2 Σαμουήλ 8:15)
 • Ο Δαβίδ εμοίχεψε με την Βηθ-σαβεέ γυναίκα του Ουρία και την άφησε έγκυο. (2 Σαμουήλ 11:4)
 • Ο Θεός θανάτωσε το παιδί της μοιχείας του Δαβίδ. (2 Σαμουήλ 11:27, 12:18)
 • Ο Δαβίδ ελέγχθηκε για την αμαρτία του από τον προφήτη Νάθαν. (2 Σαμουήλ 12:7)

Η εξομολόγησή του στο Θεό

Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προς σε, και την ανομίαν μου δεν έκρυψα· είπα, Εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθή τας παραβάσεις μου· και συ συνεχώρησας την ανομίαν της αμαρτίας μου.(ψαλμός 32:5)

Η μετάνοιά του στο Θεό

1 «Εις τον πρώτον μουσικόν. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε ήλθε Νάθαν ο προφήτης προς αυτόν, αφού εισήλθε προς την Βηθσαβεέ.» Ελέησόν με, ω Θεέ, κατά το έλεός σου· κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου.
2 Πλύνόν με μάλλον και μάλλον από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με.
3 Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός.
4 Εις σε, εις σε μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα· διά να δικαιωθής εν τοις λόγοις σου και να ήσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου.
5 Ιδού, συνελήφθην εν ανομία, και εν αμαρτία με εγέννησεν μήτηρ μου.
6 Ιδού, ηγάπησας αλήθειαν εν τη καρδία, και εις τα ενδόμυχα θέλεις με διδάξει σοφίαν.
7 Ράντισόν με με ύσσωπον, και θέλω είσθαι καθαρός· πλύνόν με, και θέλω είσθαι λευκότερος χιόνος.
8 Κάμε με να ακούσω αγαλλίασιν και ευφροσύνην, διά να ευφρανθώσι τα οστά, τα οποία συνέθλασας.
9 Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον.
10 Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου.
11 Μη με απορρίψης από του προσώπου σου· και το πνεύμα το άγιόν σου μη αφαιρέσης απ’ εμού.
12 Απόδος μοι την αγαλλίασιν της σωτηρίας σου και με πνεύμα ηγεμονικόν στήριξόν με.(Ψαλμός 51:1-12)

Οι ψαλμοί του

Ουρίας

Η βιογραφία του

 • Ήταν Χετταίος. (2 Σαμουήλ 11:6)
 • Ήταν μάχημος στρατιώτης με στρατηγό τον Ιωάβ και βασιλιά τον Δαβίδ. (2 Σαμουήλ 11:6)
 • Γυναίκα του ήταν η Βηθ-σαβεέ. (2 Σαμουήλ 11:3)
 • Ο Δαβίδ μοίχευσε με τη γυναίκα του και την άφησε έγκυο. (2 Σαμουήλ 11:2-5)
 • Ο Δαβίδ για να σκεπάσει την αμαρτία του κάλεσε από το μέτωπο τον Ουρία να έλθει στη γυναίκα του. (2 Σαμουήλ 11:6)
 • Ο Δαβίδ παρακίνησε τον Ουρία να κοιμηθεί με την γυναίκα του , ώστε η εγκυμοσύνη να φανεί ότι είναι απ’ αυτόν. Ο Ουρίας όμως λόγω του πολέμου, δεν θέλησε να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. (2 Σαμουήλ 11:8-11)
 • Ο Δαβίδ τον μέθυσε με τρόπο ώστε να τον πείσει να πάει με την γυναίκα του, αλλά πάλι δεν τα κατάφερε. (2 Σαμουήλ 11:12-13)
 • Η τρίτη προσπάθειά του ήταν να διατάξει τον στρατηγό του να βάλλει τον Ουρία στο μέτωπο σε επικίνδυνη πλευρά ώστε να σκοτωθεί. Έτσι και έγινε. (2 Σαμουήλ 11:14-17)
Σολομώντας

Σολομωντας

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιος του Δαβίδ. (1 Βασιλέων 1:33)
 • Ο ιερέας Σαδώκ έχρισε βασιλιά τον Σολομώντα. (1 Βασιλέων 1:39)
 • Χάρισε τη ζωή στον Αδωνία. (1 Βασιλέων 1:51,53)
 • Όταν πέθενε ο Δαβίδ συμβούλεψε τον Σολομώντα να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. (1 Βασιλέων 2:1-4)
 • Φάνηκε στον ύπνο του Σολομώντα και τον ρώτησε τι θέλει να του δώσει. (1 Βασιλέων 3:5)
 • Ο Σολομώντας ζήτησε από τον Κύριο νοήμονα καρδιά και σωστή κρίση για να κυβερνάει το λαό. (1 Βασιλέων 3:9)
 • Εξουσίαζε ο Σολομώντας σε όλα τα βασίλεια.  (1 Βασιλέων 4:21)
 • Ο Θεός έδωσε στον Σολομώντα σοφία, φρόνηση και έκταση πνεύματος. (1 Βασσιλέων 4:29)
 • Οικοδόμησε ναό και χρηματιστήριο. (1 Βασιλέων 6:5)
 • Φάνηκε και δεύτερη φορά ο Θεός στον Σολομώντα για να τον βεβαιώσει ότι άκουσε την προσευχή του. (1 Βασιλέων 9:1-9)
 • Ο Χειράμ που βοήθησε τον Σολομώντα στα έργα του, πήρε σαν δώρο 20 πόλεις στη Γαλιλαία από τον Σολομώντα. (1 Βασιλέων 9:11)
 • Η βασίλισσα της Σεβά έφερε πολλά δώρα στον Σολομώντα όταν τον επισκέφθηκε για τη σοφία του. (1 Βασιλέων 10:1-10)
 • Κάθε χρόνο το βάρος του χρυσού που έφτανε στον Σολομώντα ήταν 660 τάλαντα. (1 Βασιλέων 10:14)
 • Όταν γέρασε ο Σολομώντας, γυναίκες τον παρέσυραν στην ειδωλολατρεία, γι’ ααυτό και οργήστηκε ο Θεός μαζί του. (1 Βασιλέων 11:4-14)

Τα βιβλία του

Ιακώβ

Ιακωβ_αγγελοι

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιος του Ισαάκ και της Ρεβέκκας. (Γένεση 25:20,26)
 • Ήταν άνθρωπος απλός και κατοικούσε σε σκηνές. (Γένεση 25:27)
 • Ήταν η αδυναμία της μητέρας του. (Γένεση 25:28)
 • Ήταν καλός μάγειρας.  (Γένεση 25:29)
 • Όταν ο αδελφός του Ησαύ του ζήτησε φαγητό, ο Ιακώβ ζήτησε με όρκο τα πρωτοτόκια. (Γένεση 25:30-34)
 • Με σχέδιο απάτης η μητέρα του σε συνεργασία με τον Ιακώβ απέσπασε από τον πατέρα του την ευλογία που δικαιούταν ο Ησαύ. (Γένεση 27:6-30)
 • Εξαιτίας αυτής της απάτης ο Ησαύ αποφάσισε να σκοτώσει τον Ιακώβ, ο οποίος έφυγε. (Γένεση 27:41-42)
 • Έφυγε ο Ιακώβ με προτροπή του πατέρα του στην Παδάν-αράμ στον αδελφό της μητέρας του τον Λάβαν. (Γένεση 28:5-7)
 • Στο δρόμο όπου διανυκτέρευσε, είδε σε όνειρο μια σκάλα που ένωνε τον ουρανό με τη γη και άγγελοι ανεβοκατέβαιναν. (Γένεση 28:10-17)
 • Εκεί που είδε το όνειρο έκανε ευχή “Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν, λέγων, Αν ο Θεός ήναι μετ’ εμού και με διαφυλάξη εν τη οδώ ταύτη εις την οποίαν υπάγω, και μοι δώση άρτον να φάγω και ένδυμα να ενδυθώ,  και επιστρέψω εν ειρήνη εις τον οίκον του πατρός μου, τότε ο Κύριος θέλει είσθαι Θεός μου·  και ο λίθος ούτος, τον οποίον έστησα διά στήλην, θέλει είσθαι οίκος Θεού· και εκ πάντων όσα μοι δώσης, το δέκατον θέλω προσφέρει εις σε.” (Γένεση 28:20-22)
 • Όταν έφτασε στα μέρη του Λάβαν κοντά σε πηγάδι πότισε τα πρόβατα του Λάβαν που τα έβοσκε η κόρη του Ραχήλ. (Γένεση 29:8-14)
 • Ο Λάβαν τον προσέλαβε για βοσκό. (Γένεση 29:15)
 • Επειδή ήθελε να παντρευτεί την Ραχήλ δούλεψε στον Λάβαν 7 χρόνια. (Γένεση 29:18-21)
 • Αλλά ο πονηρός Λάβαν στα 7 χρόνια του πάσαρε την Λεία. (Γένεση 29:23-25)
 • Αναγκάστηκε έτσι ο Ιακώβ να δουλέψει άλλα 7 χρόνια για τη Ραχήλ.  (Γένεση 29:30)
 • Σε κάποια στιγμή με οδηγία του Θεού θέλησε να φύγει γαι την πατρίδα του με όλα τα υπάρχοντά του. (Γένεση 30:25)
 • Επειδή απέκτησε πολλά ο Ιακώβ, ο Λάβαν άρχισε να τον φθονεί. (Γένεση 31:2)
 • Ο Κύριος ειδοποίησε τον Ιακώβ να επιστρέψει στην πατρίδα του και τον διαβεβαίωσε ότι θα είναι μαζί του. (Γένεση 31:3)
 • Την φυγή του την έκρυψε από τον Λάβαν. (Γένεση 31:20)
 • Ο Θεός ειδοποίησε τον Λάβαν να προσέξει την συμπεριφορά του προς τον Ιακώβ. (Γένεση 31:24)
 • Όταν ο Ιακώβ έφυγε από τον Λάβαν συνάντησαν αυτόν οι άγγελοι του Θεού. Απόρησε ο Ιακώβ και διερωτήθηκε ότι είναι στρατόπεδο Θεού. (Γένεση 32:1-2)
 • Έστειλε μηνυτές ο Ιακώβ προς τον Ησαύ, ώστε να προετοιμάσει τη συνάντηση. (Γένεση 32:3-6)
 • Έστειλε πολλά δώρα στον Ησαύ ώστε να τον καλοπιάσει. (Γένεση 32:18-20)
 • Εκείνη τη νύχτα ήταν που πάλευε μέχρι τα ξημερώματα με άγγελο του Θεού και μάλιστα τον μετονόμασε Ισραήλ. (Γένεση 32:24-29)
 • Το μέρος εκείνο ο Ιακώβ το ονόμασε Φανουήλ, διότι είπε, είδα τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. (Γένεση 32:30)
 • Τελικά η συνάντησή του με τον Ησαύ έγινε ειρηνικά. (Γένεση 33:3-15)
 • Κατά παραγγελία Θεού κατοίκησε στην Βαιθήλ, όπου έκανε θυσιαστήριο στο Θεό. (Γένεση 35:1-3)
 • Εφάνη ξανά ο Θεός στον Ιακώβ για να τον ευλογήσει. (Γένεση 35:9)
 • Ο Θεός διαβεβαίωσε τον Ιακώβ ότι είναι ο Θεός ο Παντοκράτωρ. (Γένεση 35:11)
 • Ο Ιακώβ είχε 12 παιδιά. (Γένεση 35:22)
 • Πέθανε πλήρης ημερών. (Γένεση 35:29)
 • Παρουσιάστηκε ο Θεός στον Ιακώβ σε όραμα και τον πρότρεψε να πάει στην Αίγυπτο. (Γένεση 46:2-4)
 • Ο Ιωσήφ παρουσίασε τον πατέρα του Ιακώβ στον Φαραώ. (Γένεση 47:7)
 • Έζησε στην Αίγυπτο  ο Ιακώβ 17 χρόνια και έγινε 147 ετών.   (Γένεση 47:28)
 • Αφού έκανε δηλώσεις προφητικές, εξέπνευσε. (Γένεση 49:33)
Ιωσήφ

Ιωσηφ

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιος του Ιακώβ και της Ραχήλ. (Γένεση 30:24-25)
 • Νέος στα 17 ήταν βοσκός. (Γένεση 37:2)
 • Ο πατέρας του τον είχε αδυναμία, γι’ αυτό και του έκανε χιτώνα ποικιλόχρωμο. (Γένεση 37:3)
 • Η αδυναμία του πατέρα προς τον Ιωσήφ προκάλεσε το φθόνο στ΄αδέλφια του. (Γένεση 37:4)
 • Ο Ιωσήφ είδε όνειρο και το διηγήθηκε στ’ αδέλφια του και τον φθόνησαν ακόμα πιο πολύ. (Γένεση 37:5)
 • Όταν ο πατέρας του τον έστειλε στ΄αδέλφια του που έβοσκαν τα πρόβατα στη Δωθάν, σκέφτηκαν να τον σκοτώσουν. (Γένεση 37:18)
 • Όταν ήρθε στ’ αδέλφια του, του πήραν τον χιτώνα και τον έριξαν σε λάκκο. (Γένεση 37:23)
 • Ο Ιούδας πρότεινε να τον πουλήσουν σε εμπόρους Μαδιανίτες αντί να τον σκοτώσουν και να πούνε ψέματα στον πατέρα ότι τον κατασπάραξε θηρίο. (Γένεση 37:26-33)
 • Οι Μαδιανίτες έμποροι πούλησαν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο στον Πετεφρή άρχοντα του Φαραώ. (Γένεση 37:36)
 • Επειδή ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ, τον ευώδωνε στα μάτια του Πετεφρή. Μάλιστα τον έκανε επιστάτη σε όλο τον οίκο του. (Γένεση 39:2-6)
 • Επειδή ήταν όμορφος του επιτέθηκε η γυναίκα του Πετεφρή, αλλά ο Ιωσήφ της αρνήθηκε. Τότε η γυναίκα τον κατηγόρησε στον άνδρα της, με αποτέλεσμα να φυλακιστεί. (Γένεση 39:7-20)
 • Επειδή ήταν μαζί του ο Κύριος, βρήκε χάρη στα μάτια του δεσμοφύλακα. Μάλιστα τον κατέστησε υπεύθυνο στους υπόλοιπους φυλακισμένους. (Γένεση 39:21-23)
 • Εν τω μεταξύ επειδή αμάρτησαν ο οινοχόος και ο αρτοποιός του Φαραώ φυλακίστηκαν. (Γένεση 40:1-4)
 • Σε κάποια νύχτα ο Οινοχόος και ο αρτοποιός είδαν όνειρο ο καθένας τα οποία ερμήνεψε ο Ιωσήφ.  (Γένεση 40:9-13). Μάλιστα τους παρακάλεσε όταν βγουν από την φυλακή να μεσολαβήσουν στον Φαραώ για να αποφυλακιστεί. (Γένεση 40:15)
 • Ο αρχιοινοχόος δεν θυμήθηκε τον Ιωσήφ και παρέμεινε φυλακισμένος ο Ιωσήφ. (Γένεση 40:23)
 • Κάποια στιγμή ο Φαραώ είδε όνειρο και ο αρχιοινοχόος υπέδειξε στον Φαραώ τον Ιωσήφ για εξήγηση. (Γένεση 41:1-36)
 • Για την ερμηνεία που έδωσε ο Ιωσήφ στο όνειρο του Φαραώ ανταμείφθηκε. Ορίστηκε επιστάτης. (Γένεση 41:37-44)
 • Ο Φαραώ μετονόμασε τον Ιωσήφ σε αφνάθ-πανεάχ και έδωσε για γυναίκα στον Ιωσήφ την θυγατέρα του Ποτιφερά ιερέως της Ων.  (Γένεση 41:45)
 • Όταν διορίστηκε επιστάτης ο Ιωσήφ από τον Φαραώ ήταν ηκικίας 30 ετών. (Γένεση 41:46)
 • Πράγματι συνέβησαν αυτά που είπε ο Ιωσήφ στον Φαραώ. (Γένεση 41:49)
 • Όσο τα  πράγματα πήγαιναν καλά ο Ιωσήφ συγκέντρωνε σιτάρι και άλλα. Όταν ήρθαν τα χρόνια της πείνας ο κόσμος ερχόταν στον Ιωσήφ και αγόραζε σιτάρι. (Γένεση 41:57)
 • Τότε λόγο της πείνας κατέβηκαν και τ’ αδέλφια του να αγοράσουν σιτάρι. (Γένεση 42:3)
 • Όταν ήλθαν τ’ αδέλφια του στον Ιωσήφ να αγοράσουν σιτάρι, σαν διοικητής που ήταν ο Ιωσήφ τον προσκύνησαν και έτσι εκπληρώθηκε το όνειρο που κάποτε είδε. Τα αδέλφια του φυσικά δεν τον γνώρισαν.(Γένεση 42:6)
 • Ο Ιωσή όμως τους κατάλαβε, αλλά έκανε τον Αιγύπτιο. (Γένεση 42:7-8)
 • Τους έπαιξε παιχνίδι ο Ιωσήφ λέγοντάς τους ότι είναι κατάσκοποι. (Γένεση 42:9)
 • Μάλιστα ο Ιωσήφ τους μιλούσε με διερμηνέα. (Γένεση 42:23)
 • Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε στ’ αδέλφια του, αλλά δεν τους εκδικήθηκε γι’ αυτά που του έκαναν. (Γένεση 45:1-14)
 • Έμαθε πριν πεθάνει και ο πατέρας του Ιακώβ ότι ζει ο Ιωσήφ και μάλισστα είναι άρχοντας στη Αίγυπτο. (Γένεση 45:25-28)
Ενώχ

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιός του Ιαρέδ. (Γένεση 5:18-19)
 • Είχε γιο τον Μαθουσάλα. (Γένεση 5:21)
 • Περπάτησε μαζί με τον Θεό. (Γένεση 5:22,24)
 • Έζησε 365 ημέρες. (Γένεση 5:23)
 • Τον μετέθεσε ο Θεός χωρίς να γευτεί θάνατο. (Γένεση 5:24, Εβραίους 11:5)

Νώε

Νωε_Καλεσμα

Η βιογραφία του

 • Ήταν δίκαιος(Γένεση 6:9)
 • Περπάτησε μαζί με τον Θεό(Γένεση 6:9)
 • Είχε τρία παιδιά, τον Σήμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ(Γένεση 6:10)
 • Κατασκεύασε κυβωτό κατά την υπόδειξη του Θεού(Γένεση 6:14-19, 7:1-18, 8:4-19, 9:10,18)
Ιώβ

Ιωβ

Η βιογραφία του

 • Κατάγονταν από την Αυσίτιδα. (Ιώβ 1:1)
 • Ήταν άνθρωπος άμεμπτος , ευθύς, φοβούμενος τον Θεό και απείχε από κάθε είδους κακό. (Ιώβ 1:1)
 • Είχε 7 γιούς και 3 θυγατέρες. (Ιώβ 1:2)
 • Είχε 7000 πρόβατα, 3000 καμήλες, 500 ζεύγη βόδια, 500 γαϊδούρια και πλήθος υπηρετών. (Ιώβ 1:3)
 • Ο Ιώβ έκαμνε θυσίες μετά από τα συμπόσια που έκαμναν τα παιδιά του, από φόβο μήπως αμάρτησαν στο Θεό. (Ιώβ 1:5)
 • Απαίτησε ο Σαατανάς ο Ιώβ να δοκιμαστεί δυο φορές. Και πάλι ο Ιώβ δεν αμάρτησε, αλλά δόξασε τον Θεό. (1:6-12, 2:1-6)
 • Οι τρεις φίλοι που επισκέφθηκαν τον Ιώβ για παρηγοριά δεν ικανοποίησαν τον Ιώβ. Μάλιστα τους χαρακτήρισε άθλιους παρηγορητές.  (Ιώβ 2:11, 16:2)
 • Ο πόνος της δοκιμασίας του Ιώβ ήταν φρικτός. (Ιώβ 2:13)
 • Μέσα στο πόνο της δοκιμασίας του καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε. (Ιώβ 3:1-3)
 • Μέσα στον πόνο του διαμαρτυρήθηκε και προς το Θεό. (Ιώβ 23:2-5)
 • Ο Θεός του απάντησε και αποστομώθηκε. (Ιώβ 38:1-41, 39:1-30, 40:1-24, 41:1-34)
 • Ο Ιώβ αναγνώρισε την μηδαμινότητά του μπροστά στο Θεό. (Ιώβ 40:4)
 • Τέλος ο Ιώβ μετανόησε για την άδικη στάση που κράτησε απέναντι στο Θεό.  (Ιώβ 42:55-6)

 

Το βιβλίο του

Ιωνάς

Ιωνας

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιος του Αμαθί. (Ιωνάς 1:1)
 • Ζήτησε ο Θεός να πάει στη Νινευή να κηρύξη μετάνοια, διότι η ασέβειά τους ήταν υπερβολική. (Ιωνάς 1:2)
 • Ο Ιωνάς αρνήθηκε να πάει, μάλιστα πήγε στην αντίθετη κατεύθυνση, στη Θαρσείς. (Ιωνάς 1:3)
 • Έτσι ο Θεός δημιούργησε θαλασσοταραχή, οπότε ο καπετάνιος τον πέταξε στη θάλασσα, διότι ομολόγησε ο Ιωνάς την αμαρτία του. (Ιωνάς 1:4-15)
 • Ο Κύριος διέταξε κοίτος να τον καταπιεί και έμεινε τρία ημερόνυχτα  μέσα στην κοιλιά του. (Ιωνάς 1:17)
 • Προσευχήθηκε ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του κοίτους και ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του, ώστε διέταξε το κοίτος να τον ξεράσει στην ξηρά. (Ιωνάς 2:10)
 • Δεύτερη φορά ζήτησε ο Θεός από τον Ιωνά να πάει στη Νινευή να κηρύξει μετάνοια και πήγε αυτή τη φορά. (Ιωνάς 3:1-3)
 • Στο κήρυγμα του Ιωνά μετανόησαν οι Νινευίτες και έτσι ο Θεός δεν τους κατέστρεψε. (Ιωνάς 3:5-10)
 • Ο Ιωνάς δυσαρεστήθηκε επειδή ο Θεός τον έβγαλε ψεύτη και δεν κατέστρεψε την Νινευή. (Ιωνάς 4:1)
 • Του εξήγησε ο Θεός, ότι στόχος του κηρύγματος ήταν η μετάνοια των ανθρώπων και όχι η καταστροφή τους. (Ιωνάς 4:4-11)

Το βιβλίο του

Μιχαίας

Η βιογραφία του

 • Μιχαίας ο Μωρασθίτης ο οποίος προφήτεψε στις μέρες των βασιλέων Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, που ήταν βασιλείς του Ιούδα. Προφήτεψε για τη Σαμάρεια και την Ιερουσαλήμ. (Μιχαίας 1:1)
 • Καυτηρίασε την ασέβεια της Σαμάρειας και την ειδωλολατρεία της Ιερουσαλήμ. (Μιχαίας 1:5)
 • Κατηγόρησε όσους σκέφτονταν να αρπάξουν ξένες περιουσίες. (Μιχχαίας 2:1-2)
 • Κατηγόρησε τους άρχοντες του Ισραήλ  για έλλειψη κρίσεως. (Μιχαίας 3:1,9)
 • Κατηγόρησε ψευδοπροφήτες που εξαπατούν τους ανθρώπους με ψεύτηκες προφητείες. (Μιχαίας 3:5)
 • Κατηγόρησε τους άρχοντες του Ισραήλ που κρίνουν με δώρα. (Μιχαίας 3:11)
 • Κατηγόρησε τους ιερείς που διδάσκουν με μισθό. (Μιχαίας 3:11)
 • Προφήτεψε την καταστροφή του Ισραήλ. (Ιερεμίας 26:18)

Βιβλίο του

Ναούμ

Η βιογραφφία του

 • Προφήτεψε για τη Νινευή που ήταν πρωτεύουσα της Ασσυρίας. (Ναούμ 1:1)
 • Ο Ναούμ ήταν Ιουδαίος
 • Τόνισε τις ιδιότητες του Θεού. (Νααούμ 1:2-7)
 • Ο Ναούμ παρουσιάζει την Νινευή ως πόρνη γοητευκή που πουλάει έθνη με την πορνεία της. (Ναούμ 3:4)
 • Απείλησε την Νινευή ότι θα αποκαλύψει την αισχύνη της και την ατιμία της στα έθνη. (Ναούμ 3:5)

Το βιβλίο του

Αββακούμ

Η βιογραφία του

 • Διαμαρτύρονταν στο Θεό που υπέφερε βλέποντας γύρω του την ανομία. (Αββακούμ 1:2-3)
 • Διαμαρτύρονταν για την μη εφαρμογή των νόμων, για την διεστραμμένη κρίση και για την καταδινάστευση των δικαίων. (Αββακούμ 1:4)
 • Το βιβλίο του γράφτηκε περίπου τον 7ο αιώνα π.χ.
 • Διαμαρτύρονταν στο Θεό, που ενώ έβλεπε τους παρανόμους σιωπούσε και το ασεβή να καταπίνει τον δίκαιο και σιωπούσε. (Αββακούμ 1:13)
 • Πάντα ήταν σε ετοιμότητα σαν προφήτης του Θεού να ακούσει το μήνυμα του Θεού. (Αββακούμ 2:1)
 • Κατηγορεί ως είδωλα άφωνα τα γήινα και ξύλινα αντικείμενα λατρείας και χωρίς καμία ωφέλεια. (Αββακούμ 2:18-19)
 • Λάτρευε και προσεύχονταν στο θεό. (Αββακούμ 3:1-19)

Βιβλίο του

Σοφονίας

Η βιογραφία του

 • Προφήτεψε επί βασιλείας Ιωσία. (Σοφονίας 1:1)
 • Προφήτεψε την τελική κρίση του θεού. (Σοφονίας 1:2-3, 15)
 • Προφήτεψε ότι στην καταδίκη της Ιερουσαλήμ θα σωθεί ένα μικρό υπόλοιπο. (Σοφονίας 2:7,9, 3:13)
 • Προφήτεψε την καταδίκη της Ιερουσαλήμ για την αποστασία της. (Σοφονίας 3:1-7)

Βιβλίο του

Ησαΐας

Ησαϊας

 

 

 

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιος του Αμώς. (Ησαϊας 1:1)
 • Προφήτεψε επί Οζία, Ιωάθαμ, Άχαζ, και Εζεκία βασιλέων του Ιούδα. (Ησαϊα 1:1)
 • Προφήτεψε για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. (Ησαϊας 1:1,2:1)
 • Κατηγόρησε το λαό που είχε μετατρέψει τις γιορτές σε εμπορικές, σε σημείο να προκαλούν την οργή του Θεού. (Ησαϊας 1:13-14)
 • Κατηγόρησε την Ιερουσαλήμ που από πόλη δικαιοσύνης και κρίσεων μετατράπηκε σε “πόρνη”. (Ησαϊας 1:21)
 • Ζητούσε την επιστροφή του λαού στο Θεό. (Ησαϊας 1:16-19)
 • Κατηγόρησε το λαό για ειδωλολατρεία. (Ησαϊας 2:6)
 • Κατηγόρησε το λαό γιατί εξουσίαζονταν από παιδάρια και γυναίκες. (Ησαϊας 3:12)
 • Απηύθηνε πολλά “ουαί” στο λαό του. (Ησαϊας 5:8, 11, 18, 20, 21, 22)
 • Στον προβληματισμό του Θεού ποιον να στείλει στο λαό Ισραήλ για το μήνυμά Του προσφέρθηκε ο Ησαϊας. (Ησαϊας 6:8-9)
 • Ο Ησαϊας αποκάλυψε το πως ξέπεσε ο Εωσφόρος. (Ησαϊας 14:11-17)
 • Προφήτεψε την μόλυνση της γης λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου. (Ησαϊας 24:5)
 • Προφήτεψε τη σύσταση του κράτους Ισραήλ. (Ησαϊας 27:12)
 • Κατηγόρησε το λαό του για τα είδωλα. (Ησαϊας 44:9-18)
 • Προφήτεψε τα πάθη του Χριστού. (Ησαϊας 53:1-12)
 • Κατηγόρησε το λαό του για την αμαρτία του. (Ησαϊας 58:1)

Βιβλίο του

Ιερεμίας

Ιερεμιας

Η βιογραφία του

 • Γενήθηκε στην Αναθώθ περίπου στα 650 π.χ   Κλήθηκε να γίνει προφήτης του Θεού γύρω στα 627 π.χ Φυλακίστηκε και συχνά κινδύνεψε. Δεν έκανε κανένα συμβιβασμό ως προς το μήνυμα του Θεού.
 • Ήταν γιός του Χελκία που ήταν ιερέας. (Ιερεμίας 1:1)
 • Προφήτεψε τις μέρες της βασιλείας του Ιωσσία. (Ιερεμίας 1:2)
 • Προφήτεψε και στις μέρες της βασιλείας του Ιωακείμ. (Ιερεμίας 1:3)
 • Γνώριζε την αδυναμία του όταν κλήθηκε από τον Θεό να γίνει προφήτης. (Ιερεμίας 1:6-7)
 • Συνηθως στεκόταν στην πύλη του οίκου του Κυρίου και κήρυττε το λόγο του Θεού. (Ιερεμίας 7:1-2)
 • Πρώτο μήνυμά του ήταν ότι από βορρά θα εκχχυθεί το κακό σε όλους τους κατοίκους της γης. (Ιερεμίας 1:13-14)
 • Δεύτερο μήνυμά του προς το λαό Ισραήλ ήταν “διορθώστε τας οδούς σας και τις πράξεεις σας”. (Ιερεμίας 7:3-4)
 • Τρίτο μήνυμά του ήταν προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ ότι θα είναι επικατάρατοςόποιος δεν τηρεί τους λόγους της διαθήκης. (Ιερεμίας 11:1-3)
 • Το τέταρτο μήνυμά του αφορούσε την ανομβρία. (Ιερεμίας 14:1)
 • Το τέταρτο μήνυμα του ήταν το έργο του κεραμέα. (Ιερεμίας 18:1-6)
 • Έκτο μήνυμά του ήταν ότι θα έφερνε κρίση ο Θεός επειδή δεν εκτελούσαν το λόγο Του. (Ιερεμίας 19:14-15)
 • Έβδομο μήνυμά του ήταν η αιχμαλωσία και η καταστροφή του Ιούδα. (Ιερεμίας 220:1-6)
 • Όγδοο μήνυμά του ήταν ότι ο Θεός θα φρόντιζε τους αιχμαλώτους του Ιούδα στην Βαβυλώνα(Ιερεμίας 24:4-7) και ότι τους υπόλοιπους της Ιερουσαλήμ θα τους διεσκόρπιζε σστα βασίλεια της γης και θα υπέφεραν από λοιμούς και πείνα. (Ιερεμίας 24:8-10)
 • Ένατο μήνυμα κρίσης ήταν προς τον Ιούδα που δεν εκτελούσαν το λόγο του Θεού, αλλά είχαν διαφθαρεί. (Ιερεμίας 25:1-11). Επίσης μετά από 70 χρόνια θα έρχονταν η καταστροφή της Βαβυλώνας. (Ιερεμίας 25:12-14)
 • Δέκατο μήνυμα προς το λαό του Ιούδα ότι θα φέρει ο Θεός κρίση αν δεν εφάρμοζαν το λόγο του Κυρίου. (Ιερεμίας 26:1-7)
 • Για το δέκατο μήνυμα του Ιερεμία ο λαός, οι ιερείς και οι άλλοι προφήτες αποφάσισαν να θανατώσουν τον Ιερεμία για τις “κακές” του προφητείες. (Ιερεμίας 26:8-11)
 • Ο Ιερεμίας έλεγξε τον Ανανία ότι ήταν ψευδοπροφήτης. (Ιερεμίας 28:15)
 • Προφήτεψε την παράδοση της πόλης Ιερουσαλήμ στους Χαλδαίους και στο Ναβουχοδονόσορα βασιλιά της Βαβυλώνας. (Ιερεμίας 32:26-28)
 • Με άλλο μήνυμα του Θεού, ζητούσε από το λαό να ελευθερώνονται στο 7ο έτος οι Εβραίοι που αγοράζονταν ως δούλοι. (Ιερεμίας 34:12-15)
 • Ο Θεός υπέδειξε στον Ιερεμία να γράψεει τα λόγια Του σε βιβλίο για να μείνουν στις επόμενες γενιές. (Ιερεμίας 36:1-4)
 • Όταν ήταν υπό φύλαξη ζητούσε από τον Βαρούχ να διβάζει το λόγο του Θεού στο ναό την ημέρα της νηστείας, ίσως έτσι να επέστρεφε ο λαός από τις πονηριές του. (Ιερεμίας 36:5-8)
 • Το βιβλίο του γράφτηκε από τον Βαρούχ με υπαγόρευση από τον Ιερεμία. (Ιερεμίας 36:17-18)
 • Όταν κάποτε ο βασιλιάς προσπάθησε να συλλάβει τον Ιερεμία και τον Βαρούχ, ο Θεός τους έκρυψε. (Ιερεμίας 36:26)
 • Όταν ο βασιλιάς Ιωακείμ έκαψε το βιβλίο του Ιερεμία, ο Θεός έβαλε τον Ιερεμία να το ξαναγράψει. (Ιερεμίας 36:27-28,32)
 • Ο βασιλιάς Σεδεκίας ζζητούσε τις προσευχχές του Νεεμία και δεν τον έβαλε φυλακή. (Ιερεμίας 37:3-4)
 • Επειδή προφήτεψε την πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τον βασιλιά της Βαβυλώνας, οι άρχοντες τον φυλάκισαν. (Ιερεμίας 38:4-6)
 • Ο Ναβουχοδονόσορ βασιλιάς της Βαβυλώνας όταν πολιόρκισε την Ιερουσαλήμ τον αποφυλάκισε. (Ιερεμίας 39:11-14, 40:4)

 

Βιβλίο του

Θρήνοι

Ιεζεκιήλ

Ιεζεκιηλ

 

 

 

 

 

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιός του Βουζεϊ του ιερέα. (Ιεζεκιήλ 1:3)
 • Το μήνυμά του το απηύθυνε στους αιχμαλώτους συμπατριώτες του στη γη των Χαλδαίων. (Ιεζεκιήλ 1:3)
 • Ο Ιεζεκιήλ προετοιμαζόταν για ιερέας, ώστε να υπηρετήσει το Ναό, όπως και ο πατέρας του, αλλά η αιχμαλωσία ακύρωσε τα σχέδιά του.
 • Ο Θεός τον κάλεσε να τον υπηρετήσει ως προφήτης.
 • Σε όραση είδε το Θεό μέσα σε όλο το τρομερό μεγαλείο Του, πέρα από τα ανθρώπινα, βλέποντας και γνωρίζοντας τα πάντα. Σε αντίθεση είδε και την σαπίλα των αμαρτιών του λαού του.
 • Διακύρυττε το μήνυμα του Θεού στο λαό του, θεωρώντας τον εαυτό του φρουρό του λαού.
 • Ήταν φλογερός, αφοσιωμένος , απόλυτα υπάκουος στο Θεό. Εντυπωσίαζε  με τον τρόπο που παρουσίαζε το μήνυμα του Θεού.
 • Οι προφητείες του είναι ταξινομημένες και χρονολογημένες.

Βιβλίο του

Νεεμίας

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιος του Αχαλία. (Νεεμίας 1:1)
 • Ήταν μαζί με τους αιχμαλώτους στα Σούσα. (Νεεμίας 1:1)
 • Όταν έμαθε την ερήμωση της Ιερουσαλήμ, στεναχωρέθηκε, έκλαψε, νήστεψε και προσευχήθηκε στο Θεό. (Νεεμίας 1:4)
 • Ήταν οινοχόος του βασιλιά Αρταξέρξη. (Νεεμίας 1:11)
 • Παρακάλεσε το βασιλιά Αρταξέρξη να του επιτρέψει να μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, ώστε να την ανοικοδομήσει. (Νεεμίας 2:3-11)
 • Του δόθηκε άδεια να μεταβεί στην ερηπωμένη Ιερουσαλήμ, για ανοικοδομήσει το τείχος. (Νεεμίας 3:11-32)
 • Στη διάρκεια της ανοικοδόμησης απειλήθηκαν από τους γειτονικούς λαούς. (Νεεμίας 4;11-26)
 • Επέπληξε τους ππροεστώτες για την φορολογία. (Νεεμίας 5:7)
 • Έγινε κυβερνήτης στη γη Ιούδα. (Νεεμίας 5:14)
 • Κατάφερε να ολοκληρώσει την ανοικοδόμηση του τείχους της Ιερουσαλήμ. (Νεεμίας 6:15)
 • Έκανε απογραφή. (Νεεμίας 7:5)
 • Ζήτησε τον λαό να αποχωριστεί από τους ξένους. (Νεεμίας 9:2)
 • Έβαλε φόρο για την υπηρεσία του ναού. (Νεεμίας 10:32)
 • Διορίστηκαν υπέυθυνοι σε διάφορες θέσεις. (Νεεμίας 12:44)
 • Ο Νεεμίας έκανε ξεκαθάρισμα και αποκατάσταση σε όλα. (Νεεμίας 13:30)

Βιβλίο του

Εσθήρ

Η βιογραφία της

 • Ήταν ορφανή. (Εσθήρ 2:7)
 • Την ανέτρεφε ο Μαροδοχαίος. (Εσθήρ 2:5-7)
 • Την παντρεύτηκε ο βασιλιάς Ασσουήρης. (Εσθήρ 2:17)
 • Ο Μαροδοχαίος δεν προσκυνούσε τον άρχοντα Αμάν, ενώ ήταν εντολή του βασιλιά. (Εσθήρ 3:1-3)
 • Ο Αμάν θύμωσε και σκέφθηκε να εξολοθρέψει το λαό Ισραήλ. (Εσθήρ 3:5-6)
 • Για να πετύχει ο Αμάν το σκοπό του, απέσπασε από τον βασιλιά έγγραφο διάταγμα, ότι ο λαός που εφαρμόζει δικούς του νόμους και όχι του βασιλιά να εξοντωθεί. (Εσθήρ 3:8-15)
 • Όταν έμαθε ο Μαροδοχαίος το διάταγμα, πένθησε με το λαό του και προέτρεψε την Εσθήρ να παρακαλέσει το βασσιλιά να ακυρώσει το διάταγμα. (Εσσθήρ 4:1-14)
 • Η Εσθήρ αρχικά δίστασε, αλλά στη συνέχεια ζήτησε νηστεία από το λαό για την ίδια, ώστε να βρει χάρη μπροστά στο βασιλιά. (Εσθήρ 4:15-17)
 • Η Εσθήρ έκανε συμπόσιο για το βασιλιά και εκεί της δόθηκε ευκαιρία να υποβάλλει το αίτημά της στο βασσιλιά. (Εσθήρ 5:1-7)
 • Τελικά ο Αμάν που είχε ετοιμάσει την κρεμάλα για το Μαροδοχαίο, ο βασσιλιάς κρέμεσε αυτόν και έτσι ακυρώθηκε το διάταγμα εξόντωσσης των Εβραίων. (Εσθήρ 5:14, 7:1-10)

Βιβλίο της

Έσδρας

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιός του Σεραϊου. (Έσδρας 7:1)
 • Δίδασκε διατάγματα, νόμους και κρίσεις στο λαό Ισραήλ. (Έσδρας 7;10)
 • Ήταν ιερέας. (Έσδρας 7:12)
 • Με επιστολή του βασιλιά Αρταξέρξη και συνοδεία ιερέων και λευιτών πήγε στην κατεστραμμένη Ιερουσαλήμ για να την οργανώσει πάλι. (Έσδρας 7:11-28)
 • Όταν επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ και έμαθε ότι το υπόλοιπο του λαού αναμείχθηκε με τους γύρω λαούς, έκλαψε, εξωμολογήθηκε, νήστεψε και προσευχήθηκε στο Θεό. (‘Εσδρας 10:1)
 • Ο λαός τότε αποφάσισε να απομακρύνει τους ξένους, διότι ήταν εντολή του Θεού να μην αναμειγνύονται με άλλους λαούς. (Έσδρας 10:2-3, 10-11)

Βιβλίο του

Δανιήλ

Η βιογραφία του

 • Ήταν μαζί με τους αιχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Εκεί του έδωσαν άλλο όνομα, Βαλτασάσαρ. (Δανιήλ 1:6-7)
 • Τηρώντας το νόμο του Μωυσή, αρνήθηκε να τρώει από τα φαγητά της Βαβυλώνας. (Δανιήλ 1:8-16)
 • Ο Θεός κατέστησε “νοήμονα” τον Δανιήλ σε κάθε όραση και ενύπνιο. (Δανιήλ 1:17)
 • Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ είδε όνειρο το οποίο δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν οι σοφοί της αυλής. Έτσι αποφάσισε να τους σκοτώσει μαζί και τον Δανιήλ. (Δανιήλ 2:1-13)
 • Τότε ο Δανιήλ καθησύχασε τον βασιλιά μέσω του αρχισωματοφύλακα. (Δανιήλ 2:14-16)
 • Ταυτόχρονα ο Δανιήλ παρακάλεσε τους συντρόφους του Ανανία, Μισαήλ και Αζαρία σε προσευχή, ώστε ο Θεός να του αποκαλύψει την ερμηνεία του ονείρου. (Δανιήλ 2:17-18)
 • Πράγματι ο Θεός αποκάλυψε την ερμηνεία στον Δανιήλ. (Δανιήλ 2:19)
 • Μέσω του αρχισωματοφύλακα ο Δανιήλ ερμήνεψε το όνειρο στο βασιλιά. (Δανιήλ 2:24-45)
 • Ενθουσιασμένος ο βασιλιάς προσκύνησε τον Δανιήλ. (Δανιήλ 2:46)
 • Ο βασιλιάς έδωσε δώρα στον Δανιήλ και τον κατέστησε Αρχιδιοικητή της επαρχίας της βαβυλώνας. (Δανιήλ 2:47-48)
 • Οι πρόεδροι και οι σατράπες φθόνησαν τον Δανιήλ και προσπάθησαν να τον παγιδέψουν σε παρανομία, με σκοπό να τον σκοτώσουν. (Δανιήλ 6:4-5)
 • Τον είδαν λοιπόν να προσεύχεται στο Θεό του Ισραήλ και να ζητά. (Δανιήλ 6:6-17)
 • Με νόμο που με δώλο έβαλαν το βασιλιά να το υπογράψει, έπρεπε ο Δανιήλ να ριχτεί στο λάκκο των λεώντων. Ο θεός όμως τον φύλαξε. (Δανιήλ 6:18-23)
 • Στη συνέχεια ο βασιλιάς έριξε στο λάκκο τους εχθρούς του Δανιήλ μαζί με τις οικογένειές τους. (Δανιήλ 6:24)
 • Ο βασιλιάς έγραψε διάταγμα και υποχρέωσε το λαό του να σέβεται και να φοβάται το Θεό του Ισραήλ. (Δανιήλ 6;255-27)
 • Στο Δανιήλ αποκαλύφθηκε η σημερινή εποχή, με τα ταξίδια και την αύξηση της γνώσσσης. (Δανιήλ 12:4)

Βιβλίο του

Ωσηέ

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιος του Βεηρί. (Ωσηέ 1:1)
 • Προφήτεψε επί βασιλείας του Οζίου, του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκίου βασιλέων του Ιούδα. (Ωσηέ 1:1)
 • Κατηγόρησε το λαό για πνευματική πορνεία. (Ωσηέ 1:2)

Βιβλίο του

Ιωήλ

Η βιογραφία του

 • Ήταν γιός του Φαθουήλ. (Ιωήλ 1:1)
 • Κατηγόρησε το λαό για ασωτεία. (Ιωήλ 1:5)
 • Προφήτεψε για την ημέρα του Κυρίου. (Ιωήλ 2:1-2)
 • Ζητούσε από το λαό να επιστρέψει με μετάνοια στο Θεό. (Ιωήλ 2:12-13)
 • Καλούσε πρεσβυτέρους, και ιερείς, τους λειτουργούς του θεού σε πένθος για την αμαρτία του λαού. (Ιωήλ 2:15-17)
 • Προφήτεψε για την πεντηκοστή. (Ιωήλ 2:28-29)
 • Προφήτεψε τη σωτηρία αμαρτωλών ανθρώπων. (Ιωήλ 2:32)

Βιβλίο του

Αμώς

Η βιογραφία του

 • Ήταν βοσκός. (Αμώς 1:1)
 • Προφήτεψε στις μέρες του Οζία βασιλιά του Ιούδα, στις μέρες του Ιεροβοάμ γιού του Ιωάς βασιλέως του Ιούδα, δυο χρόνια πριν από το σεισμό. (Αμώς 1:1)
 • Προφήτεψε για τις τρεις παραβάσεις της Δαμασκού. (Αμώς 1:3)
 • Προφήτεψε για τις τρεις παραβάσεις της Γάζας. (Αμώς 1:6)
 • Προφήτεψε για τις τρεις παραβάσεις της Τύρου. (Αμώς 1:9)
 • Προφήτεψε για τις τρεις παραβάσεις του Εδώμ. (Αμώς 1:11)
 • Προφήτεψε για τις τρεις παραβάσεις των υιών Αμμών. (Αμώς 1:13)
 • Προφήτεψε για τις τρεις παραβάσεις του Μωάβ. (Αμώς 2:1)
 • Προφήτεψε για τις τρεις παραβάσεις του Ιούδα. (Αμώς 2:4)
 • Προφήτεψε για τις τρεις παραβάσεις του Ισραήλ. (Αμώς 2:6)
 • Προφήτεψε τιμωρία του λαού Ισραήλ. (Αμώς 3:1-2)
 • Προφήτεψε τιμωρία του Θεού με στέρηση, για επιστροφή του λαού στο Θεό. (Αμώς 4:6-12)
 • Κατηγόρησε το λαό για ειδωλολατρεία. (Αμώς 5:26)
 • Κατηγόρησε το λαό για αμερημνησία. (Αμώς 6:1-6)
 • Προφήτεψε την αιχμαλωσία του λαού. (Αμώς 6:7, 7:17)

Βιβλίο του

Αβδιού

Η βιογραφία του

 • Προφήτεψε για την πτώση του Εδώμ. (Αβδιού 1:1)
 • Ο Εδώμ ήταν απόγονος του Ησαύ.
 • Ο Αβδιού καταγγέλλει την αλαζονεία του Εδώμ. (Αβδιού 1:3)
 • Ο Αβδιού προφήτεψε την επιστροφή του Λαού Ισραήλ. (Αβδιού 1:20)
 • Ο Αβδιού προφήτεψε για την ημέρα του Κυρίου. (Αβδιού 1:15)

Βιβλίο του

Αγγαίος

Η βιογραφία του

 • Προφήτεψε για τον Ζοροβάβελ διοικητή του Ιούδα και για τον Ιησούν τον ιερέα. (Αγγαίος 1:1)
 • Πρότρεψε το λαό που ζούσε καλά, να ανοικοδομήσει οίκο στον Κύριο. (Αγγαίος 1:2,8)
 • Ζήτησε από το λαό να αναλλογιστεί τας οδούς του. (Αγγαίος 1:5,7)

Βιβλίο του

Ζαχαρίας

Η βιογραφία του

 • Προέρχονταν από οικογένεια ιερέων.
 • Ασχολήθηκε με την ανοικοδόμηση του οίκου του Κυρίου.
 • Το βιβλίο του αναφέρεται στον Μεσσία.
 • Ήταν γιός του βαραχίου. (Ζαχαρίας 1:4)
 • Ζητούσε μετάνοια και επιστροφή από το λαό στο Θεό. (Ζαχαρίας 1:4)
 • Είδε διάφορες οράσεις σχετικά με τη ζωή του λαού Ισραήλ.

Βιβλίο του

Μαλαχίας

Η βιογραφία του

 • Το όνομά του σημαίνει: “ο αγγελιοφόρος Μου”.
 • Μίλησε για την αγάπη του Θεού προς το λαό. (Μαλαχίας 1:2)
 • Κατηγόρησε το λαό που θυσίαζε για το Θεό, διεφθαρμένα ζώα και όχι τα καλύτερα. (Μαλαχίας 1:12-14)
 • Κατηγόρησε τους ιερείς που παραπλανούσαν το λαό. (Μαλαχίας 2:7-9)
 • Κατηγόρησε το λαό για τους μεικτούς γάμους. (Μαλαχίας 2:11)

Βιβλίο του

Ιησούς

jesus7

Η αποστολή του από το Θεό

 • Ήρθα για να σώσω τον κόσμο(Ιωάννη 12:47)
 • Ήρθα για να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια(Λουκάς 5:32, Ματθαίος 9:13)
 • Ήρθα να εκπληρώσω το νόμο και τους προφήτες. (Ματθαίος 5:17)
 • Ήρθα να βάλω μάχαιρα.  (Ματθαίος 10:34)
 • Ήρθα να διαχωρίσω άνθρωπο από άνθρωπο. (Ματθαίος 10:35)
 • Ήρθα για να κηρύξω το ευαγγέλιο. (Μάρκος 1:15,38-39)
 • Ήρθα να βάλω πυρ στη γη. (Λουκάς 12:49)
 • Ήρθα να βάλω διαχωρισμό στη γη. (Λουκάς 12:51)
 • Ήρθα στο όνομα του Πατρός μου. (Ιωάννη 5:43)
 • Ήρθα διότι με έστειλε ο Πατήρ μου.  (Ιωάννη 7:28)
 • Ήρθα από τον Θεό.  (Ιωάννη 8:42, 16:27-28)
 • Ήρθα για κρίση στον κόσμο. (Ιωάννη 9:39)
 • Ήρθα για να έχουν ζωή τα “πρόβατα”. (Ιωάννη 10:7-10)
 • Ήρθα για την ώρα της θυσίας στο σταυρό.  (Ιωάννη 12:27)
 • Ήρθα φως στον κόσμο. (Ιωάννη 12:46)
 • Ήρθα και λάλησα για να μην έχουν δικαιολογία οι αμαρτάνοντες. (Ιωάννη 15:22)
 • Ήρθα για να μαρτυρήσω την αλήθεια.  (Ιωάννη 18:37)
 • Ήρθα για να βαστάξω τις ασθένειές σας.  (Ησαϊας 53:4)
 • Ήρθα να τραυματιστώ για τις παραβάσεις σας. (Ησαϊας 53:5)
 • Ήρθα να ταλαιπωρηθώ για τις ανομίες σας.  (Ησαϊας 53:5)
 • Ήρθα να πάρω πάνω μου τις ανομίες σας.  (Ησαϊας 53:6)
Παύλος

Παυλος_Γραφει_Επιστολες

Η βιογραφία του

 • Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας.
 • Ήταν Φαρισαίος και διώκτης της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας.
 • Τον κάλεσε ο Ιησούς Χριστός στο δρόμο προς την Δαμασκό, να γίνει απόστολος στα έθνη.
 • Έκανε περιοδίες και ίδρυσε πολλές εκκλησίες, στις οποίες έστειλε και επιστολές με συμβουλές.
 • Διδάχτηκε το ευαγγέλιο με αποκάλυψη, το οποίο σύγκρινε με το ευαγγέλιο των άλλων αποστόλων.
 • Ήταν ανυποχώρητος στις πλάνες, για να διαμείνει η αλήθεια στην εκκλησία του Χριστού.
 • Φυλακίστηκε και θανατώθηκε στη Ρώμη.

Χρονολογικό διάγραμμα δράσης του αποστόλου Παύλου
5-15 μ.Χ. Γέννηση του Απόστολου Παύλου
34 μ.Χ. Όραμα της Δαμασκού
34-36 μ.Χ. Διαμονή στην Αραβία
36-37 μ.Χ. Πρώτο ταξίδι στα Ιεροσόλυμα
37-42 μ.Χ Διαμονή στην Ταρσό
45-48 μ.Χ. Πρώτη περιοδεία (Κύπρος, Ν.Α. Μικρά Ασία)
48-49 μ.Χ. Αποστολική Σύνοδος
49-52 μ.Χ. Δεύτερη περιοδεία (Μ. Ασία, Ελλάδα)
52-56 μ.Χ. Τρίτη περιοδεία (με κέντρο την Έφεσο, στη Μ. Ασία και στην Ελλάδα)
57 μ.Χ. Σύλληψη του Παύλου στα Ιεροσόλυμα
57-59 μ.Χ. Φυλάκιση στην Καισάρεια της Παλαιστίνης
59-61 μ.Χ. Πρώτη φυλάκιση στη Ρώμη
62-64 μ.Χ. Τέταρτη περιοδεία (Ισπανία, Μ. Ασία, Ελλάδα)
64-68 μ.Χ. Δεύτερη φυλάκιση στη Ρώμη και μαρτύριο

Χρονολογικός πίνακας επιστολών
1 Θεσσαλονικείς 52 μ.χ.
2 Θεσσαλονικείς 52 μ.χ.
1 Κορινθίους 57 μ.χ.
2 Κορινθίους 57 μ.χ.
Γαλάτας 55-57 μ.χ.
Ρωμαίους 57-58 μ.χ.
Εφεσίους 62 μ.χ.
Φιλιππησίους 62 μ.χ.
Κολοσσαείς 62 μ.χ.
Φιλήμονα 63 μ.χ.
Εβραίους 64-65 μ.χ.
Τίτου 64-65 μ.χ.
1 Τιμοθέου 64-65 μ.χ.
2 Τιμοθέου 66-67 μ.χ.

Συνεργάτες του αποστόλου Παύλου

1)Τιμόθεος [Ρωμαίους 16:21, Πράξεις 20:4]
2)Βαρνάβας [Πράξεις 12:25, 13:46, 14:14, 15:2,35, 1 Κορινθίους 9:6]
3)Τίτος [2 Κορινθίους 2:12, 2 Τιμοθέου 4:10]
4)Τυχικός [Εφεσίους 6:21-22, Τίτου 3:12, Πράξεις 20:4]
5)Αρχιππος [Φιλήμονα 1:2, Κολοσσαείς 4:17]
6)Τρόφιμος [2 Τιμοθέου 4:20, Πράξεις 20:4]
7)Επαφράς [Φιλήμονα 1:23]
8)Σεκούνδος [Πράξεις 20:4]
9)Σίλας [Πράξεις 15:40, 16:25]
10)Δημάς [Φιλήμονα 1:24, Κολοσσαείς 4:14, 2 Τιμοθέου 4:10]
11)Ονήσιμος [Φιλήμονα 1:10-13]
12)Κάρπος [2 Τιμοθέου 4:13]
13)Ιησούς(Ιούστος) [Κολοσσαείς 4:11]
14)Αρίσταρχος [Κολοσαείς 4:10, Φιλήμονα 1:24, Πράξεις 19:29, 20:4, 27:2]
15)Μάρκος [Κολοσσαείς 4:10, 2 Τιμοθέου 4:11, Φιλήμονα 1:24, Πράξεις 12:12]
16)Εραστος [2 Τιμοθέου 4:20]
17)Λουκάς [2 Τιμοθέου 4:11, Φιλήμονα 1:24, Κολοσσαείς 4:14]
18)Κρήσκης [2 Τιμοθέου 4:10]
19)Αρτεμάς [Τίτου 3:12]
20)Γαϊος [Πράξεις 19:29, 20:4]
21)Σώπατρος [Πράξεις 20:4]
22)Φιλήμονας [Φιλήμονα 1:1]
23)Ουρβανός [Ρωμαίους 16:9]

Επιστολές του

Πέτρος

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Η βιογραφία του

 • Σίμων ή Κηφάς ή Πέτρος. (Ματθαίος 10:2, Ιωάννη 1:42)
 • Είχε πίστη δυνατή αλλά μεταβαλλόμενη. (Ματθαίος 14:28,30)
 • Έπερνε πρωτοβουλίες. (Μαατθαίος 15:15)
 • Η ομολογία του. (Ματθαίος 16:16)
 • Πάνω στην ομολογία του έκτισε ο Χριστός την εκκλησία Του. (Ματθαίος 16:16,18)
 • Ήταν επιπόλαιος. (Μαατθαίος 16:22-23, 26:33,35)
 • Όταν πρότεινε μοναχισμό, ο Ιησούς αδιαφόρισε. (Μααατθαίος 17:4)
 • Πήρε απάντηση για το πόσες φορές μπορούμε να συγχωρήσουμε κάποιον. (Ματθαίος 18:21-22)
 • Πήρε απάντηση στην αυταπάρνησή του. (Ματθαίος 19:27-29)
 • Αρνήθηκε τον Ιησού τρεις φορές. (Μαατθαίος 26:70,72,74)
 • Μετανόησε για την άρνηση του Ιησού. (Μαατθαίος 26:75)
 • Ήταν ταπεινός. (Λουκάς 5:8)
 • Ήταν στο στενό κύκλο των μαθητών του Ιησού.  (Λουκάς 9:28)
 • Ένοιωθε απόλυτη εξάρτηση από τον Ιησού. (Λουκάς 6:68)
 • Ήταν ευγενικός. (Ιωάννη 13:8)
 • Υπερασπίστηκε τον Ιησού στη σύλληψή του. (Ιωάννη 18:10)
 • Ήταν φίλος του Ιωάννη. (Ιωάννη 18:15)
 • Διαπίστωσε προσωπικά την ανάσταση του Ιησού. (Ιωάννη 20:6)
 • Ο Ιησούς του ζήτησε να υπηρετήσει την εκκλησία Του. (Ιωάννη 21:17)
 • Ήταν στη ομάδα που προσευχήθηκε για την αναπλήρωση του Ιούδα. (Πράξεις 1:13-26)
 • Στην Πεντηκοστή πήρε την πρωτοβουλία και έκανε το πρώτο κήρυγμα  οδηγώντας ψυχές στη σωτηρία. (Πράξεις 2:14-47)
 • Με τη θεραπεία χωλού έκανε δεύτερο κήρυγμα με το οποίο σώθηκαν και άλλες ψυχές. (Πράξεις 3:1-26, 4:1-4)
 • Μετά την Πεντηκοστή ο Πέτρος ήταν αλλαγμένος. (Πράξεις 4:19-20, 5:29-32)
 • Ο Πέτρος έθεσε τη βάση του ευαγγελιστικού κηρύγματος. (Πράξεις 2:37-38)
 • Επέπληξε τον Σίμωνα που ήθελε να λάβει το Άγιο Πνεύμα με χρήματα. (Πράξεις 8:18-22)

Επιστολές του

Ιωάννης

Ιωαννης_Πατμος

Η βιογραφία του

 • Ήταν ένας από τους μαθητές και στη συνέχεια απόστολος του Ιησού. (Μάρκος 3:14)
 • Ήταν γιός του Ζεβεδαίου. (Ματθαίος 4:21)
 • Ήταν στον κλειστό κύκλο των μαθητών του Ιησού. (Ματθαίος 17:1, Μάρκος 5:37)
 • Ονομάστηκε από τον Ιησού υιός βροντής. (Μάρκος 3:17)
 • Ήταν μέσα στην ομάδα των μαθητών μετά την ανάληψη του Ιησού που προσευχήθηκαν για την αναπλήρωση του Ιούδα. (Πράξεις 1:12-26)
 • Έβγαινε για ευαγγελισμό μαζί με τον Πέτρο. (Πράξεις 3:1, 3, 11, 4:19)
 • Είχε σταλεί από την εκκλησία των Ιεροσολύμων μαζί με τον Πέτρο στη Σαμάρεια όταν δέχτηκε το λόγο του Θεού. (Πράξεις 4:14)
 • Ήταν από τους στύλους της εκκλησίας των Ιεροσολύμων. (Γαλάτας 2:9)
 • Μέσω αυτού έγινε η αποκάλυψη του Ιησού για τις έσχατες ημέρες. (Αποκάλυψη 1:1)
 • Έγραψε ευαγγέλιο, τρεις επιστολές και την αποκάλυψη.

Ευαγγέλιο

Επιστολές του

Ματθαίος

Ματθαιος2

Η βιογραφία του

 • Ήταν ανάμεσα στους 12 αποστόλους του Ιησού. (Μαααατθαίος 10:3)
 • Ήταν τελώνης(εφοριακός). (Ματθαίος 10:3)
 • Ήταν μέσα στην όμάδα που προσευχήιηκε για την αναπλήρωση του Ιούδα. (Πράξεις 1:13)
 • Έγραψε το ευαγγέλιο για τους Ιουδαίους, αναφέροντας για τον αναμενόμενο Μεσσία. Συνδέοντας την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή με τις πολλές αναφορές.

Ευαγγέλιο

Λουκάς

Λουκας1

Η βιογραφία του

 • Ήταν Ιατρός. (Κολοσσαείς 4:14)
 • Συνεργάστηκε με τον απόστολο Παύλο. (2 Τιμοθέου 4:11,Φιλήμονα 1:24)
 • Έγραψε το ευαγγέλιο μετά από έρευνα σε αυτόπτες μάρτυρες. (Λουκάς 1:1-3)
 • Ο Λουκάς δίνει την πληρέστερη βιογραφία του Ιησού.
 • Το ευαγγέλιό του δείχνει τον Ιησού ως Σωτήρα του κόσμου.

Ευαγγέλιο

Μάρκος

Μαρκος_ευαγγελιο

Η βιογραφία του

 • Ο Μάρκος με το ευαγγέλιό του επικεντρώνεται στα θαυμάσια πράγματα που έκανε ο Ιησούς και τους τόπους που επισκέφθηκε.
 • Το ευαγγέλιό του γράφτηκε το 65-70 μ.χ.
 • Ο Μάρκος συχνά εξηγεί τις Ιουδαϊκές συνήθειες, πράγμα που δηλώνει ότι απευθύνονταν σε μη Εβραίους.
 • Αφηγείται την ιστορία του Ιησού κρατώντας χρονολογική σειρά.
 • Εμφανίζεται ως Ιωάννης-Μάρκος(Ιωάννης το Εβραϊκό όνομα και Μάρκος το Λατινικό όνομα)
 • Η πρώτη εκκλησία συναντιόταν στο σπίτι της μητέρας του(Πράξεις 12:12)
 • Ήταν ξάδελφος του Βαρνάβα που ήταν συνεργάτης του αποστόλου Παύλου.
 • Ο απόστολος Πέτρος τον αγαπούσε σαν παιδί του. (1 Πέτρου 5:13)
 • Ο Μάρκος στο ευαγγέλιο συνδύαζε αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης π.χ.(Έξοδος 23:20, Μαλαχίας 3:1, Ησαΐας 40:3).
 • Ο Μάρκος αναφέρει το ξεκίνημα της δημόσιας εμφάνισης του Ιησού που άρχισε με την φράση: “Μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο” (Μάρκος 1:15)
 • Τελειώνει το ευαγγέλιό του με την εντολή του Ιησού προς τους μαθητές του: ” 15 Και είπε προς αυτούς· Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. 16 Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή.” (Μάρκος 16:15-16)

Ευαγγέλιο

Ιάκωβος

Η βιογραφία του

 • Ήταν αδελφός του Ιησού. (Ματθαίος 13:55)
 • Έγινε χριστιανός όταν είδε τον Ιησού αναστημένο. (1 Κορινθίους 15;7)
 • Έγινε πρεσβύτερος στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. (Πράξεις 12:17, 15:13, 21:18)
 • ήταν πρακτικός και συνιστούσε εφαρμογή του λόγου του Θεού. (Ιάκωβος 1:22-25)
 • Επέμενε στην πίστη χωρίς δισταγμούς. (Ιάκωβος 1:6-8)
 • Διευκρίνισε ότι ο άνθρωπος πειράζεται από τις επιθυμίες του και αφού δελεαστεί παρασύρεται στην αμαρτία. (Ιάκωβος 1:14-15)
 • Σύστηνε πίστη χωρίς προσωποληψία. (Ιάκωβος 2:1-4,9)
 • Τόνιζε πως η πίστη πρέπει να αποδεικνύεται από έργα, από πράξη, από ζωή. (Ιάκωβος 2:19-26)
 • Πρότρεπε τους πιστούς να χαλιναγωγούν τη γλώσσα τους, διότι μπορεί να τους δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. (Ιάκωβος 3;2-6)
 • Κατέκρινε την σαρκική ζωή. (Ιάκωβος 4;1-4)
 • Πρότρεπε υποταγή στο Θεό. (Ιάκωβος 4:7)
 • Πρότρεπε πλησίασμα στο Θεό. (Ιάκωβος 4:8)
 • Κατέκρινε αυτούς που σχεδιάζουν τη ζωή τους χωρίς το Θεό. (Ιάκωβος 4:13:15)
 • Κατέκρινε την αλαζονεία των ανθρώπων. (Ιάκωβος 4:16)
 • Πρότρεπε μακροθυμία και υπομονή στους πιστούς. (Ιάκωβος 5:7-8)
 • Κατέκρινε την γκρίνια των πιστών. (Ιάκωβος 5:9)
 • Απέτρεπε τον όρκο. (Ιάκωβος 5;12)
 • Σύστηνε στην ασθένεια την κλήση των πρεσβυτέρων για προσευχή και επάλειψη λαδιού. (Ιάκωβος 5:14)
 • Σύστηνε την αλληλοεξομολόγηση. (Ιάκωβος 5:16)
 • Ζητούσε την επαναφορά πλανημένων αδελφών. (Ιάκωβος 5:19)

Επιστολή του

Πήγαινε στην αρχή