Βίβλος και Αρχαιολογία

Σπηλιές του Κουμράν


 
Χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας

Κουμράν

Κουμράν

Τμήμα κώδικα από το βιβλίο της Εσθήρ

Τμήμα κώδικα από το βιβλίο της Εσθήρ

 

Η ανακάλυψη

Ο βασκός που ανακάλυψε τα χειρόγραφα

Ο βοσκός που ανακάλυψε τα χειρόγραφα

Ο βεδουΐνος βοσκός πέταξε μέσα μια πέτρα, μήπως καταφέρει να φοβίσει το ζώο για να βγει έξω. Μόλις όμως πέταξε την πέτρα, ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος, που έδινε την εντύπωση ότι προκλήθηκε από θραύση πήλινων δοχείων. Δεν είχε ιδέα ότι είχε κάνει την ανακάλυψη του αιώνα. Είχε μόλις βρει τους παπύρους της Νεκράς Θάλασσας. Ζήτησε άμεσα τη βοήθεια ενός άλλου γιδοβοσκού για να μπει στη σπηλιά και να ανοίξει τα πήλινα δοχεία. Και οι δύο μαζί διεύρυναν λίγο ακόμη το άνοιγμα, για να μπορέσουν να περάσουν. Έτσι, βρέθηκαν μέσα σε σπήλαιο όπου στο βάθος, ήταν τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, μια σειρά άθραυστα πιθάρια, με πήλινα καλύμματα….

 
Η πρόνοια του Θεού

  •  Τώρα ύπαγε, γράψον τούτο έμπροσθεν αυτών επί πινακιδίου, και σημείωσον αυτό εν βιβλίω, διά να σώζηται εις τον μέλλοντα καιρόν έως αιώνος· (Ησαϊας 30:8)
  • Ούτως είπε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγων, Γράψον εις σεαυτόν εν βιβλίω πάντας τους λόγους, τους οποίους ελάλησα προς σέ·(Ιερεμίας 30:2)
  • Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ· Λάβε τα συμφωνητικά ταύτα, το συμφωνητικόν τούτο της αγοράς και το εσφραγισμένον και το συμφωνητικόν τούτο το ανοικτόν· και θες αυτά εις αγγείον πήλινον, διά να διαμένωσιν ημέρας πολλάς. (Ιερεμίας 32:14)
  • Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Γράψον τούτο εν βιβλίω προς μνημόσυνον, και παράδος εις τα ώτα του Ιησού· ότι θέλω εξαλείψει εξάπαντος την μνήμην του Αμαλήκ εκ της υπό τον ουρανόν. (Έξοδος 17:14)

 

Ταξίδια αποστόλου Παύλου

PavlosPeriodeies

 

Βιβλικά Μηνύματα-Paul Washer