«Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς· μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξητε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς διά να μείνη εν υμίν η χαρά μου και η χαρά υμών να ήναι πλήρης. Αύτη είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλητέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς, του να βάλη τις την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είσθε φίλοι μου, εάν κάμνητε όσα εγώ σας παραγγέλλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο κύριος αυτού· εσάς δε είπον φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλ’ εγώ εξέλεξα εσάς, και σας διέταξα διά να υπάγητε σεις και να κάμητε καρπόν, και ο καρπός σας να μένη, ώστε, ό,τι αν ζητήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, να σας δώση αυτό. Ταύτα σας παραγγέλλω, να αγαπάτε αλλήλους. Εάν ο κόσμος σας μισή, εξεύρετε ότι εμέ πρότερον υμών εμίσησεν. Εάν ήσθε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελεν αγαπά το ιδικόν του· επειδή όμως δεν είσθε εκ του κόσμου, αλλ’ εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, διά τούτο σας μισεί ο κόσμος.» (Ιωάννη 15:9-19)

Είναι μια παράκληση του Χριστού που μας αγαπά. Μα δεν εξαρτάται μόνον από Αυτόν για να έλθει η αγάπη Του σε μας. Είναι ανάγκη να μείνουμε μέσα στην περιοχή που εκδηλώνεται και υπάρχει η αγάπη Του  αυτή. Μπορεί να είναι μεγάλη και απέραντη. Μα θα μείνει άγνωστη σε μας, εάν δεν πάμε μέσα στο θέλημά Του και δεν μείνουμε μέσα σ’ αυτό. «Μείνατε στην αγάπη μου». Είναι μια προειδοποίηση για κάποιον ή κάποιους ενδεχόμενους κινδύνους και απειλές που υπάρχουν έξω από την αγάπη Του. Εκεί κυκλοφορούν «λύκοι» έτοιμοι να δαγκώσουν και να μας κατασπαράξουν. Ασφάλεια και σιγουριά υπάρχει μόνο σαν μένουμε μέσα στην αγάπη Του. Και η αγάπη Του είναι μέσα στο θέλημά Του. Είναι μια ικεσία Του προς εμάς. Ίσως φανεί υπερβολικό και παράξενο αν αναφέρουμε πως ο Κύριος αποζητά και θέλει την αγάπη μας. Καθένας που αγαπά, και ο Θεός φυσικά, θέλει η αγάπη Του να αξιοποιείται και να υπάρχει ανταπόκριση και ανταπόδοση, να βλέπει πάνω μας και στη ζωή μας όλα όσα η αγάπη Του έχει ετοιμάσει για μας(1 Κορινθίους 2:9). Είναι μια συμβουλή που ο Κύριος απευθύνει στα παιδιά Του(1 Ιωάννη 3:1-2, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 1:5, 2:19) και στους φίλους Του(Ιωάννη 15:15). Όσο κι αν ψάξουμε, όσο κι αν κουραστούμε, δεν θα βρούμε καλύτερο ενδιαίτημα από την αγάπη Του. Γλιτώνουμε από κουραστικές περιπλανήσεις και αναζητήσεις. Ποτέ και πουθενά δεν μπορούμε να βρούμε τόπο παραμονής καλύτερο από την αγάπη Του. Απλούστατα δεν υπάρχει. Είναι ένα δώρο που μας προσφέρεται. Η αγάπη Του είναι ακριβοπληρωμένη με αίμα(1 Πέτρου 1:18-19), μα σε μας προσφέρεται χωρίς αντάλλαγμα. Μόνο η χαρά που νιώθει βλέποντας να ζούμε και να απολαμβάνουμε την αγάπη Του, αυτή είναι η μόνη ικανοποίηση που μπορούμε να Του προσφέρουμε. Όπως ο φίλος χαίρεται όταν βλέπει το φίλο του να χαίρεται. Είναι μια επιλογή από μέρους μας. Αν θέλουμε μένουμε στην αγάπη Του ή απομακρυνόμαστε απ’ αυτήν. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό πολλές φορές, και σε ανθρώπους που ομολογούν πως είναι δικοί Του, ενώ κυριολεκτικά δεν μένουν στην αγάπη Του. Και φυσικά η ζωή τους δεν έχει την αγάπη Του. Είναι ένα πραγματικό γεγονός, όπως λένε στη φυσική και στα νομικά. Ή μένουμε στην αγάπη Του, ή δεν μένουμε σ’ αυτήν. Εάν μένουμε στην αγάπη Του, έχουμε τη δύναμή Του. Εάν δεν μένουμε στην αγάπη Του, δεν υπάρχει για μας αγάπη, ενώ μπορεί να υπάρχει για άλλους. Είναι η κορυφή και ο στόχος των ονείρων μας. Δεν υπάρχει τίποτα υψηλότερο, σπουδαιότερο, ωραιότερο από το να μένεις μέσα στην αγάπη του Χριστού. Εκεί συνυπάρχουν τα πάντα και νιώθουμε χαρά και ικανοποίηση. Δεν υπάρχει άλλη βαθμίδα. Εκεί τελειώνει η κλίμακα. Από αυτήν, την ψηλή κορυφή, βλέπουμε την απεραντοσύνη της αγάπης Του, που είναι ένα σύμπαν ολόκληρο. Είναι μια συνείδηση επάρκειας. Όταν μένουμε στην αγάπη Του και το γνωρίζουμε αυτό, τότε έχουμε μια πλήρη συνείδηση πως τίποτα δεν μας λείπει, ενώ όταν δεν μένουμε στην αγάπη Του, το κενό της ψυχής μας και της ζωής μας, με τίποτα δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Είναι μια προσφορά που καταλήγει να είναι κρίση. Κρίση που κάνουμε εμείς στον εαυτό μας. Εάν αρνηθούμε να μείνουμε στην αγάπη Του, αυτοκαταδικάζουμε τον εαυτό μας στη χειρότερη των ποινών: στην αποστέρησή μας από το Χριστό, που είναι η Ζωή. Είναι μια κρίση που καταντά αυτοκτονία. Είναι μια καρδιά που χτυπά γεμάτη από στοργή και ενδιαφέρον. Όποιος δεν ακούει τους χτύπους αυτής της καρδιάς είναι αθεράπευτα κουφός. Είναι μια τόσο δυνατή καμπάνα. Είναι ένα μαντίλι μουσκεμένο στα δάκρυα. Κάποιος έκλαψε, πόνεσε και μάτωσε για σένα. Είναι δάκρυα με αίμα μαζί. Δεν είναι μια πληροφορία, ένα άκουσμα. Το ακούσαμε μια φορά, πολλές φορές, το μάθαμε και τελείωσε. Πόσοι πέφτουν σ’ αυτή την παγίδα. Είναι μια ενεργητική παραμονή σε μια οριοθετημένη περιοχή, οριοθετημένη με αίμα. Βέβαια για να μείνεις στην αγάπη Του, πρέπει κάποτε ν’ ακούσεις γι’ αυτήν την αγάπη. Μα με το άκουσμα δεν τελειώνει. Δεν είναι ένα διαβατάρικο πέρασμα, σε μια έκθεση ή σε ένα μουσειακό χώρο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι μια παραμονή, μια εδραίωση με όλα μας τα αισθητήρια ριζωμένα μέσα στην αγάπη Του, που καμιά δύναμη δεν μπορεί να τα ξεκολλήσει. Δεν είναι ένα απόκτημα, που μπορούμε να έχουμε παραδίπλα με άλλο απόκτημα του κόσμου τούτου. Η απόκτηση και η αποδοχή αυτού σημαίνει απομάκρυνση και απόρριψη όλων των άλλων, που κάποτε γέμιζαν την ύπαρξή μας. Δεν είναι ένα προσωρινό ενδιαίτημα, που μετά την αναχώρησή μας παίρνει τη θέση του σε κάποιο ράφι της μνήμης μας και μπορούμε να διηγούμαστε γι’ αυτό σαν κάτι ξεπερασμένο. Δεν είναι κάτι διαιρετό, που επιμερίζεται και μπορείς να κρατάς ένα μέρος και αφήνεις το άλλο μέρος στην περιοχή της αδιαφορίας σου. Προσφέρεται ολόκληρο. Αποκτιέται ολόκληρο. Βιώνεται ολόκληρο. Δεν είναι κάτι μόνο για σένα. Και για σένα και για τους άλλους και προπαντός για το Θεό. Γιατί τότε σε βρίσκει. Γιατί τότε σε συναντά. Γιατί τότε δουλεύει μέσα σου. Γιατί τότε δουλεύει με σένα. Γιατί τότε είσαι σκεύος δικό Του. Ο κόσμος το σύμπαν υπάρχει για το Θεό. Όχι για μας.