«Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα. Διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν, καθώς είναι γεγραμμένον· Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. Επειδή ό,τι δύναται να γνωρισθή περί Θεού είναι φανερόν εν αυτοίς, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν ουδέ ευχαρίστησαν, αλλ’ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία· λέγοντες ότι είναι σοφοί εμωράνθησαν, και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών.» (Ρωμαίους 1:16-23)

Ο Λόγος του Θεού μας λέει κάποια αλήθεια που πρέπει να αξίζει να την προσέξουμε, γιατί αφορά την ψυχή μας, τη ζωή μας, την αιωνιότητά μας, την συμπεριφορά μας και την επιτυχία μας ή την αποτυχία μας εδώ κάτω στον κόσμο. Το Ευαγγέλιο λέει ότι σώζει τους πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο. Πάντοτε ο άνθρωπος θαύμαζε και εξακολουθεί να θαυμάζει τη «δύναμη». Όποια και να είναι η δύναμη αυτή, ο άνθρωπος την θαυμάζει. Είτε είναι δύναμη μυϊκή, είτε είναι δύναμη πνευματική, είτε είναι δύναμη του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει, γιατί πάντα λαχταρούσε όλο και περισσότερη δύναμη. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε πως ανάμεσα στις τόσες δυνάμεις είναι και η δύναμη της αμαρτίας, που μας σπρώχνει προς το κακό. Ο απόστολος Παύλος λέει στο (Ρωμαίους 7:14-25), νιώθω μέσα μου στα μέλη μου μια δύναμη που με σπρώχνει προς το κακό, ώστε εκείνο που θέλω δεν πράττω. Είναι η κληρονομημένη δύναμη της αμαρτίας, που υποδουλώνει τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρεί και τον σπρώχνει προς το κακό. Είναι η δύναμη που ασκεί η πράσινη τσόχα, η χαρτοπαιξία, η δύναμη του αλκοόλ, η δύναμη των ναρκωτικών, η δύναμη των παθών, που σε σπρώχνουν στο κακό και την αμαρτία. Περιουσίες ολόκληρες χάθηκαν και γυναίκες εκπορνεύτηκαν. Είναι η δύναμη του κρασιού, από παλιά. Και πηγαίνει μέσα στην ταβέρνα και γίνεται πραγματικά άλλος άνθρωπος. Αποκτηνώνεται. Είναι η δύναμη του ποδόγυρου. Ξεχνάει σπίτι, παιδιά, οικογένεια τα πάντα. Τις δυνάμεις αυτές θα μπορούσαμε να τις πούμε δυνάμεις του κακού ή δυνάμεις της αμαρτίας. Και εδώ είναι το σπουδαίο. Πως όσες αποφάσεις κι αν παίρνει ο άνθρωπος να αλλάξει την συμπεριφορά του και τη ζωή του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μάλιστα κάποιος απ’ αυτούς βρισκόμενος μέσα στην φυλακή στην απελπισία του έκοψε τις φλέβες του και με το αίμα του έγραψε, δεν θα το ξανακάνω. Μα σαν βρέθηκε ελεύθερος, πάλι έκανε τα ίδια. Αλήθεια, σαν να είμαστε ρομπότ. Κάποιος, ο διάβολος προφανώς, πατά κάποιο κουμπί και οι άνθρωποι χορεύουν το χορό που θέλει αυτός. Πόσο ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό, διότι δια του Ιησού Χριστού τα πράγματα αλλάζουν(2 Κορινθίους 5:17). Και έρχεται μια άλλη δύναμη(η δωρεά του Αγίου Πνεύματος Πράξεις 2:38, Εφεσίους 1:13-14, 1 Κορινθίους 3:16-17, 6:19, 2 Κορινθίους 6:16), του εσταυρωμένου και αναστημένου Χριστού, η οποία, όταν μπει μέσα στην καρδιά μας φέρνει άλλα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε το Θεό γι’ αυτό το μεγάλο θαύμα, το θαύμα της «άνωθεν γέννησης»(Ιωάννη 1:13, 3:3-8, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18, 1 Πέτρου 1:23). Αλήθεια αγαπητοί μου, τη δύναμη αυτή του Χριστού και του Ευαγγελίου την έχουμε δοκιμάσει; Την έχουμε γευτεί(Εβραίους 6:4-5); Την έχουμε αποκτήσει; Την έχουμε στην καθημερινή μας ζωή; Είναι το Ευαγγέλιο δύναμη που σε έσωσε; Όταν είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στο Χριστό, τότε πραγματικά αυτή η σύνδεση δια της πίστεως κάνει το μεγάλο θαύμα να είμαστε και να νοιώθουμε και εμείς λυτρωμένοι και σωσμένοι. Είναι δύναμη προς σωτηρία. Είναι μια δύναμη που σε σπρώχνει προς την σωτηρία, την απολύτρωση. Και σε σπρώχνει μακριά από τις άλλες δυνάμεις του κακού και της αμαρτίας. Και αδιάκοπα τότε δοξάζουμε το Θεό, διότι δια του Ιησού Χριστού έκανε ένα έργο πλήρες. Και μας προσφέρει τώρα τη σωτηρία Του δωρεάν(Εφεσίους 2:8), ζώντας ο ίδιος προσωπικά τη ζωή που έζησε εδώ κάτω στη γη και μέσα στην καρδιά μας. Και βλέπουμε ανθρώπους, που άλλοτε ήταν αμαρτωλοί, υποδουλωμένοι σε πάθη, να είναι ελευθερωμένοι και να λατρεύουν  το Θεό και να Τον υπηρετούν. Πόσο αδιάκοπα ευχαριστούμε το Θεό. Βέβαια λέει «εις πάντα τον πιστεύοντα». Είναι μια πίστη που εκδηλώθηκε κάποια στιγμή, και που παρέμεινε. Και ζει και υπάρχει μέσα μας, ενεργητική πίστη(Φιλήμονα 1:6), παντοδύναμη πίστη. Και είναι αυτό που λέμε «ασκώ πίστη», «ζω δια της πίστεως». Και τότε αυτή η πίστη φτιάχνει έναν άλλο άνθρωπο «εν Χριστώ», στο πρότυπο του Ιησού Χριστού(Γαλάτας 4:19). Γιατί είμαστε συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό και κατοικεί όχι μόνο πνευματικά, και οντολογικά μέσα στην καρδιά μας. Και το αποτέλεσμα, χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε και δοξάζουμε τον Θεό αδιάκοπα. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη που φαίνεται σε όσους πιστεύουν ειλικρινά στον Ιησού Χριστό. Οι άλλες δυνάμεις είναι ανθρώπινες και αδύναμες να αλλάξουν τον άνθρωπο ριζικά και να τον ελευθερώσουν από την δύναμη της αμαρτίας(Ρωμαίους 6:18,22, Ρωμαίους 7:25). Ευχαριστούμε τον Θεό για το Ευαγγέλιό Του(Ρωμαίους 1:1, Γαλάτας 1:11).