«Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ· διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ’ είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα.» (1 Ιωάννη 2:15-17)

Πόσο έχουν τυφλωθεί οι σημερινοί χριστιανοί νομίζοντας ότι θα ξεγελάσουν το Θεό, ζώντας μια μοιρασμένη ζωή μεταξύ της χάριτος και του κόσμου. Μα βέβαια, δεν μίσησαν τον κόσμο και τα εν τω κόσμω. Απλώς τα παρέκαμψαν, τα άφησαν να υπάρχουν και νομίζουν πως θα ξεγελάσουν το Χριστό και το Ευαγγέλιό Του, που στα σημεία αυτά είναι πιο καθαρά. Αντί να προσεύχονται κάθονται και κοιτούν τηλεόραση. Έχουν μέσα στο σπίτι τους το εργαλείο του αντίχριστου και τρέφουν μ’ αυτό την ψυχή τους, αντί να την τρέφουν με το Λόγο του Θεού. Και μετά ζητούν να τους ευλογήσει ο Κύριος. Μα πως; Δεν είναι στην εξουσία Του. Δεν είναι δικοί Του. Είναι αυτού που πιπιλίζουν τα λόγια του. Φαίνεται πως ο αντίχριστος θα μιλήσει με την τηλεόραση μια που είναι παγκόσμιο μέσο, όπως λέει η Αποκάλυψη. Σεις γνωρίζεται άλλη εικόνα που να μιλάει εκτός της τηλεόρασης; Ήδη δε πριν εμφανιστεί έχει βάλει τα σύνεργά του μέσα στα σπίτια. Μα βέβαια, τα χριστιανικά σπίτια και κάνει την κατάλληλη πλύση εγκεφάλου και καρδιάς, για να έχει το έδαφος έτοιμο. Και το άρμα που θα έρθει είναι ο κόσμος. Δεν ξέρεις τι είναι κόσμος; Ό,τι δεν είναι Χριστός και το Ευαγγέλιό Του. Σε μια διαφήμιση που πουλούσε τηλεοράσεις έλεγε: Με μια τηλεόραση … έχετε όλο τον κόσμο σπίτι σας, και έλεγε την αλήθεια. Όλο τον κόσμο! Μη θελήσεις να μου πεις, πως είναι μόνο για τις ειδήσεις, μόνο για τις ανακοινώσεις, μόνο για την ώρα του παιδιού. Μα ναι, το παιδί εξοικειώνεται να βλέπει τηλεόραση, και από εκεί θα δει τον αντίχριστο να προβάλλει, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, μα πολύ σύντομα. «Ο πλανών την οικουμένην όλην!» (Αποκάλυψη 12:9). Εγώ τη δουλειά μου κάνω. Πήρα εντολή από το Θεό να σε προειδοποιήσω. Δεν ξέρω εσύ τι θα κάνεις. Θα είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που στην παρουσία του Χριστού θα είναι στις νεφέλες. Οι άλλοι, άλλοι… θα κοιτάζουν τηλεόραση. Θα έχει κάποια ενδιαφέροντα παγκόσμια νέα, και ίσως, και το πρόσωπο του αντιχρίστου, που θα κάνει το ντεμπούτο του, κρυμμένος στο μανδύα ενός τεχνοκράτη. «Φύγετε από της μελλούσης οργής. Σώστε τις ψυχές σας». Σωθείτε από τούτη την διεστραμμένη γενιά(Πράξεις 2:40).