«Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εν ήναι εκ του Θεού· διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον. Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού· παν  πνεύμα, το οποίον ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, είναι εκ του Θεού· και παν πνεύμα, το οποίον δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, δεν είναι εκ του Θεού· και τούτο είναι το πνεύμα τουαντιχρίστου, το οποίον ηκούσατε ότι έρχεται, και τώρα μάλιστα είναι εν τω κόσμω. Σεις εκ του Θεού είσθε, τεκνία, και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλήτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν παρά όστις είναι εν τω κόσμω. Αυτοί εκ του κόσμου είναι· διά τούτο εκ του κόσμου λαλούσι, και ο κόσμος αυτούς ακούει. Ημείς εκ του Θεού είμεθα· όστις γνωρίζει τον Θεόν ακούει ημάς· όστις δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει ημάς. Εκ τούτου γνωρίζομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης.» (1 Ιωάννη 4:1-6)

Όπως υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έτσι υπάρχει και το πνεύμα του αντίχριστου και όπως το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται για την εκκλησία του Χριστού, έτσι και το πνεύμα του αντίχριστου υπάρχει και εργάζεται σήμερα στον κόσμο μας(Εφεσίους 2:2) παραπλανώντας τους ανθρώπους και πλασάροντας τις ψευδείς διδασκαλίες(1 Τιμοθέου 4:1) και θεωρίες, δυστυχώς έχουν μεγάλη έκταση και διάδοση, και δύσκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται περί έργου σατανικού. Το πνεύμα του αντίχριστου, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, είναι σε δράση και δουλεύει μεταξύ των απίστων. Αλλά και παλεύει με τους πιστούς του Χριστού(Εφεσίους 6:10-16). Η σκέψη του είναι στους πιστούς περισσότερο. Αυτούς προσπαθεί να ξεγελάσει και να παραπλανήσει με ψεύτικες απόψεις και διδασκαλίες, που αναφέρονται μέσα στο Ευαγγέλιο. Έχει στρατιές ολόκληρες οργάνων, που κανένας, δεν μπορεί να υποψιαστεί και να παραδεχτεί πως είναι όργανα δικά του. Μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρονται σαν ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί κινούνται μεταξύ μας. Και δεν γίνονται αντιληπτοί. Και ασφαλώς, πολλοί από αυτούς ούτε καν το γνωρίζουν. Ίσως, μάλλον πιθανό, πιστεύουν πως υπηρετούν το Χριστό και το Ευαγγέλιό Του. Μα δυστυχώς το ακριβώς αντίθετο κάνουν, και αυτό είναι τρομερό να το σκεφθείς. Οι άνθρωποι αυτοί κρατούν το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν από το Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί φαίνονται πως ενδιαφέρονται για τη σωτηρία ψυχών. Μα το Ευαγγέλιο που προσφέρουν δεν είναι σωστό. Είναι «άλλο» ευαγγέλιο (Γαλάτας 1:6-9). Είναι διαστρεβλωμένο το ευαγγέλιο που προσφέρουν(2 Πέτρου 3:16). Δεν είναι το Ευαγγέλιο που μας παρέδωσε ο Χριστός και οι απόστολοι(Πράξεις 16:4, 2 Θεσσαλονικείς 2:15, 3:6). Και η σωτηρία που προσφέρουν είναι μια κατ’ επίφαση σωτηρία, πλημυρισμένη από κοσμικό πνεύμα, από κοσμικές και σαρκικές επιθυμίες(2 Πέτρου 1:4, 1 Ιωάννη 2:16). Και τα αποτελέσματα δεν μπορεί να είναι διαφορετικά από τη σπορά που κάνουν. Είναι άνθρωποι να τους λυπάσαι. Λέξεις όπως αγιασμός, καθαρότητα καρδιάς, τελειότητα ζωής, που είναι γραφικότατες, απουσιάζουν από τα λόγια τους και τα κείμενά τους. Δεν υπάρχουν γι’ αυτούς. Οι αλήθειες μετάνοια, επιστροφή, αναγέννηση, σωτηρία, αγιασμός, νέα καρδιά, νέο κτίσμα, γνωριμία με το Θεό, δικαίωση από το Θεό, συγχώρηση από το Θεό, υιοθεσία από το Θεό και άλλα απουσιάζουν από την διδασκαλία τους και9 από τη ζωή τους φυσικά. Όχι μόνο, μα ειρωνεύονται και όσους ασχολούνται με τέτοια θέματα. Είναι άνθρωποι μορφωμένοι και καμώνονται πως υπηρετούν την υπόθεση του Χριστού με απολογητικές και με επιχειρηματολογία που μπορεί να προκαλεί θαυμασμό, μα δεν έχει καμία θέση και σχέση με το Χριστό και τη δύναμη του Πνεύματος του Ευαγγελίου. Να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Ο Λόγος του Θεού λέει «έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμπενοι καγώ αναπαύσω υμάς». Αυτό είναι σωστό και αληθινό. Μα είναι η μισή αλήθεια. Και η μισή αλήθεια, δεν είναι καν αλήθεια. Ο Κύριός μας συνεχίζει και λέει. «Άρατε τον ζυγό μου εφ’ υμάς. Ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ». Αυτό δεν το λένε. Ούτε τολμούν να το πουν. Ούτε διανοήθηκαν ποτέ να μιλήσουν για τον ζυγό του Χριστού. Προσπαθούν με ανθρώπινα επιχειρήματα να κερδίσουν ψυχές.  Αναφέρουν μόνο τα ευχάριστα του Ευαγγελίου. Την απάρνηση, την συσταύρωση, κ.λ.π δεν τα αναφέρουν. Μα απελευθέρωση χωρίς το ζυγό του Κυρίου δεν έρχεται. Έτσι, η σωτηρία που προσφέρουν, χωρίς ζυγό, ζυγό Χριστού, μένει χωρίς αποτέλεσμα. Ο Λόγος του Θεού λέει «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν, αράτω τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί». Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν αναφέρουν. Τα θεωρούν ότι πηγαίνουν κόντρα  προς τα όσα αυτοί λένε. Δεν λένε στους ανθρώπους να αρνηθούν τον εαυτό τους και τις επιθυμίες τους. Ακολουθούν κουβαλώντας μαζί τους τον εαυτό τους, τον παλιό διεφθαρμένο εαυτό τους. Τον άθλιο εαυτό τους, που είναι διαβρωμένος από την επιθυμία, την σάρκα, την αμαρτία, και με αυτό τον τρόπο, θέλουν να σώσουν ψυχές. Μα σωτηρία είναι η απαλλαγή από τον εαυτό τους. Και εφόσον αυτό δεν λέγεται, δεν υπάρχει καρπός του Πνεύματος. Τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Τα προσφερόμενα δεν φέρνουν αποτελέσματα. Έτσι έχουμε μια σωτηρία χωρίς Χριστό. Έτσι έχουμε ένα ευαγγέλιο χωρίς δύναμη. Έτσι έχουμε ένα σταυρό χωρίς ανάσταση. Και τα πράγματα είναι τραγικά. Η άρνηση του εαυτού μας είναι βασικό στοιχείο. Γι’ αυτό πέθανε ο Χριστός στο σταυρό. «Δια να μην ζώμεν δι’ εαυτούς αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ ημών». Απαρνούμεθα τον άθλιο και αμαρτωλό εαυτό μας, τον αποστρεφόμαστε, για να γεμίσει την ύπαρξή μας, το Πνεύμα του Θεού. Τον απαρνούμαι σημαίνει άδειασμα του εαυτού μας. Το απαρνούμαι σημαίνει καταδίκη του εαυτού μας. Το απαρνούμαι σημαίνει αποστροφή του εαυτού μας. Σημαίνει άρνηση πεποιθήσεων που έχουμε μέσα μας για μι8α πλήρη υποταγή στο θέλημά Του. Σημαίνει άρνηση συνηθειών  και επιλογών που έχουμε από πολύ παλιά θησαυρισμένες μέσα μας. Σημαίνει εγκατάλειψη σχεδίων και ονείρων, για να εγκολπωθώ του Θεού την αιώνια βουλή και προδιάθεση για μένα. Μπαίνοντας μέσα στο χώρο της Βασιλείας Του εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας, σαν τις αποσκευές μας, και μπαίνουμε και παραδινόμαστε στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Εάν ρωτήσουμε τους σύγχρονους χριστιανούς, που ομολογούν και λένε πως πήγαν στο Χριστό, αν έχουν αρνηθεί τον εαυτό τους, το λιγότερο θα πέσουν από τα σύννεφα. Αλήθεια, πόσο έχουμε ξεφύγει από τα αιώνια πράγματα του Θεού!