«Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς· μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξητε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς διά να μείνη εν υμίν η χαρά μου και η χαρά υμών να ήναι πλήρης. Αύτη είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλητέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς, του να βάλη τις την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είσθε φίλοι μου, εάν κάμνητε όσα εγώ σας παραγγέλλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο κύριος αυτού· εσάς δε είπον φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλ’ εγώ εξέλεξα εσάς, και σας διέταξα διά να υπάγητε σεις και να κάμητε καρπόν, και ο καρπός σας να μένη, ώστε, ό,τι αν ζητήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, να σας δώση αυτό. Ταύτα σας παραγγέλλω, να αγαπάτε αλλήλους.» (Ιωάννη 15:9-17)

Τις μέρες των εορτών οι άνθρωποι ανταλλάσσουν ευχές, που όμως είναι χωρίς αντίκρισμα. Τα λόγια μας είναι τόσο φτωχά, που ούτε τη διάθεση της καρδιάς μας δεν μπορούν να παρουσιάσουν. Εύχονται για υγεία. Εύχονται για καλοπέραση. Εύχονται για επιτυχία. Εύχονται γι’ αυτά που επιθυμούμε, που είναι «σάρκα» και μόνο «σάρκα». Μη σας τρομάζει η σκέψη αυτή. Ναι, το ξέρω πως την έχουμε διαγράψει από τη ζωή μας. Και όμως είναι πραγματικότητα. Μερικοί προσπαθούν να κατασκευάσουν ευχές με πνεύμα Χριστού. Μα κάνουν κάτι καρικατούρες. Το Πνεύμα του Κυρίου παρουσιάζεται μέσα από τον αιώνιο λόγο Του. Υπάρχουν νόμοι που διέπουν ολόκληρη τη ζωή μας, από τους οποίους δεν μπορούμε να ξεφύγουμε να τους αγνοήσουμε. Οι ευχές, ακόμα δε και οι προσευχές, δεν μπορούν να αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής μας, παρά μόνο μεταφέροντάς μας μέσα στα αιώνια σχέδιά Του και στην αιώνια βουλή Του. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος θα θερίσει. Ό,τι κι αν μεσολαβήσει, δεν μπορεί να αλλάξει, θα επακολουθήσει ένας θερισμός ανάλογος με τη σπορά. Το 28ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου παραμένει ο κύριος ρυθμιστής της ζωής μας. Μη ζητάς ευλογίες, ή μη περιμένεις, όταν η ζωή σου και η πολιτεία σου είναι μέσα στην αποστασία από το Θείο θέλημα. Ευλογημένος και καταραμένος. Σε μια μόνο από τις δυο αυτές περιοχές θα βρίσκεσαι και θα έχεις τα ανάλογα αποτελέσματα. «Μείνατε εν τη αγάπη μου». Όταν επιθυμείς και θέλεις και ζητάς, μπορείς να ελπίζεις μόνο όταν είσαι μέσα στην αγάπη του Κυρίου. Είναι λόγια του Κυρίου. Είναι λόγια υπεύθυνα. Είναι λόγια που ακολουθούνται από συνέπειες. Όλοι μιλούν για την αγάπη του Θεού και αυτό είναι το επικάλυμμα. Το μόνο που γνωρίζουν, είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη, γιατί αυτό τους αρέσει. Αυτό τους συμφέρει. Και με ένα τρόπο πολύ περίεργο, ενώ όλα τα δεινά της ζωής μας οφείλονται σ’ εμάς τους ίδιους, τα φορτώνουμε στο Θεό. «Μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου τηρήσετε θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού». Ιωάννη 15:10). Ακριβώς, για το να μένουμε στην αγάπη του Θεού, υπάρχουν πλήθος εντολές. Εαυτούς εξετάζετε, αν είσθε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. (2 Κορινθίους 13:5). Ή θα είσαι μέσα στην αγάπη Του ή θα είσαι έξω από την αγάπη Του. Ο Θεός θα εξακολουθεί να είναι αγάπη, μα εσύ θα είσαι έξω από την αγάπη Του. Και βέβαια δεν θα μπορείς να ωφεληθείς τίποτα από την αγάπη Του. Μα αφού είσαι έξω από το θέλημά Του. Εάν τοποθετήσουμε τον εαυτό μας έξω από την αγάπη του Θεού, ας μην περιμένουμε να επέμβει ο Θεός στη ζωή μας. Δεν επεμβαίνει ο Θεός τότε. Δεν ενεργεί ο Θεός τότε. Δεν ευλογεί ο Θεός τότε. Θέσαμε τον εαυτό μας έξω από την αγάπη Του. Το θέλημά Του και η αγάπη Του δεν ξεχωρίζουν. Είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ένα ενυπάρχει μέσα στο άλλο. Αρνούμενοι το ένα αρνούμαστε και το άλλο. Εξυπνάδες και πονηριές να έχουμε την αγάπη και τις ευλογίες του Θεού ζώντας έξω από την αγάπη Του, είναι σατανικό κατασκεύασμα και μωρία. Δεν ξεχωρίζουν η αγάπη και το θέλημά Του. Εμείς με ανθρώπινα αισθητήρια και κριτήρια αποφεύγουμε και αποστρεφόμεθα τα πικρά, τα δυσάρεστα, αυτά που πονούν. Μα μπορεί να περιέχουν την αγάπη Του. Μήπως αυτό δεν συμβαίνει με τα φάρμακα; Μπορεί να είναι πικρά, μα κρύβουν μέσα τους αγαθό. Και όταν λέμε θέλημα του Θεού, εννοούμε το γραπτό Λόγο Του, το Ευαγγέλιο. Μείνατε στην αγάπη μου όταν είναι ευχάριστη και όταν είναι δυσάρεστη., γιατί και τότε δεν παύει να είναι η αγάπη μου. Μείνατε στην αγάπη μου όταν αυτή γιατρεύει και όταν αυτή πληγώνει. Ναι, είναι φορές, που η αγάπη του Θεού, σε συνδυασμό με τη σοφία Του διακρίνει ότι έχουμε ανάγκη από πληγή. Από πληγή προσωρινή, μα και πληγή ισόβια. Μα δεν παύει να είναι η αγάπη Του. Σαν τέτοια πρέπει να τη βλέπουμε και με αυτό το πνεύμα θα πρέπει να Τον ευχαριστούμε. Μα ασφαλώς, πρέπει να Τον ευχαριστούμε. Μείνατε στην αγάπη μου όταν αυτή ελευθερώνει, μα και όταν υποδουλώνει. Ναι, μας περνάει από κάποιο ζυγό Του και τότε ασκούμε υπομονή, που είναι τόσο απαραίτητη. Μείνατε στην αγάπη μου, όταν αυτή χαϊδεύει, αν και αυτό συμβαίνει σπάνια, μα και όταν μαστιγώνει, γιατί, ας μην ξεχνάμε πως μαστιγώνει τους υιούς Του τους οποίους παραδέχεται. Μείνατε στην αγάπη μου, λέγει ο Κύριος, και όταν αυτή λέγει όχι, εκεί που εμείς θα λέγαμε ναι. Μείνατε στην αγάπη μου όταν αυτή διεισδύει και αποκαλύπτει τα βάθη μας και μας φανερώνει προκαλώντας τη δυσαρέσκειά μας. Μείνατε στην αγάπη μου, όταν αυτή σε ζυγώνει με ένα σταυρό, το δικό σου σταυρό, που με αυτόν θα ζήσεις και χωρίς αυτόν είναι αδύνατο ν’ ακολουθείς το Χριστό. Μείνατε στην αγάπη μου είτε την καταλαβαίνετε είτε δεν την καταλαβαίνετε. Μείνετε στην αγάπη μου είτε αυτή σας προσθέτει είτε σας αφαιρεί και όταν σας ρίχνει στη στέρηση. Και πάντα, μα πάντα, θα συνοδεύεται από ευχαριστία. Βέβαια όλα αυτά, αν και δεν προσφέρουν ευχαρίστηση ή ικανοποίηση, δεν παύουν να είναι η αγάπη του Θεού. Μείνατε στην αγάπη μου, γιατί αυτή μπορεί να σας ανοίγει την πόρτα και να σας παρέχει την ευκαιρία να προσεύχεσθε. Μείνετε στην αγάπη μου, γιατί αυτή μπορεί να σας παρέχει την ευκαιρία της υπηρεσίας. Μείνατε στην αγάπη μου, γιατί αυτή μπορεί να σας ασκήσει στην τέχνη της θυσίας. Αγάπη είναι η επεξεργασία της αλλαγής, που σκοπό της έχει να μας κάνει «συμμόρφους της εικόνας του Υιού Αυτού». Εάν δεν μείνετε μέσα στην αγάπη μου, λυπούμαι, δεν μπορώ να σας αγαπώ, ούτε να φανώ χρήσιμος και ωφέλιμος σ’ εσάς. Η αγάπη μου αρχίζει και τελειώνει με το θέλημά μου. Έξω από την αγάπη μου υπάρχει ο διάβολος, η αμαρτία ,ο θάνατος.