«Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς· μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξητε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς διά να μείνη εν υμίν η χαρά μου και η χαρά υμών να ήναι πλήρης. Αύτη είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλητέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς, του να βάλη τις την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είσθε φίλοι μου, εάν κάμνητε όσα εγώ σας παραγγέλλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο κύριος αυτού· εσάς δε είπον φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλ’ εγώ εξέλεξα εσάς, και σας διέταξα διά να υπάγητε σεις και να κάμητε καρπόν, και ο καρπός σας να μένη, ώστε, ό,τι αν ζητήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, να σας δώση αυτό. Ταύτα σας παραγγέλλω, να αγαπάτε αλλήλους.» (Ιωάννη 15:917)

Είναι απροσμέτρητες οι μεθοδείες του διαβόλου. Μέσα στις μεθοδείες του αυτές είναι η απόκρυψη και παραμόρφωση του προσώπου του Κυρίου μας. Είναι αλήθεια τρομερό να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό και κάθε φορά να παίρνουμε μια μόνο πλευρά της ιστορικής παρουσίας Του, που πάντοτε αναφέρεται στο παρελθόν και όχι στο Χριστό όπως είναι τώρα, δηλαδή στο ζωντανό και δοξασμένο Ιησού Χριστό, που κρατά στα χέρια του τα πάντα. Μιλούν για τον προαιώνιο Λόγο του Θεού που τα πάντα δι’ αυτού έγιναν. Μιλούν για τον Χριστό της Γαλιλαίας. Μιλούν με συγκινητικές περιγραφές για τον σταυρωμένο Χριστό και τελειώνουν με την ανάστασή Του, με κάποιο γενικό και αόριστο τρόπο. Μα για τον σημερινό Ιησού Χριστό; Για τον ζωντανό, τον δοξασμένο και παντοδύναμο Ιησού Χριστό, που κρατά τα πάντα στα χέρια Του; «Εις εμέ εδόθη πάσα εξουσία εν τω ουρανώ και επί της γης. Αυτός είναι ο Σωτήρας μου. Αυτός είναι ο φίλος μου και τολμώ να πω, ο μόνος πραγματικός φίλος μου. Χαίρομαι και απολαμβάνω την αδιάκοπη φιλία Του, που γεμίζει με χαρά τη ζωή μου. Πολλοί είναι οι χριστιανοί που μπορούν να πουν πολλά για το Χριστό Σωτήρα τους, που η σωτηρία τους περιλαμβάνει μόνο τη συγχώρηση των παλιών τους αμαρτιών, μα για το Χριστό το φίλο τους δεν μπορούν να πουν τίποτα και κοιτάζουν περίεργα. Στο πηδάλιο του σύμπαντος υπάρχει κάποιος, που πέρασε από τη γη μας, φόρεσε το ανθρώπινο σχήμα, έγινε αδελφός μας, και κάτι που έχει τόση μεγάλη σημασία για μας, για μένα: Είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου και κατοικεί στην καρδιά μου. Έτσι με βεβαιώνει ο Λόγος Του και έτσι το αισθάνομαι κι εγώ. Και ζω μια δική Του ζωή, που Αυτός τη ζει μέσα μου, δι’ εμού, όπως έλεγε ο απόστολος Παύλος: «δεν ζω εγώ, ζει εν εμοί Χριστός». Ναι, βροντοφωνάζουμε: Δεν είναι μόνο συγχώρηση των παλιών μας αμαρτιών. Δεν είναι μόνο η καταφυγή στις δύσκολες ώρες. Και τις άλλες ώρες τι γίνεται; Δεν είναι μόνο η ελπίδα μας για τον Ουρανό, που κάποτε θα κατοικήσουμε. Είναι ο τωρινός φίλος μας. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο μας, ώστε έδωκε τον Υιό Του. Ναι, Τον έδωσε να Τον έχουμε. Ναι, Τον έδωσε να κατοικεί στην καρδιά μας. Ναι, Τον έδωσε να ζει μέσα μας και να ζούμε σε μια ενότητα και ταυτότητα μαζί Του. Το φίλο μου το Χριστό, Τον θαυμάζω πάρα πολύ, για τη ζωή Του που έζησε όταν ήταν εδώ στη γη και για τη ζωή που ζει τώρα μέσα στην καρδιά μου και μέσα στη ζωή μου. Το φίλο μου το Χριστό Τον έχω πάντοτε στη σκέψη μου και υπολογίζω σ’ Αυτόν για όλα τα θέματα της ζωής μου. Το φίλο μου το Χριστό, Τον ευχαριστώ και Του είμαι ευγνώμων γιατί μου προσφέρει την καλύτερη συντροφιά και τις καλύτερες ώρες της ζωής μου τις έχω περάσει μαζί Του. Η παρουσία Του μου δίνει αδιάκοπη χαρά. Η παρουσία Του είναι μια αδιάκοπη απόλαυση μέσα στη ζωή μου. Η παρουσία Του διώχνει από μέσα μου κάθε αίσθημα μοναξιάς. Άμεσα αποτελέσματα αυτής της αίσθησης, της επίγνωσης της φιλίας Του είναι: Να φύγουνε οι φόβοι και οι ανησυχίες. Τέτοιος ήταν ο Αβραάμ. Ήτανε φίλος του Θεού. Δεν είχανε μυστικά μεταξύ τους. Ο Θεός του τα φανέρωνε όλα. Τέτοιος ήτανε και ο Μωυσής. Μιλούσε με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Ναι, μιλούσαν σαν δυο καλοί φίλοι, μπροστά στη σκηνή του Μαρτυρίου. Τέτοιος ήταν και ο Ελισσαιέ. Η σχέση με Τον Κύριο το φίλο μας είναι πολύ στενή και αδιάκοπη. Μας μιλά και Του μιλούμε συνεχώς. Παντού είμαστε μαζί. Δεν έχουμε μυστικά μεταξύ μας. Και είναι τόσο όμορφη η ζωή μας.