«Διά τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας.» (1 Κορινθίους 10:14)

«Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθραι, έριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, μάχαι, διχοστασίαι, αιρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι, και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπον, ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει.» (Γαλάτας 5:!9-21)

«Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ήτις είναι ειδωλολατρεία, διά τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας, εις τα οποία και σεις περιεπατήσατέ ποτέ, ότε εζήτε εν αυτοίς· τώρα όμως απορρίψατε και σεις ταύτα πάντα, οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αισχρολογίαν εκ του στόματός σας· μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, αφού απεξεδύθητε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού και ενεδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν» (Κολοσσαείς 3:5-10)

«Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθών καιρός του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγείαις, επιθυμίαις, οινοποσίαις, κώμοις, συμποσίοις και αθεμίτοις ειδωλολατρείαις» (1 Πέτρου 4:3)

Αυτό που αγαπάς και δεν θέλεις ν’ αποχωριστείς, είναι είδωλο. Αυτό που σ’ αρέσει και το ακολουθείς σαν υπνωτισμένος, είναι είδωλο. Αυτό που πάνω του στηρίζεσαι και δεν είναι Ιησούς Χριστός, είναι είδωλο. Η δουλειά σου που πιστεύεις σ’ αυτήν και περιμένεις απ’ αυτήν να σε αναδείξει, να σε ικανοποιήσει, είναι είδωλο. Η υγεία σου που χωρίς αυτήν νοιώθεις πως χάνεσαι και υποφέρεις με τα διάφορα ενδεχόμενα και φόβους, είναι είδωλο. Τα είδωλα αμοίβουν αυτούς που τα λατρεύουν με φόβους, με αγωνίες, με απώλεια. Τα είδωλα δεν ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη μόνο. Σήμερα έχουμε πολλά και ολοζώντανα είδωλα στην ψυχή μας, που υτα λατρεύουμε, τα πιστεύουμε, τα αγαπούμε. Είναι ειδωλολατρία το δικό σου το θέλημα, που το αγαπάς και δεν το θυσιάζεις. Αυτό που κρατάς καλά κρυμμένο στην αγάπη της ψυχής σου και εμποδίζει το Θεό να σε αγιάσει ολοκλήρως, είναι είδωλο. Η εκκλησία που πηγαίνεις και που νοιώθεις ότι ανήκεις και θυσιάζεσαι, δαπανιέσαι αφύσικα πολλές φορές και που κάποτε τείνει να υποκαταστήσει τον Σωτήρα σου μέσα στην ψυχή σου, είναι είδωλο και συ είσαι ειδωλολάτρης. Το έργο σου που επενδύεις πάνω του τόσες χαρές, τόσες προσδοκίες, που όμως έχει μέσα του πολύ τον εαυτό σου, τις επιθυμίες σου, μπορεί να καταλήξει σκέτη ειδωλολατρία και να μην το ‘χεις αντιληφθεί. Κοίταξε τα παιδιά σου, πως τα ‘χεις τοποθετήσει μέσα στην ψυχή σου. Πιθανώς ν’ ανακαλύψεις κι άλλα είδωλα. Τα χρήματα είναι για την τσέπη, για το πορτοφόλι, ενώ εσύ τα ‘χεις μέσα στην ψυχή σου και τα πιστεύεις, τα αγαπάς, τα λατρεύεις. Είναι ειδωλολατρία. Είδωλο είναι ο,τιδήποτε σε κάνει να πεις όχι στο Θεό, να απορρίψεις το θέλημά Του, να παρακούσεις το νόμο Του. Είδωλο είναι ο,τιδήποτε έχει δύναμη πάνω σου, σε εξουσιάζει, σε κατευθύνει και δεν είναι Χριστός. Αν ο Ιησούς Χριστός δεν μπήκε με δύναμη και εξουσία στη ζωή σου ώστε να σαρώσει τα είδωλα από την ψυχή σου, τότε είναι βέβαιο πως κάποτε αυτά τα είδωλα θα κλείσουν το Χριστό έξω από τη ζωή σου.