«Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε· εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και ηκούσατε και είδετε εν εμοί, ταύτα πράττετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ’ υμών.» (Φιλιππησίους 4:8-9)

«Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Διότι απεθάνετε, και η ζωή σας είναι κεκρυμμένη μετά του Χριστού εν τω Θεώ· όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθή, τότε και σεις μετ’ αυτού θέλετε φανερωθή εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ήτις είναι ειδωλολατρεία, διά τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας, εις τα οποία και σεις περιεπατήσατέ ποτέ, ότε εζήτε εν αυτοίς· τώρα όμως απορρίψατε και σεις ταύτα πάντα, οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αισχρολογίαν εκ του στόματός σας· μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, αφού απεξεδύθητε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού και ενεδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάγχνα οικτιρμών, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχη παράπονον κατά τινος· καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και σείς· και εν πάσι τούτοις ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος.» (Κολοσσαείς 3:1-14)

Είναι γνωστό και αυτονόητο, όλοι συμφωνούν, και γιατί να διαφωνήσουν, πως μεγάλο ρόλο για τη σωματική μας υγεία, παίζουν οι τροφές που καταναλίσκουμε. Τελευταία, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα της διαιτητικής, και πάρα πολλές οργανικές παθήσεις αποδίδονται σε αυτά που τρώμε και καταναλίσκουμε. Και ενώ συμφωνούμε και ασχολούμεθα με τη διατροφή του σώματός μας, δυστυχώς δεν δίνουμε καμία σημασία για τη διατροφή της ψυχής μας. Καταναλώνουμε πολλές φορές ποικίλο υλικό, που μπορεί να είναι από κακό μέχρι δηλητηριώδες, δηλαδή καταβροχθίζουμε παν το βρισκούμενο, κάθε τι που υποπίπτει στα αισθητήριά μας, και από κει τρέφουμε την ψυχή μας, και μετά έχουμε παράπονα για παράξενα ψυχικά φαινόμενα. Και όμως, εμείς είμαστε η αιτία όλης αυτής της κατάστασης. Το Ευαγγέλιο μας προσδιορίζει πιο είναι το κατάλληλο υλικό για τη διατροφή της ψυχής μας. Και λέει «όσα αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, ει τις αρετή, ει τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε». Είναι αρκετά ευρύ το υλικό για το λογισμικό μας χώρο και χωρίς δυσκολία θα μπορούμε με αυτό να διατρέφουμε την ψυχή μας. Δυστυχώς, τη δυσάρεστη και ανθυγιεινή διατροφή της ψυχής μας με ανεξέλεγκτο και επιβλαβές υλικό, δεν την έχουν καταλάβει και πολλοί χριστιανοί, ιδίως δε γυναίκες. Κάθονται μεταξύ τους με τις ώρες και συζητούν, δήθεν από ενδιαφέρον, δήθεν από αγάπη, για δυσάρεστα συμβάντα άλλων, και τα λένε και τα ξαναλένε, τα αναμασούν και τα μηρυκάζουν, και δεν ξέρουν, πως με αυτά που λένε και αναμασούν, εκτός που αμαρτάνουν, κάνουν κακό και στον εαυτό τους και στους άλλους. Αυτά τα σκέφτονται και τα ξανασκέφτονται και μολύνουν και δηλητηριάζουν όλο τον εσωτερικό τους κόσμο της ψυχής τους. Μετά, παραπονιούνται για νευρικές διαταραχές, για εφιάλτες, για αϋπνίες, και για αδυναμία ελέγχου των σκέψεών τους. Πολλές φορές αναγκάστηκα, με έντονο ύφος, να πως σε γνωστούς που μου διηγούντο ακάθαρτα περιστατικά, από τη ζωή άλλων ανθρώπων, να σταματήσουν τη διήγηση, και την όλη την κουβέντα, δείχνοντάς τους, ότι αυτά που μου έλεγαν ήτανε δυσάρεστα και ανεπιθύμητα. Και βέβαια, αυτά είναι κάπως αναπόφευκτα, όσο ζούμε σ’ αυτόν τον κόσμο, με ποικίλης πνευματικής στάθμης ανθρώπους. Μα τι να πεις για μερικούς, που πηγαίνουν γυρεύοντας και αγρεύουν από την τηλεόραση και τα βίντεο κάποια έργα, που σκοπό έχουν να διεγείρουν και να αναστατώσουν το νευρικό μας σύστημα, με κάποια επεισόδια που για κάποια στιγμή παρουσιάζουν κάποιο τεχνητό ενδιαφέρον, μα που στη συνέχεια τσακίζουν τα νεύρα μας; Και αναρωτιέται κανείς: Είναι ανάγκη; Δεν ξέρουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας; Τη ζημιά τη διακρίνουμε πιο έντονα, αν αφήσουμε τα μικρά τα παιδιά εκτεθειμένα σε τέτοιες επιδράσεις. Τα βλέπεις να γίνονται ευερέθιστα, έχουν κακό ύπνο και ανήσυχα όνειρα. Όσο κακό κάνουν αυτές οι δυσάρεστες επιδράσεις, το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, αγαθό και θετικό, θα ‘λεγα θεραπευτικό, ασκούν πάνω μας αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, που διαβάσαμε προηγουμένως. Δρουν ευχάριστα και καταπραϋντικά. «Όσα εύφημα, ει τις αρετή, ει τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε». Με κανένα τρόπο, και με κανένα αντάλλαγμα, δε θα αφήσω κανέναν να μου ταράξει και να μου δηλητηριάσει την  ψυχική μου γαλήνη, που μου χαρίζει Αυτός. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος, αυτά τα οποία ακούω, βλέπω, διαβάζω, να τα σκέφτομαι ατομικά και ιδιωτικά, από διάφορα φυσικά ερεθίσματα, πολλές φορές και σε χρόνους ανύποπτους. Το «λογίζεσθε» αυτή τη σημασία έχει. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, μηρυκάζω και αναμασώ. Και δυστυχώς, εάν αφήσουμε ανεξέλεγκτο τον εαυτό μας, αυτό γίνεται αυτοματικό. Δόξα τω Θεώ, δε λείψανε τα ευλογημένα θέματα, και από την περιοχή της Βίβλου, και από την καθημερινή ζωή, που ασκούν μια ευεργετική επίδραση στον ψυχικό μας βίο. Αυτό θα επιστρατεύουμε και με αυτά θα ασχολούμαστε, ιδιαίτερα την ώρα της μοναξιάς και της αναπολήσεως. Έχω επιλεγμένες κάποιες βιβλικές φράσεις, που είναι αριστουργήματα, και με αυτές, που αδιάκοπα ανακαλώ, ασχολούμαι και αναλύω, για τη δική μου ευχαρίστηση και υγεία. Το ίδιο επιτυγχάνω και με κάποιους ύμνους, που τους έχω ξεχωρίσει γι’ αυτή τη δουλειά. «Ταύτα, λοιπόν, συλλογίζεσθε», και όχι άλλα. Για να έχετε καλή διάθεση, καλή ψυχική κατάσταση, και πνεύμα ευχαριστίας στο Θεό.