«Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχωμαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Ύπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ. Απεκρίθη η γυνή και είπε· Δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα· διότι πέντε άνδρας έλαβες, και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου· τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρομεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι. Λέγει προς αυτόν η γυνή· Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός· όταν έλθη εκείνος, θέλει αναγγείλει εις ημάς πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι, ο λαλών σοι.» (Ιωάννη 4:13-26)

Πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν διαβάζουμε την Βίβλο. Και όταν την διαβάζουμε δεν προσέχουμε, δεν επιμένουμε. Αποτέλεσμα ένας πλούτος ολόκληρος, ανεκτίμητος από αλήθειες και αποκαλύψεις να μη φτάνει ποτέ στη ζωή μας. Και κάτι χειρότερο. Να χαθούμε στους δικούς μας δρόμους, δικές μας επινοήσεις, μίλια μακριά από την οδηγία και τις υποδείξεις του Κυρίου. Λέει στη Σαμαρείτισσα ο Κύριός μας (Ιωάννη 4) το νερό που εγώ θα σου δώσω για να ξεδιψάσεις θα γίνει πηγή ύδατος αναβλύζοντας εις ζωήν αιώνιον». Έχει μερικά όμορφα χαρακτηριστικά πράγματα στη θέση τους και φωτίζονται πολλές πλευρές. Η πηγή αναβλύζει μέρα-νύχτα. Όλες οι ώρες, Χωρίς να σταματάει. Και στο σπίτι και στο λεωφορείο και στη δουλειά. Κάποιος αδελφός έλεγε, πως όταν βρίσκεται στην Εκκλησία νιώθει πως είναι στον παράδεισο. Μόλις όμως πηγαίνει σπίτι τσακώνεται με τη γυναίκα του και την κόρη του και γίνεται το σπίτι του κόλαση. Αν έχεις ξεδιψάσει και είσαι γεμάτος από το νερό το ζωντανό που χαρίζει ο Ιησού; Χριστός, θα είσαι μια πηγή δροσερή πηγή Χριστού κάθε στιγμή. Σε κάθε τόπο, μπροστά σε όλους. Η πηγή έχει το ίδιο νερό πάντα. Και το επόμενο καλοκαίρι να πας , πάλι το ίδιο νερό, αφράτο, δροσερό, φρέσκο. Χρόνια ολόκληρα τρέχει και είναι πάντα το ίδιο. Τη μια μέρα δοξάζουν τον Κύριο, την επόμενη κατηγορούν και απειλούν. Μια έχουν χαρά, την άλλη μούτρα κατεβασμένα, που σκουπίζουν το πάτωμα. Ίδια γεύση, έλεγε μια παλιά διαφήμιση της Χένιγκερ. Αδελφοί που ξεκίνησαν καλά(Γαλάτας 3:3), θερμά, τώρα το μάτι τους είναι θολό, μπαγιάτικο σαν δεκαπέντε μερών ψάρι. Θεέ μου γιατί; Η πηγή έχει το ίδιο νερό. ΑΝ είσαι πηγή. Κάποιος αδελφός είχε βρει και εδάφιο για να δικαιολογηθεί. Την αγάπη σου την πρώτη αφήκας  δεν λέει; Μου είπε κάποτε τελείως ήρεμα και φυσικά, ε, αυτό έγινε και σε μένα. Πόσο διαφορετικά στη Βίβλο. Η πηγή δεν κάνει διανομή κατ’ οίκον. Στέκει στη θέση της, στο πόστο της και τρέχουν οι άνθρωποι στην πηγή με δοχεία και μπιτόνια για να ξεδιψάσουν. Δεν αγωνίζεται η πηγή, δεν τρέχει για να κάνει έργο, δεν προσπαθεί, δεν κυνηγάει τους διψασμένους. Αυτά τα φτιάξαμε εμείς. Αν είσαι πηγή πραγματική θα σε κυνηγούν οι διψασμένοι, θα ρωτούν, θα ψάχνουν να σε βρουν. Μείνε γνήσια πηγή στη γειτονιά σου, στη δουλειά σου και θα δεις να κάνουν ουρά για το νερό της πηγής, γιατί ο άνθρωπος της εποχής μας είναι ο περισσότερο διψασμένος όλως των εποχών. Η πηγή δεν προσπαθεί να βγάλει νερό, δεν σφίγγεται. Το έχει μέσα της. Είναι γεμάτη. Είναι δικό της. Τρεχούμενο. Τρέχει ασυγκράτητο. Δεν εμποδίζεται από τίποτα και κανέναν. Αυτό υπάρχει μέσα, Αυτό εκδηλώνεται. Πρέπει να είσαι γεμάτος. Δεν είναι μόνο άγνοια που μας οδηγεί σε πλάνες και αδιέξοδα. Είναι και πονηριά που την χειριζόμαστε με τόση μαεστρία. Προσπαθούμε να φέρουμε τα αποτελέσματα της πηγής χωρίς να είμαστε πηγή. Αγωνιζόμαστε για καρπό, χωρίς να έχουμε ξεδιψάσει οι ίδιοι, χωρίς να έχουμε γεμίσει προηγουμένως. Η πηγή δεν κρύβεται. Δίψα υπάρχει και άνθρωποι που ζητούν. Πηγές δεν υπάρχουν γνήσιες. Καρδιές γεμάτος Χριστό. Ο Θεός να μας ελεήσει.