«Διότι εξεύρομεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός· εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπωλημένος υπό την αμαρτίαν. Διότι εκείνο, το οποίον πράττω, δεν γνωρίζω· επειδή εκείνο το οποίον θέλω τούτο δεν πράττω, αλλ’ εκείνο το οποίον μισώ τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίον δεν θέλω τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμον, ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλ’ η αμαρτία η κατοικούσα εν εμοί. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμοί, τουτέστιν εν τη σαρκί μου, αγαθόν· επειδή το θέλειν πάρεστιν εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω· διότι δεν πράττω το αγαθόν, το οποίον θέλω· αλλά το κακόν, το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίον δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλ’ η αμαρτία η κατοικούσα εν εμοί. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον ότι, ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστιν εις εμέ το κακόν· διότι ηδύνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπον, βλέπω όμως εν τοις μέλεσί μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου, και αιχμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας, τον όντα εν τοις μέλεσί μου. Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου; Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νούν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού, με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας.» (Ρωμαίους 7:14-25)

Τελευταία, όλες οι εφημερίδες γράφανε για το Μπόϊγκ , που έπεσε στη γέφυρα του ποταμού Ποτομάς. Οι επιβάτες του αεροπλάνου σκοτώθηκαν, αλλά και μερικοί που σε αυτοκίνητα περνούσαν εκείνη την ώρα στη γέφυρα. Το αεροπλάνο, μόλις είχε απογειωθεί. Μα δεν μπόρεσε να πάρει ύψος και ο πιλότος προσπαθούσε, όπως – όπως να το προσγειώσει. Όλοι απορήσανε. Πως μια τέτοια μηχανή έπεσε. Βέβαια ήτανε μεγάλη κακοκαιρία. Χιόνια πολλά και πάγοι. Μα τα θηρία αυτά δεν πέφτουν τόσο εύκολα. Λοιπόν γιατί έπεσε; Μα βρέθηκε η αιτία. Όλα έχουν μια αιτία. Και τις βρίσκουν, τις βρίσκουν τις αιτίες. Και τώρα τη βρήκανε. Και να τι είχε γίνει. Έφταιγε ο πάγος και έφταιγε μια μικρή καθυστέρηση. Επειδή, όταν πέφτει χιόνι, σε κείνα τα κλίματα, γρήγορα παγώνει και κυρίως ανάμεσα στα πηδάλια, κάποιος με ειδικό ψεκαστήρα, ψεκάζει τα χιόνια και τους πάγους που μαζεύονται στα πηδάλια ύψους, που είναι κάτι πτερύγια στο πίσω μέρος του αεροπλάνου. Αυτό έγινα και αυτή τη φορά. Οι πάγοι λιώσανε. Μα, κάποια απρόβλεπτη αιτία καθυστέρησε το αεροπλάνο. Και έπιασε καινούριους πάγους και τα πηδάλια ύψους δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σωστά. Και το αεροπλάνο έπεσε. Λοιπόν οι πάγοι και η καθυστέρηση. Αυτή είναι η αιτία του μεγάλου δράματος. Αυτοί οι πάγοι μου θύμισαν την αμαρτία. Ναι την αμαρτία, που γίνεται αλυσίδα με μπάλες και βαρίδια και κρατούν τον άνθρωπο κάτω στη γη, στην ύλη, στον ηδονισμό, στα πάθη και δεν αφήνουν ν’ απογειωθεί να πετάξει στο Θεό, με το πνεύμα του και να μιλήσει μαζί Του(2 Κορινθίους 5:20) και να καθαρίσει την καρδιά(Μάρκος 7:21-23). Στις πολύ βόρειες περιοχές, εκεί που είναι λίμνες απότομα παγώνουν. Και τα πουλιά, που παίζουν με τα νερά, ή ψάχνουν για την τροφή τους, αιχμαλωτίζονται τα πόδια τους στους πάγους. Κουνούν τα φτερά, μα στα πόδια είναι δεμένα στους πάγους. Έτσι κι εμείς. Είμαστε αιχμάλωτοι  των πάγων της αμαρτία. Να η αμαρτία είναι πάγος, θάνατος, κατάρα. Ο Χριστός ανέβηκε στη γη για να λιώσει τους πάγους με την αγάπη του(Ιωάννη 3:16). Τους πάγους που είναι έξω, αυτούς μπορεί να τους λιώσεις και με άλλο τρόπο. Μα αυτούς που δένουν την ψυχή; Και είναι τόσο παλιοί. Ο Χριστός, έλιωσε τους πάγους που δένανε την ψυχή μας. Πέσανε οι κρουσταλλένιες αλυσίδες και ελευθερωθήκαμε. Η αγάπη Του, φωτιά δυνατή έλιωσε τους πάγους και πετάξαμε στους δικούς Του πλατείς ορίζοντες. Εάν ο Χριστός δεν σε ελευθερώσει(Ρωμαίους 7:25, Κολοσσαείς 1:13, Πράξεις 26:18) από τους πάγους τότε… τότε … είσαι χαμένος καταδικασμένος. Κανείς δεν μπορεί να σε ελευθερώσει. Η αμαρτία είναι παντοδύναμη. Έχει απλωμένα τα πλοκάμια της παντού. Και σε τραβά στα κάτω. Και σε τραβά στο θάνατο. Τι λέγω; Είναι θάνατος. Ο ζωντανός ο αναστημένος, ο δοξασμένος. Ιησούς μπορεί να κάνει το θαύμα του και σε σένα όπως έκανε και σε μένα. Λοιπόν τι θα κάνεις;