«Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων. Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης διά τα σημεία, τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμη ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι. Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία· όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου· και ο αριθμός αυτού είναι χξς’.» (Αποκάλυψη 13:11-18)

Θα σας πω για τον Δημητράκη. Φυσικά, όχι τίποτα δικό μου. Μόνο όσα διάβασα. Πότε-π’οτε χρειάζονται κι αυτά, για να ξέρουμε που βρισκόμαστε. Μα ναι. Το ναυτικό στίγμα της εποχής μας. Λοιπόν, λέγαμε για τον Δημητράκη. Έτσι τον έλεγε η μητέρα του μέσα στο ανακριτικό γραφείο. Είναι κι αυτές οι καημένες οι μανάδες, παλαιού τύπου, ξεπερασμένες από την εποχή μας. Η εποχή μας, με σύμβολο τους καμικάζι της ασφάλτου. Ο Δημητράκης, λοιπόν, μαθητής της τελευταίας τάξης του λυκείου, συνελήφθη με 955 γραμμάρια χασίσι, που το πουλούσε στους συμμαθητές του και, φυσικά, έκανε χρήση και αυτός. Αυτό, όχι σε καμιά πόλη της Καλιφόρνιας, μα σε μια πόλη της Β. Ελλάδας. Είναι μια ιστορία με πολλά σημεία. Ο Δημητράκης είχε στο μπράτσο του εννέα τσιμπήματα. «Τι είναι αυτά;». «Τα δυο είναι που έδωσε αίμα στον Ερυθρό Σταυρό». Τα άλλα εφτά; Ήτανε από ενέσεις ηρωίνης. Ο Δημητράκης των 18 χρόνων της τελευταίας τάξης του Λυκείου από τη Β. Ελλάδα, όχι ότι δεν συμβαίνουν και στη Ν. Ελλάδα, έπαιρνε και σκληρά ναρκωτικά. Μα έχει και συνέχεια. Το χέρι του ήταν γεμάτο τατουάζ και στο σημείο αυτό έμοιαζε τους ναυτικούς που γνώρισε ο Καββαδίας. Και ανάμεσα στα τατουάζ είχε και το 666, το όνομα του αντίχριστου, που κάνει θραύση στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αμερική. Αυτό είναι το κλειδί του μυστηρίου. Βρήκαμε ποιος κρύβεται πίσω απ’ όλα αυτά. Ο κ. 666, δηλαδή αυτούσιος ο διάβολος. Μη μου πεις πως δεν πιστεύεις στην ύπαρξη του διαβόλου. Σε είχα ακούσει να λες πως πιστεύεις ό,τι βλέπεις. Έ… αυτόν δεν τον βλέπεις παντού όπου κι αν κοιτάξεις; Και πάμε τόσο καλά! Σε όλους τους τομείς. Οικονομικά, οικολογικά. Καιρός να ξυπνήσουμε. Το σκάφος κάνει νερά και δεν πάει άλλο. Το σκάφος της εποχής μας φυσικά. Με τα ντίσκο και τα νόμπελ της. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Μα εγώ ξέρω πως όλα αυτά οφείλονται στην απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό. Και όποιος φεύγει από τον Θεό. Πέφτει στην αγκαλιά του άλλου. Του διαβόλου. Δεν πρέπει να τρομάζεις. Κάποιος πρέπει να κρατάει το τιμόνι. Ή ο Θεός ή … Και όμως, μπορείς να σωθείς. Κάτι μπορεί να γίνει. Ο Χριστός σε αγαπά. Είναι φίλος σου. Είναι σκυμμένος πάνω σου. Είναι πιο κοντά σου από κάθε άλλον. Και σου λέει αδιάκοπα: Θέλεις να σε σώσω; Θέλεις να γίνεις δικός μου; Θέλεις να λυτρωθείς από την κατάρα της αμαρτίας; Από σένα εξαρτώνται όλα. Αν το ζητήσεις φυσικά.