«Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς· μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξητε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς διά να μείνη εν υμίν η χαρά μου και η χαρά υμών να ήναι πλήρης. Αύτη είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλητέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς, του να βάλη τις την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είσθε φίλοι μου, εάν κάμνητε όσα εγώ σας παραγγέλλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο κύριος αυτού· εσάς δε είπον φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλ’ εγώ εξέλεξα εσάς, και σας διέταξα διά να υπάγητε σεις και να κάμητε καρπόν, και ο καρπός σας να μένη, ώστε, ό,τι αν ζητήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, να σας δώση αυτό. Ταύτα σας παραγγέλλω, να αγαπάτε αλλήλους.» (Ιωάννη 15:9-17)

Μείνατε στην αγάπη μου. Εγώ σε αγαπώ. Και θέλω το καλό σου, το καλύτερό σου. Η αγάπη μου είναι ιστορικά βεβαιωμένη στο Γολγοθά. Μα δεν σταματά εκεί. Προχωρεί πάρα πολύ. Το που φτάνει η αγάπη μου, αυτό είναι ένα μυστήριο. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, μας χάρισε ο Πατέρας το Χριστό, και μετ’ αυτού «τα πάντα». Ποια πάντα; Που φτάνουν αυτά τα πάντα; Εμείς δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Μα, όταν ο Θεός μιλάει και λέγει τα πάντα, εννοεί τα πάντα. Όλα. Μα ναι, όλα. Μα αν φυσικά μπορείς  να πιστέψεις στα λόγια Του, στην αγάπη Του, στην ειλικρίνειά Του. Βέβαια θα γίνει, με τον αιώνιο νόμο της πίστης. «Κατά την πίστη σου». Αλλά η αγάπη του Πατέρα είναι μέσα στο Χριστό. «Τα πάντα συνέκλεισε εν τω Χριστώ». Και μας χάρισε το Χριστό, και παίρνοντας το Χριστό τα παίρνεις όλα. Μα υπάρχει ένας κίνδυνος, μια απειλή. Μέσα σε κάποια όρια. Μέσα στο Χριστό. Και όταν λέμε το Χριστό, εννοούμε το Πρόσωπό Του, τις επαγγελίες Του, τις υποσχέσεις Του. Μείνατε εν εμοί. Μένατε στα λόγια μου. Μείνατε στην αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου τηρήσετε, τότε μένετε μέσα στην αγάπη μου. Όχι πως ό,τι σαν μισθό, σαν αμοιβή, θα σας δώσω, επακολουθεί η αγάπη μου. Αντίθετα αυτή είναι η αγάπη μου. Το θέλημά μου, τα λόγια μου, οι εντολές μου είναι η αγάπη μου. Μη ψάχνεις, φίλε, έξω από το Θεό, έξω από το Ευαγγέλιο, έξω από το Λόγο Του και τις εντολές Του για την αγάπη του Θεού. Μη νομίζεις, πως είναι δυνατόν να σου δώσει την αγάπη Του σε άλλες περιοχές. Είναι ανοησία. Σε αγαπά και θέλει να σου χαρίσει να ζεις μέσα στην αγάπη Του. Στην αγάπη Του υπάρχουν όλα εκτός από ένα πράγμα, την αμαρτία. Σε αγαπά και θέλει να σε κάνει ευτυχισμένο. Τα πράγματα του κόσμου τούτου δεν είναι αυτά που μπορούν να δώσουν τη χαρά και την ευτυχία. Σε αγαπά και θέλει να έχεις μια πληρότητα ζωής. Μα θα την έχεις μόνο όταν θα είσαι εξαρτημένος απ’ Αυτόν, κοιτάζεις μόνο στο Πρόσωπό Του, και περιμένεις μόνο από το Χριστό. Σε αγαπά και το σπουδαιότερο αγαθό της ζωής σου είναι η αγάπη Του. Όταν αυτήν την γνωρίσεις και την βάλλεις μέσα  στην καρδιά σου, τότε θα είσαι ο πιο πλούσιος και ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Με τα λόγια Του αυτά φανερώνει, και συ βλέπεις την αγωνία Του, να θέλει να σε κρατήσει μέσα στην αγάπη Του, στην αγκαλιά της αγάπης Του, στη ζεστασιά της αγάπης Του, στον πλούτο της αγάπης Του, στην τρυφερότητα της αγάπης Του. Ναι, στην τρυφερότητα. Είναι μερικοί που λένε πως κάποιες λέξεις, δεν ταιριάζει να λέγονται για το Χριστό. Λάθος, Ναι, ο Χριστός είναι γεμάτος τρυφερότητα, στοργή, αφοσίωση. Ναι, αν αυτές οι λέξεις τις λέμε για τους ανθρώπους, πόσο μάλλον ταιριάζουν για το Χριστό. Η αγάπη Του, η στοργή Του, η αφοσίωσή Του. Μείνατε στην αγάπη Του. Εάν δεν μείνετε στην αγάπη μου, τότε είστε έξω από την αγάπη μου. Τότε είστε στον κόσμο στην αμαρτία. Τότε δεν υπάρχει αγάπη για σας. Τότε είστε στην εξουσία κα9ι κυριαρχία του άλλου, τότε όλα τα δυσάρεστα και τα τρομερά μπορούν να συμβούν. Έξω από την αγκαλιά Του, το θέλημά Του, τις εντολές Του, είναι λύκοι, είναι τσακάλια, είναι αγρίμια, είναι ο εχθρός των ψυχών μας, που είναι ανθρωποκτόνος. Που μας μισεί. Που θέλει να μας παρασύρει στην πλάνη, στην πλάνη, στην απώλεια, στο θάνατο. Εξασφαλιζόμαστε, μόνο, μένοντας στην αγάπη Του. Μην κάνουμε δοκιμές, μην κάνουμε βήματα έξω από την πόρτα Του. Μην τολμούμε να ριψοκινδυνεύσουμε το υπέρτατο αγαθό. Αυτή την ίδια τη ζωή. Τότε αρχίζει το μεγάλο δράμα. Από μας εξαρτάται. Από σένα εξαρτάται. Είναι τόσο καθαρό και απλό. Να μένεις. Να ακουμπάς. Να στηρίζεσαι. Να υπολογίζεις. Να αποβλέπεις. Να προσδοκάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τις δεν μείνει εν Χριστώ, «εβλήθη έξω». Μόνος του εβλήθη έξω. Είναι σαν να πηδάς από μπαλκόνι. Είναι σαν να πέφτεις από ταράτσα ουρανοξύστη. Είναι σαν να έκανες αυτοκτονία. Ναι αυτοκτονία. Και λέγονται αυτά τόσο καθαρά. Όχι θα εκβληθείς. Μα την ώρα που αποφάσισες «να μη μένεις», από την ίδια ώρα αποκόπηκες, από την ίδια στιγμή εξεβλήθης.