«Ηκούσατε ότι ερρέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίσει τον εχθρόν σου. Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, διά να γείνητε υιοί του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς, διότι αυτός ανατέλλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.  Διότι εάν αγαπήσητε τους αγαπώντάς σας, ποίον μισθόν έχετε; και οι τελώναι δεν κάμνουσι το αυτό; και εάν ασπασθήτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερον κάμνετε; και οι τελώναι δεν κάμνουσιν ούτως; εστέ λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος.» (Ματθαίος 5:43-48)

Η μετάφραση της Αγίας Γραφής στις διάφορες γλώσσες και διαλέκτους του κόσμου απαιτεί πολύ χρόνο, προσπάθεια και θυσίες. Το πρώτο τμήμα της Αγίας Γραφής που μεταφράστηκε πρόσφατα στη γλώσσα των NDRUNA του Κογκό της Αφρικής, είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αλλά μόλις ετοιμάστηκε, ξέσπασαν ταραχές, μετά από τη δολοφονία του Προέδρου Καμπίλα στις 16 Ιανουαρίου του 2000, ανάμεσα στους NDRUNA και τους HEMA. Σε ένα μήνα 1000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μέσα σ’ ένα χάος μαχών. Έτσι, τα βιβλιαράκια με το Λόγο του Θεού, που θα έδινε φως και σωτηρία σ’ αυτό το λαό, δεν είχαν τρόπο να φτάσουν ως εκεί. Μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, μια ιστορία αγάπης Χριστού γράφτηκε σ’ αυτά τα μέρη. Ανάμεσα στους μεταφραστές υπήρχε ένας από τους HEMA, ο Μαγκάμπα. Λίγο μετά τα Χριστούγεννα, ο γενναίος αυτός πιστός του Χριστού, πήγε να επισκεφτεί και να ενθαρρύνει τους NDRUNA μεταφραστές. «Γιατί πας να βοηθήσεις τους εχθρούς μας;» τον ρώτησαν οι άλλοι HEMA. Κι εκείνος απάντησε: «Μπορείς να φερθείς στους εχθρούς σου με δυο τρόπους: ή να τους μισήσεις ή να τους κάνεις φίλους σου!» Δούλεψε με τους NDRUNA κι έφυγε, ακριβώς λίγες ώρες πριν ξεσπάσει η μεγάλη επίθεση εναντίον της φυλής του. Το κοριτσάκι του, που απέκτησε σε λίγες μέρες, το ονόμασαν Μαζίγκα, που σημαίνει «δάκρυα», γιατί πολλοί από τους δικούς τους σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις… Μόνο ο Χριστός δίνει αυτή τη δύναμη, να αγαπάμε και να βοηθάμε τους εχθρούς μας. Μόνο Αυτός μαλακώνει την καρδιά μας και γκρεμίζει φυλετικές διαφορές, μίση και αντιπάθειες.