«Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ’ αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους.» (Ιωάννη 8:44)

«Εν τούτω γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τατέκνα του διαβόλου. Πας όστις δεν πράττει δικαιοσύνην δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού.» (1 Ιωάννη 3:10)

Δυο χλευαστές του Θεού συνάντησαν στο δρόμο έναν γνωστό τους πιστό άνθρωπο και θέλοντας να διακωμωδήσουν την πίστη του, του φώναξαν περιπαιχτικά: «Ε! τα ‘μαθες τα νέα;» «Για πια νέα μιλάτε;» τους ρώτησε ανύποπτος. «Ο διάβολος είναι νεκρός!» του απάντησαν, σκάζοντας ταυτόχρονα στα γέλια. Τότε ο άνθρωπος του Θεού ατάραχος τους χτύπησε χαϊδευτικά στον ώμο και τους είπε: «Καημένα ορφανά!». Το μεγαλύτερο ψέμα του διαβόλου στους ανθρώπους, είναι ότι τους πείθει πως δεν υπάρχει. Κι όμως είναι αυτός που καλά κρυμμένος, κινεί τα νήματα της ζωής τους(Εφεσίους 2:2, Πράξεις 26:18), τις επιθυμίες τους, τις αποφάσεις τους, τους τσακωμούς τους, τις απογοητεύσεις τους. Ο Ιησούς Χριστός τον νίκησε και στο Σταυρό του Γολγοθά τον κατατρόπωσε. Τώρα αναστημένος, ζωντανός, ο Κύριος καλεί προσωπικά όποιον θέλει να ξεφύγει από την εξουσία του διαβόλου(Κολοσσαείς 1:13), να ελευθερωθεί, να γίνει πια παιδί του Θεού. Με ανθρώπινες δυνάμεις και προσπάθειες αυτό είναι αδύνατο. Το χαρίζει ο Χριστός(Εφεσίους 2:8) δια του αίματός Του, σ’ όποιον πηγαίνει με μετάνοια σ’ Αυτόν, και Του το ζητάει με πίστη. Τον κάνει τότε αδελφό Του, φίλο Του, συγκληρονόμο της αιώνιας Βασιλείας Του κι απ’ αυτή τη ζωή αρχίζει να απολαμβάνει το θαύμα της νέας ζωής, παιδί Θεού αληθινό και δοξασμένο (1 Ιωάννη 3:1, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 1:5).