«Θεέ, συ γνωρίζεις την αφροσύνην μου· και τα πλημμελήματά μου δεν είναι κεκρυμμένα από σου. Ας μη αισχυνθώσιν εξ αιτίας μου, Κύριε Θεέ των δυνάμεων, οι προσμένοντές σε· ας μη εντραπώσι δι’ εμέ οι εκζητούντές σε, Θεέ του Ισραήλ. Διότι ένεκα σου υπέφερα ονειδισμόν· αισχύνη εκάλυψε το πρόσωπόν μου. Ξένος έγεινα εις τους αδελφούς μου, και αλλογενής εις τους υιούς της μητρός μου· Διότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε· και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ εμέ. Και έκλαυσα ταλαιπωρών εν νηστεία την ψυχήν μου, αλλά τούτο έγεινεν εις όνειδός μου. Και έκαμα τον σάκκον ένδυμά μου και έγεινα εις αυτούς παροιμία. Κατ’ εμού λαλούσιν οι καθήμενοι εν ταις πύλαις, και έγεινα άσμα των μεθυόντων.» (Ψαλμός 69:5-12)

Κάποιος μαθητής άφησε ένα υβριστικό σημείωμα στην έδρα της καθηγήτριας, για να την πειράξει. Μόλις μπήκε εκείνη, το βρήκε, είδε τι έγραφε, τους κοίταξε όλους ήρεμα και είπε: «Δεν θα ρωτήσω ποιος το έγραψε. Έχω τις εκθέσεις σας στο σπίτι μου. Θα το βρω εύκολα, από το γραφικό χαρακτήρα». Την επόμενη φορά που είχαν μάθημα, τους παρέδωσε τις εκθέσεις τους. Πάνω σε μια από αυτές ήταν καρφιτσωμένο εκείνο το σημείωμα. Τα γράμματα ήταν ολόιδια. Αυτός ήταν ο ένοχος, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, και δεν το διανοήθηκε ούτε ο ίδιος να το αρνηθεί, αλλά οδηγήθηκε αδιαμαρτύρητα στο γραφείο του Διευθυντή για τα περεταίρω. Δεν υπάρχει τρόπος, μα ούτε και λόγος, να κρυφτείς από το Θεό. Ξέρει τις κινήσεις σου, μα και τις σκέψεις σου. Ξέρει τα πάντα για σένα. Τι κάνεις κάθε μέρα, τι σχεδιάζεις, τι έχεις μέσα στην καρδιά σου. Αλλά αντί να σε πιάσει από το αυτί και να σε οδηγήσει στην τιμωρία, σε πλησιάζει με αγάπη και σε οδηγεί στο Σταυρό του Υιού Του, του Ιησού Χριστού. Εκεί τιμωρήθηκε Εκείνος στη θέση σου. Πλήρωσε Εκείνος για το χρέος σου. Πήρε πάνω Του το δικό σου φταίξιμο και δέχτηκε αντί για σένα το θάνατο. Για να έχεις τώρα εσύ τη ζωή, την αιώνια(1 Ιωάννη 5:13, 1 Τιμοθέου 6:12, Ιωάννη 7:47). Για να είσαι εσύ τώρα ελεύθερος από την αμαρτία(Ρωμαίους 6:18,22, 7:14-25). Αν το έργο αυτό το πάρεις δικό σου δια της πίστεως, θα ζήσεις τη δική Του τη ζωή, καθαρή και αμόλυντη από τον κόσμο. Και θα ‘χεις εκείνη την Ημέρα, μπροστά στο βήμα του Χριστού, να δείξεις τον καθαρό «γραφικό χαρακτήρα» του αναγεννημένου χριστιανού(1 Πέτρου 1:23, Ιωάννη 1:13, 3:3-8, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18), του πραγματικού παιδιού του Θεού(1 Ιωάννη 3:1, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 1:5). Το «γραφικό χαρακτήρα» που θα ‘ναι ο ίδιος με του Σωτήρα σου, του Κυρίου σου.