«Δύναται ο Αιθίοψ να αλλάξη το δέρμα αυτού ή η πάρδαλις τα ποικίλματα αυτής; τότε δύνασθε και σεις να κάμητε καλόν, οι μαθόντες το κακόν. Διά τούτο θέλω σκορπίσει αυτούς ως άχυρον φερόμενον υπό ανέμου της ερήμου. Ούτος είναι παρ’ εμού ο κλήρός σου, το μερίδιον το μεμετρημένον εις σε, λέγει Κύριος· διότι με ελησμόνησας και ήλπισας επί το ψεύδος. Διά τούτο και εγώ θέλω σηκώσει τα κράσπεδά σου επί το πρόσωπόν σου, και θέλει φανή η αισχύνη σου. Είδον τας μοιχείας σου και τους χρεμετισμούς σου, την αισχρότητα της πορνείας σου, τα βδελύγματά σου επί τους λόφους, επί τας πεδιάδας. Ουαί εις σε, Ιερουσαλήμ δεν θέλεις καθαρισθή; μετά, πότε έτι;» (Ιερεμίας 13:23-27)

Όλοι σχεδόν, παίζουν τις γιορτές. Ακόμη κι αυτοί που δεν πιάνουν χαρτιά στα χέρια τους όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Μπορεί να θεραπευτεί ο άνθρωπος που κατατρέχεται από το πάθος από το πάθος του τυχερού παιχνιδιού; Ο Αμερικανός καθηγητής  Edmund Bergler, ειδικευμένος επί δέκα χρόνια στο είδος αυτό της ιατρικής, στο βιβλίο του «Ψυχολογία του Παίχτη», μας λέει τη γνώμη της επιστήμης για τον άρρωστο που φέρνει την επωνυμία «παίχτης τυχερών παιχνιδιών». 1)Του αρέσει να προκαλεί συνεχώς την τύχη. 2)Ποτέ το πάθημα δεν του γίνεται μάθημα. 3)Ποτέ δεν σταματά όταν κερδίζει. 4)Και ο συνετότερος θα γίνει κάποτε ριψοκίνδυνος. 5)Ηδονή και πόνος(η αγωνία, το ρίσκο) συνδυάζονται μπροστά στο πράσινο τραπέζι. Τα πάθη έχουν βαθιές ρίζες  μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν ξεριζώνονται με προσπάθειες και μεθόδους. Όπως δεν μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει το χρώμα του δέρματός του, έτσι δεν μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο της καρδιάς του(Μάρκος 7:21-23). Υπάρχει όμως Κάποιος που το μπορεί(Ιωάννη 8:36) και το κάνει. Το έχει κάνει χιλιάδες φορές στο παρελθόν και το κάνει κάθε μέρα και τώρα. Όποια ψυχή στραφεί στο Χριστό με ταπείνωση και πίστη, παίρνει την τέλεια γιατρειά από όλα τα πάθη, από κάθε είδος δεσμά(Ρωμαίους 7:14-25, 6:18,22). Ριζική ανακαίνιση. Αναγέννηση!(1 Πέτρου 1:23, Ιωάννη 1:13, 3:3-8, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18).