«Θεέ, συ είσαι ο Θεός μου· από πρωΐας σε ζητώ· σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σαρξ μου, εν γη ερήμω, ξηρά και ανύδρω· διά να βλέπω την δύναμίν σου και την δόξαν σου, καθώς σε είδον εν τω αγιαστηρίω. Διότι το έλεός σου είναι καλήτερον παρά την ζωήν· τα χείλη μου θέλουσι σε επαινεί. Ούτω θέλω σε ευλογεί εν τη ζωή μου· εν τω ονόματί σου θέλω υψόνει τας χείρας μου. Ως από πάχους και μυελού θέλει χορτασθή η ψυχή μου και διά χειλέων αγαλλιάσεως θέλει υμνεί το στόμα μου, Όταν σε ενθυμώμαι επί της στρωμνής μου, εις σε μελετώ εν ταις φυλακαίς της νυκτός. Επειδή εστάθης βοήθειά μου· διά τούτο υπό την σκιάν των πτερύγων σου θέλω χαίρει. Προσεκολλήθη η ψυχή μου κατόπιν σου· η δεξιά σου με υποστηρίζει.» (Ψαλμός 63:1-8)

Ένας πιστός άνθρωπος έπιασε συζήτηση με κάποιον γείτονά του, αδιάφορο για την αγάπη του Θεού και πολύ αρνητικό, καθώς φάνηκε στο τέλος. Προσπαθούσε να του εξηγήσει το σχέδιο της σωτηρίας μέσω του Ιησού Χριστού, να τον αφυπνίσει για τις τωρινές μα και τις αιώνιες επιπτώσεις της επιλογής του στα πράγματα του Θεού. Ο άλλος ήταν προκλητικός στα λόγια, επιθετικός με επιχειρήματα τετριμμένα κι εγωιστικά. «Τι να σου πω φίλε, εύχομαι ο Θεός να σε ελεήσει», του είπε ο πιστός με ειλικρίνεια, μα ο συνομιλητής του το εξέλαβε για μεγάλη βρισιά. «Εσένα να ελεήσει», του πέταξε και έφυγε αμέσως. Ο καημένος, είχε τέτοιο κηρυγμένο πόλεμο με το πρόσωπο του Θεού, που απ’ ό,τι φαίνεται θεωρούσε υποτιμητικό και ταπεινωτικό να δέχεται μια ευχή για το έλεος του Θεού. «Δεν έχω την ανάγκη Του, δεν χρειάζομαι κανενός το έλεος», είπε με τη στάση του και γύρισε σελίδα. Έχει ο λαός μας και μιαν άλλη φράση παροιμιώδη, που πολλοί χρησιμοποιούν άθελά τους, μα είναι πραγματικά βλάσφημη. «Τον άφησε στο έλεος του Θεού», λένε, κι εννοούν πως είναι πια χαμένος εντελώς, δεν έχει στον ήλιο μοίρα, χειρότερο δεν μπορούσε να του είχε συμβεί. Κι όμως, το να είσαι αφημένος στο έλεος του Θεού είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να πειραματιστεί άνθρωπος πάνω στη φλούδα της Γης μας. Να σε καλύπτει ο Κύριος να σε φροντίζει ο Κύριος, να απαντάει στην προσευχή σου υπερφυσικά ο Κύριος, να είσαι συγχωρημένος από Εκείνον. Αν έχεις το έλεος του ζωντανού Θεού πάνω σου, έχεις το μεγαλύτερο προνόμιο  που μπορεί να υπάρξει σε μια ζωή.