«διότι το ευαγγέλιον ημών δεν έγεινεν εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν Πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολλή, καθώς εξεύρετε οποίοι υπήρξαμεν μεταξύ σας διά σας. Και σεις εγείνετε μιμηταί ημών και του Κυρίου, δεχθέντες τον λόγον εν μέσω πολλής θλίψεως μετά χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε εγείνετε τύποι εις πάντας τους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα. Διότι από σας εξήχησεν ο λόγος του Κυρίου ουχί μόνον εν τη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντί τόπω έφθασεν η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας, ώστε ημείς δεν έχομεν χρείαν να λαλώμέν τι. Διότι αυτοί διηγούνται περί ημών οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς, και πως επεστρέψατε προς τον Θεόν από των ειδώλων, διά να δουλεύητε Θεόν ζώντα και αληθινόν, και να προσμένητε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, όστις ελευθερόνει ημάς από της μελλούσης οργής.» (1 Θεσσαλονικείς 1:5-10)

Είναι κάποια πρόσωπα στην Αγία Γραφή, που αν μελετήσεις την πνευματική τους πορεία, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Συνήθως είναι άνθρωποι πανέξυπνοι. Όχι πως οι άλλοι είναι κουτοί. Όμως – κι αυτό ισχύει για τον καθένα μας – οι πιο έξυπνοι άνθρωποι είναι όσοι είναι δεκτικοί και μαλακοί στο άκουσμα της φωνής του Θεού. Αυτοί που τα «πιάνουν» τα πνευματικά αμέσως, που βλέπουν το συμφέρον τους το αιώνιο και ρίχνονται στον Ιησού Χριστό. Η Λυδία από τους Φιλίππους δεν ήταν καμιά παρακατιανή. Ήταν έμπορος ενός ακριβού αγαθού, της πορφύρας. Είχε προσωπικότητα δυναμική καθώς φαίνεται, είχε θέση στην κοινωνία, είχε πρωτοβουλία και ανάλογες με το επάγγελμά της διαπραγματευτικές ικανότητες. Εκτός από όλα αυτά, η Λυδία σεβόταν το Θεό. Αλλά μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν ήξερε, και πώς να ξέρει άλλωστε; Μα σαν άκουσε το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου, εκεί δίπλα στο ποτάμι, για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, η γυναίκα αυτή θαμπώθηκε. Να αυτό που έψαχνε. Πλήθος από γυναίκες γύρω της άκουσαν κι αυτές. Άκουγαν, αλλά δεν πρόσεχαν. Άκουγαν, μα τα πνευματικά τους αυτιά ήταν κλειστά. Κι όπως γίνεται κάθε φορά, σαν είδε ο Θεός τη δίψα της και το ταπεινό της πνεύμα της άνοιξε την καρδιά για να προσέχει πολύ και για να καταλαβαίνει τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Η Λυδία ήταν άνθρωπος αποφάσεων. Δεν είχε ανάγκη να σκεφτεί να το συζητήσει. Σαν μπουμπούκι άνοιξε η καρδιά της, κι ήταν τόσο βέβαιη για τη νέα ζωή που της χαρίστηκε δια της πίστεως, που δεν χρονοτρίβησε. Βαπτίστηκε στο ποτάμι κι άνοιξε το σπίτι και την καρδιά της στους υπηρέτες του Κυρίου. Η Λυδία, ένα πρότυπο ανθρώπου έξυπνου, που παραδόθηκε στο Χριστό άνευ όρων.