«ας φάγωμεν και ας πίωμεν, διότι αύριον αποθνήσκομεν. Μη πλανάσθε· Φθείρουσι τα καλά ήθη αι κακαί συναναστροφαί. Συνέλθετε εις εαυτούς κατά το δίκαιον και μη αμαρτάνετε· διότι τινές έχουσιν αγνωσίαν Θεού· προς εντροπήν σας λέγω τούτο.» (1 Κορινθίους 15:32-34)

«Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις,» (Εβραίους 9:27)

«Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.» (Ρωμαίους 6:23)

«Έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας για να διασκεδάσουμε. Έχουμε όλο το θάνατο μπροστά μας για να ξεκουραστούμε». Τα λόγια αυτά είναι ένα απόσπασμα από ένα τραγούδι του Ζωρζ Μουστακί που εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τη ζωή. Με την ευκαιρία της κηδείας του τον Μάιο του 2013, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θυμήθηκαν το «σουξέ» της επιτυχίας του, και ιδιαίτερα αυτή τη «φιλοσοφία» (είναι ο τίτλος του τραγουδιού). Στην Αγία Γραφή ο Θεός, αντίθετα, διακηρύττει και λέει: «Ευφραίνου, νεανίσκε, εν τη νεότητί σου και η καρδιά σου ας σε χαροποιεί εν ταις ημέρες της νεότητός σου και περπάτα κατά τας επιθυμίας της καρδιάς σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου, πλην έξευρε, ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν» (Εκκλησιαστής 11:9). Νέοι και νέες, σας προσκαλούν να ζήσετε σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι μετά το θάνατο, θα πρέπει να λογοδοτήσετε για τις πράξεις σας στο Θεό. «Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργον και παν κρυπτόν, είτε αγαθόν είτε πονηρόν» (Εκκλησιαστής 12:14). Η Βίβλος λέει επίσης, ότι ο θάνατος δεν είναι ένας τόπος ανάπαυσης για όλο τον κόσμο. Τι συνέβη στον πλούσιο άνθρωπο που πέρασε τη ζωή του ικανοποιώντας όλες τις επιθυμίες του; Μετά τον θάνατό του, τον βλέπουμε να «βασανίζεται». Μη σας εξαπατήσει κανείς! Μην ελπίζετε ότι μετά το θάνατο θα ξεκουραστείτε μπροστά σ’ ένα Θεό τον οποίο θα έχετε αγνοήσει σ’ όλη σας αυτή τη ζωή. Και τότε, θα είναι πάρα πολύ αργά για να αλλάξετε τη φιλοσοφία σας. Ο Θεός μας προτείνει σήμερα, είτε πλούσιοι είμαστε είτε φτωχοί, μια άλλη επιλογή, μια ζωή συνδεδεμένη με τη δική Του διαμέσου της πίστης στον Υιό Του τον Ιησού Χριστό, μέσα στην αίσθηση της αγάπης Του.