«Και έλεγε προς αυτούς· Ο έχων ώτα διά να ακούη, ας ακούη» (Μάρκος 4:9)

«αλλά τον λόγον τούτον προσέταξα εις αυτούς, λέγων, Ακούσατε την φωνήν μου και θέλω είσθαι Θεός σας, και σεις θέλετε είσθαι λαός μου· και περιπατείτε εν πάσαις ταις οδοίς, τας οποίας διώρισα εις εσάς, διά να ευημερήτε·» (Ιερεμίας 7:23)

«Κλίνατε το ωτίον σας και έλθετε προς εμέ· ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει·» (Ησαΐας 55:3)

Σήμερα μπορεί κανείς να ακούσει πάρα πολλές φωνές. Το διαδίκτυο δίνει ελεύθερο πεδίο σε όλων των ειδών τις συζητήσεις, από τις πιο ευγενείς έως τις πιο χυδαίες. Ποιος θα θελήσει όμως ν’ ακούσει τη φωνή του Θεού; Ο Θεός μας αγαπά και θέλει ν’ αποκαλύψει τον Εαυτό Του στον κάθε ένα από μας. Και η φωνή Του ακούγεται μέσ’ από τις πιο δύσκολες ή εξαιρετικές περιστάσεις, όπως και μέσ’ από τις λεπτομέρειες: μια φράση που ακούσαμε γράφεται ανεξίτηλα στην καρδιά μας, ένα κείμενο που διαβάσαμε μας κάνει εξαιρετική εντύπωση… Ναι, ο Θεός μας μιλάει μια φορά, δυο φορές…, θα πρέπει να προσέξουμε τη φωνή Του, και ιδιαίτερα όταν ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι στη συνείδησή μας. Αν απευθύνεται σε μας με διάφορους τρόπους και μας δίνει προειδοποιήσεις, αυτό το κάνει μέσα από το γραπτό Του Λόγο, την Αγία Γραφή, που μας μιλάει πολύ πιο άμεσα. Μέσω αυτής, μας δείχνει ποιοι είμαστε: αμαρτωλοί που αξίζουμε την καταδίκη Του. Ωστόσο, μας κάνει γνωστή και την αγάπη Του(Ιωάννη 3:16, Ρωμαίους 5:8), που είναι εξίσου μεγαλειώδης όπως και η δικαιοσύνη Του. Όλοι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού, που πέθανε για τις αμαρτίες τους και αναστήθηκε, θεωρούνται δίκαιοι(Ρωμαίους 5:1) από τον ίδιο το Θεό. Έχουν αιώνια ζωή(1 Ιωάννη 5:!3, 1 Τιμοθέου 6:12, Ιωάννη 6:47). Μαθαίνουν να ακούν τη φωνή του Θεού, σαν φωνή ενός πιστού και εγγύτατου Πατέρα, που τους αγαπά. Μέσα στην Αγία Γραφή, ο Θεός φανερώνει αυτό το σχέδιο της σωτηρίας για τον άνθρωπο. Όταν κανείς την διαβάζει με προσοχή, και με τη συναίσθηση ότι είναι ο Λόγος του Θεού, είναι σαν να ακούει τον Ίδιο το Θεό. Ας το κάνουμε αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, με ταπεινοφροσύνη και προσευχή!