«Και εάν τις νομίζη ότι εξεύρει τι, δεν έμαθεν έτι ουδέν καθώς πρέπει να μάθη·» (1 Κορινθίους 8:2)

«Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά τω Θεώ. Επειδή είναι γεγραμμένον· Όστις συλλαμβάνει τους σοφούς εν τη πανουργία αυτών· και πάλιν· Ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών, ότι είναι μάταιοι.» (1 Κορινθίους 3:19-20)

«Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου·» (Παροιμίες 9:10)

«Εμείς πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζωντανού» (Ιωάννη 6:69). Η σειρά αυτών των δυο ρημάτων είναι βασική για να καταλάβει κανείς τις σκέψεις του Θεού. Τις σκέψεις Του, ο Θεός μας τις έχει αποκαλύψει μέσα στην Αγία Γραφή. Παρόλο που είναι μια αποκάλυψη, θα πρέπει να τις πιστέψουμε, να τις αποδεχτούμε, και το πνεύμα μας θα πρέπει να υποταχθεί στην εξουσία του συγγραφέα τους. Μόνο μ’ αυτή την προϋπόθεση μπορούν να φωτίσουν όλο τον εσωτερικό μας άνθρωπο: το μυαλό μας, τη συνείδησή μας, και την καρδιά μας. Αν προσπαθούμε να καταλάβουμε τις σκέψεις του Θεού με τη δική μας προσωπική λογική δεν θα οδηγηθούμε πουθενά αλλού παρά μονάχα σε δισταγμούς, ή ακόμα και σε μια μεγαλύτερη απιστία. Και τότε θα πιστέψουμε ότι ανακαλύψαμε αντιφάσεις μέσα στην Αγία Γραφή, οι οποίες δεν είναι παρά φαινομενικές. Νομίζει κανείς ότι τα ξέρει αυτά, δεν τα καταλαβαίνει, και τελικά δεν πιστεύει τίποτα! «Δια πίστεως νοούμε ότι οι αιώνες εκτίσθησαν με το Λόγο του Θεού» (Εβραίους 11:3).Η Δημιουργία του Σύμπαντος απ’ τον Θεό, ανέκαθεν έχει δημιουργήσει όλων των ειδών τις αντιρρήσεις και διαφωνίες. Αυτός όμως που πιστεύει την ιστορία της Γένεσης καταλαβαίνει αυτό που οι σοφοί θέτουν συνεχώς υπό αμφισβήτηση κάτω από το φως των γνώσεών τους. Ο Θεός δεν μας τα εξηγεί όλα. Σκοπός Του δεν είναι να μας κάνει σοφούς, αλλά να μας δώσει να καταλάβουμε αυτό που είναι ο ίδιος: αγάπη και φως, και να μας κάνει να ζούμε σε διαρκεί επικοινωνία μαζί Του(1 Ιωάννη 1:3, Εβραίους 10:22). Αν θέλω να μάθω με βεβαιότητα, και να καταλάβω αυτό για το οποίο οι άνθρωποι συγκρούονται διαρκώς χωρίς να μπορούν να το εξηγήσουν, πρώτ’ απ’ όλα  θα πρέπει να είμαι προσεκτικός σε αυτό που με αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού με τόση απλότητα. Ένα μεγάλο φως θα λάμπει τότε στο πνεύμα και στην καρδιά μας.