«Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υπό κατάραν είναι· επειδή είναι γεγραμμένον· Επικατάρατος πας όστις δεν εμμένει εν πάσι τοις γεγραμμένοις εν τω βιβλίω του νόμου, ώστε να πράξη αυτά.  Ότι δε ουδείς δικαιούται διά του νόμου ενώπιον του Θεού, είναι φανερόν, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, ο δε νόμος δεν είναι εκ πίστεως· αλλ’ ο άνθρωπος ο πράττων αυτά θέλει ζήσει δι’ αυτών. Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών· διότι είναι γεγραμμένον· Επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Διά να έλθη εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ διά Ιησού Χριστού, ώστε να λάβωμεν την επαγγελίαν του Πνεύματος διά της πίστεως.» (Γαλάτας 3:10-14)

Στην πολιτεία Καλιφόρνια της Αμερικής συνέβη πριν λίγα χρόνια το εξής περιστατικό. Η τροχαία συνέλαβε μια νέα γυναίκα για παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Εμφανίστηκε λοιπόν εκείνη μπροστά στον δικαστή. Αυτός διάβασε την κατηγορία και ρώτησε την κοπέλα αν πράγματι έτρεχε πάνω από το όριο. Του απάντησε καταφατικά και τότε ο δικαστής χτύπησε το σφυρί και της επέβαλε πρόστιμο δέκα δολαρίων ή δέκα μέρες φυλάκιση. Έπειτα κατέβηκε από την έδρα, έβγαλε την τήβεννό του, άνοιξε το πορτοφόλι του και πλήρωσε το πρόστιμο! Πως εξηγείται αυτή η συμπεριφορά; Ο δικαστής ήταν ο πατέρας της κοπέλας. Όχι ένα πρόστιμο, αλλά όλοι  χρωστάμε τον εαυτό μας στο Θεό. Έχουμε να λογοδοτήσουμε όχι για μια παράβαση, ή έστω για κάμποσες παραβάσεις, αλλά για μια ζωή ολόκληρη έξω από το θέλημά Του, στις δικές μας επιλογές, στους δικούς μας δρόμους. Το αποτέλεσμα της φοβερής ανυπακοής και ανοησίας μας ήταν θάνατος, αιώνιος, μακριά από τη χαρά και τη δόξα της γλυκιάς Του παρουσίας. Μα ο Πατέρας που τόσο μας αγάπησε, έδωσε, όχι, χρήματα, αλλά το αίμα του Μονογενούς Υιού Του(Πράξεις 20:28). Ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε από το λαμπρό θρόνο Του στην άθλια Γη μας, από αγάπη για μας, τους εχθρούς Του(Κολοσσαείς 1:21). Μας εξαγόρασε από το θάνατο με την ίδια Του τη ζωή. Και τώρα μας προσφέρει απελευθέρωση, ανακούφιση από όλα μας τα βάρη, αλλά και τη δυνατότητα να ζήσουμε στο εξής μια καινούρια καθαρή ζωή, χωρίς το μόλυσμα της αμαρτίας μέσα μας!