«Διότι ούτω λέγει Κύριος· Ότι αφού πληρωθώσιν εβδομήκοντα έτη εν Βαβυλώνι, θέλω επισκεφθή υμάς και θέλω εκτελέσει προς υμάς τον λόγον μου τον αγαθόν, να επαναφέρω υμάς εις τον τόπον τούτον. Διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί υμών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχί κακού, διά να δώσω εις υμάς το προσδοκώμενον τέλος. Τότε θέλετε κράξει προς εμέ και θέλετε υπάγει και προσευχηθή εις εμέ και θέλω σας εισακούσει. Και θέλετε με ζητήσει και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης της καρδίας υμών. Και θέλω ευρεθή από σας, λέγει Κύριος· και θέλω αποστρέψει την αιχμαλωσίαν σας και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των εθνών και εκ πάντων των τόπων όπου σας εδίωξα, λέγει Κύριος· και θέλω σας επαναφέρει εις τον τόπον, όθεν σας έκαμον να φερθήτε αιχμάλωτοι.» (Ιερεμίας 29:10-14)

Υπάρχει μια βασική αρχή μέσα στο Λόγο του Θεού, που έχει εφαρμογή τόσο στην πνευματική σφαίρα όσο και στην καθημερινή μας ζωή. «Αυτός που ζητάει, θα βρει». Μια κοπέλα, μόλις τελείωσε τις σπουδές της, έπιασε δουλειά σε μία ιδιωτική τράπεζα. Ο ανταγωνισμός εκεί είναι αμείλικτος, αλλά καμουφλαρισμένος. Οι προϊστάμενοι, παλιοί και έμπειροι, αντί να βοηθούν τους νέους υπαλλήλους, τους αντιμετωπίζουν καχύποπτα, γιατί είχαν πολύ φόβο για την ενδεχόμενη γρήγορη εξέλιξή τους. Ενώ λοιπόν η κοπέλα προσπαθούσε να μάθει, ενδιαφερόταν, ρωτούσε, συχνά συναντούσε μπροστά της έναν τοίχο υψωμένο, την καχυποψία και τον φόβο του προϊσταμένου της, ο οποίος την ώρα της δουλειάς «πνιγόταν» και δεν έβρισκε δυο λεπτά καιρό να της εξηγήσει. Το απογευματάκι πάλι, που όλοι χαλάρωναν, εκείνος ήταν … «πτώμα». Πάντα είχε μια εύσχημη δικαιολογία και ποτέ δεν της φανέρωνε τα «μυστικά» της ειδικότητάς του. Έτσι, η κοπέλα άρχισε να ψάχνει το δοχείο απορριμμάτων τα χαρτάκια από το ρολό της αριθμομηχανής, τα έπαιρνε σπίτι και τα μελετούσε προσεκτικά. Σύντομα μπήκε στο νόημα της δουλειάς, προχώρησε στον τομέα της δυναμικά και εξελίχθηκε πολύ γρήγορα. Αν διψάς για τα πράγματα του Θεού, αν αναζητάς την αλήθεια και δεν εφησυχάζεις σε όσα σου είπαν ή δεν σου είπαν για το Πρόσωπο του Ιησού Χριστού, Εκείνος θα σου απαντήσει. Μέσα από την Καινή Διαθήκη θα σου μιλήσει. Δεν θα σου κρύψει τίποτα. Θα σου φανερώσει την αγάπη Του. Θα ξετυλίξει μπροστά σου το σχέδιο της αιώνιας σωτηρίας που ετοίμασε, για σένα! Θα σε κάνει παιδί Του!(Ιωάννη 1:12, 1 Ιωάννη 3:1-2, Εφεσίους 1:5, 2:19).