«Και τη επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, και Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού. Και στήσαντες αυτούς εις το μέσον, ηρώτων· Διά ποίας δυνάμεως ή διά ποίου ονόματος επράξατε τούτο σεις; Τότε ο Πέτρος, πλησθείς Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς· Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν ημείς ανακρινώμεθα σήμερον διά ευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, διά ποίας δυνάμεως ούτος ιατρεύθη, ας ήναι γνωστόν εις πάντας υμάς και εις πάντα τον λαόν του Ισραήλ ότι διά του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών, διά τούτου παρίσταται ούτος ενώπιον υμών υγιής. Ούτος είναι ο λίθος ο εξουθενηθείς εφ’ υμών των οικοδομούντων, όστις έγεινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.» (Πράξεις 4:5-12)

Ήταν παραμονές εκλογών. Οι συνταξιούχοι έκαναν τα συνηθισμένα τους  «πηγαδάκια» στη γειτονιά. Το θέμα των εκλογών, πάντα πρόσφορο και … ανεξάντλητο. Ένας πιστός άνθρωπος του Θεού, συνταξιούχος κι αυτός της γειτονιάς, πλησίασε την παρέα. Δεν το έκανε συχνά, γιατί τον κούραζε η  … ανακύκλωση των ιδεών. Μα τώρα, σαν να τον έσπρωχνε το Πνεύμα του Θεού, πήρε κι αυτός σειρά να μιλήσει. «Ακούστε φίλοι μου. Προσωπικά, έχω γεμίσει δυο εκλογικά βιβλιάρια, κι αυτό που έχω τώρα πήγα και του πρόσθεσα φύλλα. Φαντάζομαι το ίδιο θα συμβαίνει και σε σας. Μια ζωή ολόκληρη, πήραμε μέρος σε δεκάδες ψηφοφορίες. Μα για πείτε μου, σε τι άλλαξε η ζωή σας όλα αυτά τα χρόνια; Πόσο επηρεάστηκε η διάθεσή σας, η μέρα σας, οι στόχοι σας; Φίλοι μου, τα κόμματα τα δοκιμάσαμε, μια το ένα και μια το άλλο. Είναι ώρα να δοκιμάσουμε το Χριστό! Να πιάσουμε στα χέρια το Ευαγγέλιό Του Η ζωή μας φεύγει. Μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει την ίδια την καρδιά μας, και να μας δώσει ό,τι κυνηγούμε τόσο καιρό: δικαιοσύνη, αγάπη, ειρήνη, χαρά και αιώνια ελπίδα!». Αν ακόμα δεν απογοητεύτηκες από το ψάξιμο, μπορείς να συνεχίσεις. Μα η αποτυχία είναι βέβαιη. Κανένα κόμμα ή ιδεολογία ή σύστημα ή θρησκεία δεν μπορεί να γεμίσει την ψυχή του ανθρώπου. Ίσως καλύπτουν κάποιες υλικές μας ανάγκες, μα την ανάγκη της Σωτηρίας ούτε την αγγίζουν. Ο Ιησούς Χριστός είναι το μόνο Πρόσωπο, που μπορεί να γίνει Σωτήρας σου, ο Φίλος σου, ο Κύριός σου, που δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ!