«Εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπό μεν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένον, παρά δε τω Θεώ εκλεκτόν, έντιμον, και σεις, ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, διά να προσφέρητε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού· διά τούτο και περιέχεται εν τη γραφή· Ιδού, θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον, εκλεκτόν, έντιμον, και ο πιστεύων επ’ αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου· οίτινες προσκόπτουσιν εις τον λόγον, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιωρισμένοι· σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς· οι ποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού, οι ποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες.» (1 Πέτρου 2:4-10)

Ένας δοκιμασμένος πιστός ιεροκήρυκας, έλεγε:  Ο Χριστός μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, δηλαδή σε κάθε ψυχή. Φαντάζομαι λοιπόν τον Πέτρο να ρωτάει: «Κύριε, πρέπει στ’ αλήθεια να προσφέρουμε τη σωτηρία και στους ανθρώπους που σε σταύρωσαν;» Και Τον Ιησού να απαντά: «Ναι, Πέτρο! Θέλω να κηρύξεις το Ευαγγέλιο σε όλους αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ, από εκείνους που Με σταύρωσαν. Θα ήθελα πολύ να εύρισκες τον άνθρωπο που Μου έβαλε το ακάνθινο στεφάνι στο μέτωπό Μου και να του πεις πως αν θέλει να δεχτεί τη σωτηρία που του προσφέρω δωρεάν, θα του χαρίσω Εγώ ένα στεφάνι δόξας, χωρίς αγκάθια. Προσπάθησε ακόμα να βρεις το Ρωμαίο στρατιώτη που Με λόγχισε κοντά στην καρδιά, και πες του ότι αυτή η καρδιά είναι γεμάτη αγάπη για την ψυχή του. Κήρυξέ του τη σωτηρία Μου». Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλες προτροπές του Κυρίου μας. «Κήρυξε το Ευαγγέλιο σ’ αυτούς που με επευφημούσαν και ζητωκραύγαζαν «Ωσαννά», που έδειχναν πως με αναγνωρίζουν, μα ήθελαν ηγέτη και όχι Σωτήρα και Λυτρωτή της ψυχής τους. Θύμησέ τους την αγάπη Μου, γιατί τίποτε δεν μπήκε μέσα τους. Κήρυξε ξανά το Ευαγγέλιο σε κείνους που μαζεύτηκαν γύρω από το σταυρό του Γολγοθά από περιέργεια, και δεν κατάλαβαν πως γι’ αυτούς θυσιάστηκα, σηκώνοντας την αμαρτία τους. Μίλα ξανά για την αγάπη Μου σ’ αυτούς που δεν πίστεψαν στην ανάστασή μου. Θύμησέ τους πως θα ξανάρθω με δόξα να πάρω τους δικούς Μου. Θέλω να ‘ναι κι αυτοί ανάμεσά τους».