«Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησούν· Κύριε, εάν ήσο εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελεν αποθάνει. Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσης παρά του Θεού, θέλει σοι δώσει ο Θεός. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Ο αδελφός σου θέλει αναστηθή. Λέγει προς αυτόν η Μάρθα· Εξεύρω ότι θέλει αναστηθή εν τη αναστάσει εν τη εσχάτη ημέρα. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει· και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Λέγει προς αυτόν· Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμον.» (Ιωάννη 11:21-27)

Η δασκάλα του Κατηχητικού Σχολείου ρωτάει τα παιδάκια: «Γιατί ο Ιησούς φώναξε δυνατά έξω από τον τάφο του Λαζάρου;» «Μα, για να ακούσει ο Λάζαρος!» απάντησε αυθόρμητα μια μικρούλα. Όμορφες είναι οι αφελείς και απλοϊκές απαντήσεις των παιδιών. Γιατί όμως άραγε «μετά φωνής μεγάλης εκραύγασε, Λάζαρε, ελθέ έξω» (Ιωάννη 11:43). Η απάντηση είναι δύσκολη, εκτός εάν διαβάσει κάποιος την ιστορία προσεκτικά από την αρχή ως το τέλος. Ο κόσμος ήταν μαζεμένος έξω από το μνήμα με ανάμεικτα συναισθήματα, περιέργεια, θλίψη, προσδοκία. Ο Ιησούς πονούσε για το Λάζαρο, μα και για όλον αυτόν τον όχλο, που χρειαζόταν να δει για να πιστέψει ότι «ο Πατέρας Τον έστειλε», που έψαχνε για αποδείξεις χειροπιαστές, υπερφυσικές. Πονούσε, γιατί τους έβλεπε όλους νεκρούς, δούλους της αμαρτίας και του θανάτου. Και τότε ύψωσε τη φωνή Του, ο Αρχηγός της Ζωής, ο Μοναδικός με εξουσία πάνω στο θάνατο, που τον νίκησε, που είναι η Ανάσταση και η Ζωή η αιώνια για όποιον πιστέψει. Ο Ιησούς εκραύγασε, και οι σκοτεινές δυνάμεις υποτάχθηκαν στην προσταγή Του: ο Λάζαρος αναστήθηκε. Μακάριος ο Λάζαρος, που έμεινε τα’ όνομά του στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Αυτός, που γεννήθηκε μια φορά και πέθανε δυο. Πόσες φορές όμως πιο μακάριος, ο άνθρωπος που αγάπησε και ακολούθησε το Χριστό στη ζωή του! Αυτός που γεννήθηκε δυο φορές, μια με τη φυσική του γέννηση και μια με την άνωθεν(Ιωάννη 3:3-8, 1:13, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18) αναγέννηση, και θα πεθάνει μόνο μια φορά, το φυσικό θάνατο. Αυτός που ο Χριστός τον ελευθέρωσε από τον αιώνιο θάνατο και του χάρισε αιώνια ζωή, στην αγκαλιά του Πατέρα.