«Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολήν του σπείροντος. Παντός ακούοντος τον λόγον της βασιλείας και μη νοούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν τη καρδία αυτού· ούτος είναι ο σπαρθείς παρά την οδόν. Ο δε επί τα πετρώδη σπαρθείς, ούτος είναι ο ακούων τον λόγον και ευθύς μετά χαράς δεχόμενος αυτόν· δεν έχει όμως ρίζαν εν εαυτώ, αλλ’ είναι πρόσκαιρος, όταν δε γείνη θλίψις ή διωγμός διά τον λόγον, ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθείς, ούτος είναι ο ακούων τον λόγον, έπειτα η μέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει τον λόγον, και γίνεται άκαρπος. Ο δε σπαρθείς επί την γην την καλήν, ούτος είναι ο ακούων τον λόγον και νοών· όστις και καρποφορεί και κάμνει ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα.» (Ματθαίος 13:18-23)

Αρκετοί άνθρωποι που αρχίζουν να διαβάζουν την Αγία Γραφή, σύντομα σταματούν, με το επιχείρημα πως έχει πολλά δύσκολα σημεία, που δεν τα καταλαβαίνουν. Άρα τι ωφελεί να συνεχίσουν να τη διαβάζουν; Ας υποθέσουμε ότι ένας γονιός στέλνει τον εξάχρονο γιο του στο σχολείο και μόλις γυρίσει σπίτι το μεσημέρι, την πρώτη μέρα, στην Πρώτη Δημοτικού, τον βομβαρδίζει με ερωτήσεις: «Έλα εδώ, παιδί μου! Πήγες σχολείο σήμερα! Λοιπόν! Μπορείς να διαβάζεις; Να γράφεις; Να λύνεις Άλγεβρα, γεωμετρία; Έμαθες Αγγλικά, Λατινικά, Ιστορία, Γεωγραφία;….» Το παιδάκι τρελαίνεται. «Τι είναι όλα αυτά που μου λες μπαμπά; Εγώ όλο το πρωί στο σχολείο πάλευα να μάθω το Α!» Φανταστείτε τώρα αυτόν τον πατέρα να αναστενάζει απογοητευμένος: «Τι ωφελεί τελικά να σε στέλνω στο σχολείο, αφού δεν μπορείς να τα μάθεις όλα αυτά;» Μα φυσικά μπορεί, και θα τα μάθει, αλλά όχι όλα μαζί, και όχι την πρώτη μέρα…. Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, σταλμένος προσωπικά για τον καθένα μας. Μας μιλάει για την αγάπη του Πατέρα μας, για το σχέδιό Του για μας. Ταυτόχρονα μας φανερώνει τον Εαυτό Του και μας δείχνει τι ο Θεός περιμένει από μας. Αλλά και τι μας ετοιμάζει για το μέλλον κοντά Του. Όλα αυτά, μα και πολλά άλλα, που κλείνει μέσα του το θαυμαστό αυτό Βιβλίο του Θεού, για να «πιάσουν» στην καρδιά μας χρειάζεται το έδαφος να είναι δεκτικό. Χωρίς προκαταλήψεις και δυσπιστία. Τότε θα προχωρούμε κάθε μέρα από αποκάλυψη σε αποκάλυψη δια του Πνεύματος του Θεού και τότε θα φέρνει όλο και πιο πολύ καρπό στη ζωή μας.