«Λοιπόν και ημείς, περικυκλωμένοι όντες υπό τοσούτου νέφους μαρτύρων, ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχωμεν μεθ’ υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας την αισχύνην, και εκάθησεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού.» (Εβραίους 12:1—2)

«Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν.» (Ματθαίος 7:14)

Ναυάγια δεν γίνονταν μόνο στην αρχαιότητα. Γίνονται και στις μέρες μας με πλοία σύγχρονα και όργανα για κάθε λεπτομέρεια που αφορά τον πλου. Τα πλοία προσκρούουν κάπου, ή κόβονται στα δυο, ή μετατοπίζεται το φορτίο τους. Η θάλασσα δεν αστειεύεται. Σ’ ένα τέτοιο πρόσφατο ναυάγιο επιβατικού πλοίου, το σκάφος άρχισε να παίρνει ελαφριά κλίση. Μια ταξιδιώτισσα κατέβηκε στην καμπίνα για να πάρει τις αποσκευές της. Στο ένα χέρι το σακ-βουαγιάζ μεγάλο, στο άλλο τα ρούχα της μέσα στην ειδική θήκη! Κάποιος από το πλήρωμα την είδε. «Κυρία μου, σωσίβιο να βάλετε, αφήστε τα πράγματα». Τα ακούμπησε κάτω, τράβηξε ένα σωσίβιο και το φόρεσε δένοντάς το. Ξαναπήρε τις αποσκευές. Ανεβαίνοντας προς το κατάστρωμα την είδε ο θαλαμηπόλος. «Γρήγορα επάνω. Παρατήστε τις βαλίτσες. Βγάλτε τα γοβάκια. Βγάλτε κι ό,τι ρούχα περισσεύουν. Βυθιζόμαστε. Θα πέσουμε στη θάλασσα. Το καταλαβαίνετε». Σαν συνειδητοποίησε τη τρέλα που έκανε, εγκατέλειψε τα αγαπημένα της πράγματα, ελάφρωσε από ρούχα και παπούτσια  κι έπεσε στη θάλασσα. Με τόσο βάρος περιττό που είχε, [όχι να κολυμπήσει, μα ούτε να επιπλεύσει δεν θα μπορούσε. Κάποιοι ζητούν τη Βασιλεία του Θεού, μα θέλουν  να κουβαλήσουν μαζί τους και την πραμάτεια αυτού του κόσμου. Η Πύλη του Ουρανού είναι στενή. Δεν χωράει ο εγωισμός, η γνώμη των άλλων, δεν χωράνε άλλες αγάπες, η υπόληψή μας, τα πτυχία μας, οι αξιολογήσεις μας, τα προσωπικά μας κατορθώματα. Θα τα αφήσεις όλα απ’ έξω. Θα τα απεκδυθείς. Για να χωρέσεις. Θα μείνεις μόνο μια καρδιά που ποθεί να κάνει το θέλημα του Θεού.