«Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας· μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί· ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού, διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.» (Εφεσίους 2:1-9)

Δυο μοντέρνοι και προκλητικοί νεαροί, που είχαν θέσει στόχο να κοροϊδέψουν τη χριστιανική πίστη, συνταξίδευαν μ’ ένα γέροντα. Σαν κατάλαβαν τις βασισμένες στο Ευαγγέλιο πεποιθήσεις του, βάλθηκαν να κάνουν πνεύμα σε βάρος του. «Γέρο, δεν τα ‘μαθες τα νέα;» «Ποια νέα;» ρώτησε ο πιστός άνθρωπος. «Καλά, δεν έμαθες ότι ο διάβολος πέθανε;» συνέχισαν σκασμένοι στα γέλια. Ο ηλικιωμένος δεν θύμωσε. Κι αυτός σε κάποιο στάδιο της ζωής του εναντιώθηκε παρόμοια στο Θεό. «Αγόρια μου», είπε μόνο, «δυστυχώς για σας ο διάβολος δεν πέθανε, κι απόδειξη είναι οι εμπνεύσεις που σας δίνει, ώστε να συμπεριφέρεστε με τόση αναίδεια στα άσπρα μαλλιά». Όποιος επινοεί δοξασίες αντίθετες με το Λόγο του Θεού, θα βγει χαμένος. Ο διάβολος όχι απλώς δεν πέθανε, αλλά εξουσιάζει τους ανθρώπους(Πράξεις 26:18, Κολοσσαείς 1:13) με μύριους τρόπους. Πολλοί νομίζουν πως μόνο οι σατανιστές έχουν δοσοληψίες μαζί του. Λάθος μεγάλο. Από τα μέντιουμ της γειτονιάς, μέχρι τη μόδα που μας επιβάλλει, από τη σκληρή ροκ μουσική μέχρι το ηλεκτρονικό φακέλωμα, ο σατανάς δουλεύει συστηματικά και υπόγεια, κυριαρχώντας στις ψυχές που δεν νοιάζονται για το έργο του Χριστού, για την αιωνιότητα. Μη γίνεσαι έρμαιό του, μην τον εκχωρείς «γη και ύδωρ» για λίγα ψίχουλα φτιασιδωμένης ευτυχίας. Ο μόνος τρόπος να πεθάνει ο διάβολος για σένα είναι να έρθει ο Χριστός και να κατοικήσει μέσα σου. Μόνο έτσι θα έχεις δύναμη να πολεμήσεις(Εφεσίους 6:10-18) τον εχθρό και να κερδίσεις τις μάχες που πρωτοκερδήθηκαν στο Σταυρό του Γολγοθά.