«Δεν εξεύρετε ότι εις όντινα παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είσθε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην; Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής, εις τον οποίον παρεδόθητε, ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθητε εις την δικαιοσύνην· ανθρωπίνως λέγω διά την ασθένειαν της σαρκός σας. Διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνην προς αγιασμόν. Διότι ότε υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. Τίνα λοιπόν καρπόν είχετε τότε εξ εκείνων των έργων, διά τα οποία τώρα αισχύνεσθε; διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.» (Ρωμαίους 6:15-23)

Η Ελλάδα είναι η 3η χώρα στον κόσμο σε κατανάλωση καπνού, μετά την Κούβα και την Κύπρο. Αντιστοιχούν 3020 τσιγάρα ανά άτομο το χρόνο, ενώ για κάθε άλλο Ευρωπαίο αντιστοιχούν 1500 τσιγάρα ανά άτομο. Αν το κάπνισμα ήτα άθλημα, θα είχαμε πολύ καλή θέση. Το 60% των ανδρών και το 30% των γυναικών είναι καπνιστές. Στους 100000 από αυτούς οι 1921 εμφανίζουν καρδιακά προβλήματα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Τα εξαργυρωμένα αυτά γραμμάτια έχουν υπογραφή σε ηλικία 3-6 ετών! Σύμφωνα με έρευνες τότε είναι που παίρνεται η απόφαση, βλέποντας τους γονείς και τα ινδάλματά τους να καπνίζουν. Σε ηλικία 13 ετών ήδη, 3 στα 10 παιδιά έχουν δοκιμάσει τσιγάρο και από αυτά τα 2/3 θα γίνουν συστηματικοί καπνιστές, με περισσότερα από 10 τσιγάρα ημερησίως! Μεγάλος ο κίνδυνος, μεγάλη η φθορά από το τσιγάρο, μα και μεγάλη η δύναμη που ασκεί πάνω στα θύματά του. Δεν είναι μια απλή συνήθεια. Είναι ένα πάθος, που αλυσοδένει τον άνθρωπο και τον κάνει δούλο του. Και ενώ γίνονται τόσες προσπάθειες για ενημέρωση με εκπομπές και εκδηλώσεις και ενώ παίρνονται τόσες καλοπροαίρετες αποφάσεις, το κάπνισμα συνεχίζει να «βλάπτει σοβαρά την υγεία» και να σπρώχνει κι άλλους στην υποδούλωση. Ποιος μπορεί να μας ελευθερώσει;(Ρωμαίους 7:24-25). Η πιο σίγουρη αποτοξίνωση είναι η αναγέννηση(Ιωάννη 1:13, 3:3-8, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18, 1 Πέτρου 1:23, 1 Κορινθίους 5:17). Καινούρια καρδιά(Ιεζεκιήλ 36:26-27, 18:31), καινούρια ζωή(Ρωμαίους 6:4), νέα πορεία. Το ερώτημα είναι: θέλουμε;