«Υιέ μου, δος την καρδίαν σου εις εμέ, και ας προσέχωσιν οι οφθαλμοί σου εις τας οδούς μου· διότι η πόρνη είναι λάκκος βαθύς· και η αλλοτρία γυνή στενόν φρέαρ. Αυτή προσέτι ενεδρεύει ως ληστής και πληθύνει τους παραβάτας μεταξύ των ανθρώπων. Εις τίνα είναι ουαί; εις τίνα στεναγμοί; εις τίνα έριδες; εις τίνα ματαιολογίαι; εις τίνα κτυπήματα άνευ αιτίας; εις τίνα φλόγωσις οφθαλμών; Εις τους εγχρονίζοντας εν τω οίνω· εις εκείνους οίτινες διάγουσιν ανιχνεύοντες οινοποσίας. Μη θεώρει τον οίνον ότι κοκκινίζει, ότι δίδει το χρώμα αυτού εις το ποτήριον, ότι καταβαίνει ευαρέστως. Εν τω τέλει αυτού δάκνει ως όφις και κεντρόνει ως βασιλίσκος· οι οφθαλμοί σου θέλουσι κυττάξει αλλοτρίας γυναίκας, και η καρδία σου θέλει λαλήσει αισχρά· και θέλεις είσθαι ως κοιμώμενος εν μέσω θαλάσσης, και ως κοιτώμενος επί κορυφής, καταρτίου· με έτυπτον, θέλεις ειπεί, και δεν επόνεσα· με έδειραν, και δεν ησθάνθην· πότε θέλω εγερθή, διά να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλιν;» (Παροιμίες 23:26-35)

«Απολύτως χαλαρωτικό, έως αποχαυνωτικό αποδείχτηκε το μπάνιο του κ. Λάκι Τζέισον Κούπερ, ο οποίος επί μισή ώρα… τραγουδούσε στο μπάνιο του χωρίς να έχει πάρει καν «μυρωδιά» ότι το – υπόλοιπο σπίτι του καιγόταν», έγραφε μια εφημερίδα. Τον ειδοποίησε πανικόβλητη η μητέρα του όταν επέστρεψε στο σπίτι και αντίκρισε έντρομη τις φλόγες… Τελικά βγήκε επειγόντως από την μπανιέρα τυλιγμένος σε μια πετσέτα και μαζί με τη μητέρα του παρακολουθούσε το σπίτι του να γίνεται στάχτη. Εξηγώντας την κατάσταση αργότερα  δήλωσε ότι είχε αντιληφθεί τη μυρωδιά, αλλά υπέθεσε ότι ήταν από γείτονες που έκαναν μπάρμπεκιου. Το να μην  έχεις αντιληφθεί τον κίνδυνο που παραμονεύει, είναι άξιο συμπάθειας. Το να θέλεις όμως να αγνοείς επίτηδες, το να προσπαθείς να μην το σκέφτεσαι και να τον ερμηνεύεις επί τούτου είναι ανόητο και άξιο κατάκρισης. Η αμαρτία μας αποχαυνώνει. Μας γλυκαίνει με ψεύτικες χαρές, με φευγαλέες απολαύσεις και μας κρύβει τον κίνδυνο. Υπάρχει εχθρός κρυμμένος από πίσω, που άλλο δεν θέλει, παρά να μας ξεγελάσει και να μας σύρει στην απώλεια. Ο νεαρός της ιστορίας μας έχασε το σπίτι του. Σκέψου όμως να σε κάνει ο διάβολος να χάσεις την ψυχή σου, για λίγες ώρες, συνολικά ευχαρίστησης! Ο Κύριος μας αγαπά και μας προειδοποιεί. Μην αγνοήσεις τη φωνή της αγάπης Του. Μην αφήνεσαι ανέμελος  να παρασύρεσαι στον κίνδυνο. Σήμερα είναι ακόμα καιρός, να ξεφύγεις για πάντα από την εξουσία της αμαρτίας(Ρωμαίους 6:18,22, 7:14-25), να βγεις στο φως, στη χαρά, στην αιώνια ζωή!(1 Ιωάννη 2:25, 5:13, 1 Τιμοθέου 6:12,19, Ιωάννη 6:47).