«Διότι οι ευλογημένοι αυτού θέλουσι κληρονομήσει την γήν· οι δε κατηραμένοι αυτού θέλουσιν εξολοθρευθή. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνωνται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτόν. Εάν πέση, δεν θέλει συντριφθή· διότι ο Κύριος υποστηρίζει την χείρα αυτού. Νέος ήμην και ήδη εγήρασα, και δεν είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένον ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτον. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει, και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν. Έκκλινον από του κακού και πράττε το αγαθόν, και θέλεις διαμένει εις τον αιώνα. Διότι ο Κύριος αγαπά κρίσιν, και δεν εγκαταλείπει τους οσίους αυτού· εις τον αιώνα θέλουσι διαφυλαχθή· το δε σπέρμα των ασεβών θέλει εξολοθρευθή. Οι δίκαιοι θέλουσι κληρονομήσει την γην, και επ’ αυτής θέλουσι κατοικεί εις τον αιώνα. Το στόμα του δικαίου μελετά σοφίαν, και η γλώσσα αυτού λαλεί κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού είναι εν τη καρδία αυτού· τα διαβήματα αυτού δεν θέλουσιν ολισθήσει. Κατασκοπεύει ο αμαρτωλός τον δίκαιον και ζητεί να θανατώση αυτόν. Ο Κύριος δεν θέλει αφήσει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδέ θέλει καταδικάσει αυτόν όταν κρίνη αυτόν. Πρόσμενε τον Κύριον και φύλαττε την οδόν αυτού, και θέλει σε υψώσει διά να κληρονομήσης την γήν· όταν εξολοθρευθώσιν οι ασεβείς, θέλεις ιδεί.» (Ψαλμός 37:22-34)

Πόσο όμορφος ο Λόγος του Θεού! Πόσο πλήρης! Τι εργαλείο ανεκτίμητο είναι στα χέρια του παιδιού του Θεού! Καλύπτει κάθε πτυχή της ζωής μας, και τα βιοτικά μας και την καθημερινότητά μας και τις πνευματικές μας ανάγκες. Ασχολείται με όλα ,λυχνάρι φωτεινό στους δρόμους της ζωής μας. Όμορφη και επίκαιρη η ιστορία του Αβραάμ με τον Λωτ (Γένεση 13:5-13). Σήμερα, που το συμφεροντολογικό μάτι, το αρπακτικό πνεύμα, είναι πολύ της μόδας. «Οι βοσκοί μαλώνουν μεταξύ τους», κυκλοφόρησε το νέο, «γιατί δεν τους χωράει ο τόπος». Ο καημένος ο Λωτ, μάλλον το προσπέρασε. «Βοσκοί είναι, αμόρφωτοι είναι, φυσικό να πιάνονται στα λόγια εύκολα», ίσως σκέφθηκε. Μα ο Αβραάμ άνθρωπος με πείρα, με διάκριση Θεού, δεν το συγχωρούσε να μαλώνουν οι βοσκοί του με τους βοσκούς του Λωτ. «Θα χωριστούμε. Εάν εσύ πας προς τα αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Αν εσύ πας δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά». Ούτε υπαινιγμοί, ούτε διεκδίκηση, ούτε ιδιοτέλειες. Τα άσπρα του μαλλιά του έδιναν το δικαίωμα να ορίσει εκείνος τη μοιρασιά, μα δεν το εκμεταλλεύτηκε. Όσο για τον Λωτ, ούτε που του πέρασε από το νου ο σεβασμός στους αρχαιότερους. Σήκωσε τα μάτια προς τον ορίζοντα κι είδε την εύφορη γη τριγύρω από τον Ιορδάνη. Πολύ του άρεσε. Δε νοιάστηκε με ποιους μαζί θα έμενε εκεί. Εκείνον τον ενδιέφερε η γη, τα κοπάδια, η πρόοδος της περιουσίας του. Πόσο λανθασμένη εκλογή! Ο σαρκικός Λωτ την πλήρωσε ακριβά.  Τα Σόδομα του απομύζησαν και το βιος και την καρδιά. Ο Αβραάμ πορεύτηκε σε λιγότερο εύφορη γη, μα με την ευλογία του Θεού πάνω του, με την επιδοκιμασία του Πατέρα. Και κατοίκισε στη γη Χαναάν…