«Άνοιξον τους οφθαλμούς μου, και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Πάροικος είμαι εγώ εν τη γή· μη κρύψης απ’ εμού τα προστάγματά σου. Η ψυχή μου λιποθυμεί εκ του πόθου τον οποίον έχω εις τας κρίσεις σου πάντοτε. Συ επετίμησας τους επικαταράτους υπερηφάνους, τους εκκλίνοντας από των προσταγμάτων σου. Σήκωσον απ’ εμού το όνειδος και την καταφρόνησιν· διότι εφύλαξα τα μαρτύριά σου. Άρχοντες τωόντι εκάθισαν και ελάλουν εναντίον μου· αλλ’ ο δούλός σου εμελέτα εις τα διατάγματά σου. Τα μαρτυριά σου βεβαίως είναι η τρυφή μου και οι σύμβουλοί μου.» (Ψαλμός 119:18-24)

Ένας Ελβετός εγκληματολόγος έλεγε λίγα χρόνια πριν για την Αγία Γραφή. «Κανένα άλλο βιβλίο δεν υπήρξε που να δέχτηκε τόσες κριτικές επιθέσεις και παρ’ όλα αυτά, να τις νικήσει χωρίς καμιά εξαίρεση». Η Βίβλος μας ελέγχει περί αμαρτίας μπροστά στο Θεό και μας αποκαλύπτει την αγάπη Του. Μας φανερώνει τον εαυτό μας και την καρδιά μας(Μάρκος 7:21-23, Ιερεμίας 17:9, Μιχαίας 6:12), χωρίς υπαινιγμούς και ωραιοποιήσεις. Μας λέει την αλήθεια. Δίνει ανάπαυση, δίνει κατεύθυνση, μας παρέχει αφειδώλευτα τη σκέψη, τη σοφία και τη συμβουλή του Θεού. Γεμίζει την ψυχή με τα μυστικά του Θεού φανερώνει το χαρακτήρα Του, την αγιότητά Του, την ισχύ Του. Σε καμιά εποχή δεν ήταν ξεπερασμένη, και στις μέρες μας είναι πιο σύγχρονη παρά ποτέ. Ο διάβολος έχει σκορπίσει προκατάληψη σχετικά με το βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο. Αξίζει να το άρουμε στα χέρια μας, να το βγάλουμε από το σκονισμένο ράφι και να ξεκινήσουμε να το διαβάζουμε. Να το μελετούμε με καθαρή καρδιά, με ειλικρινή συνείδηση. Τότε μόνο το Πνεύμα του Θεού που κυριαρχεί μέσα στις σελίδες του, θα μας μιλήσει και θα δούμε τη ζωή μας να μεταμορφώνεται(2 Κορινθίους 5:17, Γαλάτας 4:19). Γιατί η Αγία Γραφή είναι Λόγος Θεού και σαν τέτοιος έχει τη δύναμη(Ρωμαίους 1:16) να διαπερνά καρδιά και νου, να διεισδύει στα κατάβαθα της σκέψης μας και της συνείδησής μας και να κάνει πραγματική επανάσταση μέσα μας.