«Η αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως, τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, διά να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας· διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετ’ αυτού, γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνήσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθ’ ο απέθανεν, απέθανεν άπαξ διά την αμαρτίαν, αλλά καθ’ ο ζη, ζη εις τον Θεόν. Ούτω και σεις φρονείτε εαυτούς ότι είσθε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ας μη βασιλεύη λοιπόν η αμαρτία εν τω θνητώ υμών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούητε εις αυτήν, μηδέ παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτίαν, αλλά παραστήσατε εαυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει· επειδή δεν είσθε υπό νόμον, αλλ’ υπό χάριν.» (Ρωμαίους 6:3-14)

Η δημοσιευμένη φωτογραφία δεν φανέρωνε την πραγματικότητα του γεγονότος Μια βασιλική τίγρη, ξαπλωμένη νωχελικά, με περιλαίμιο και αλυσίδα, λιαζόταν σε κάποιο εθνικό πάρκο στη Τζακάρτα της Ινδονησίας. Μια νεαρή τουρίστρια θέλησε να αποθανατιστεί δίπλα της. Χιλιάδες το είχαν κάνει πριν από αυτήν. Το θηρίο ήταν προφανώς ντοπαρισμένο, δεν αντιδρούσε, κι έπειτα ήταν κι αλυσοδεμένο. Τι να φοβηθείς; Μόνο που αυτή τη φορά, το απροσδόκητο συνέβη! Θέλεις ότι τα ένστικτα ποτέ δεν εξουδετερώνονται, η τίγρη πετάχτηκε και κατασπάραξε την τουρίστρια, πριν προλάβει να αντιδράσει. Έτσι έμεινε μονάχα το ενθύμιο της φωτογραφίας. Μακάβρια πράγματα! Κι όμως, το πιο μακάβριο από όλα είναι να κρυφοπαίζεις και να φλερτάρεις με την αμαρτία, νομίζοντας πως είναι ανώδυνη και ακίνδυνη. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Η αμαρτία σκοτώνει, και μάλιστα αιώνια. Πολλή ή λίγη, μικρή ή μεγάλη, το ίδιο κάνει. Αυτά μόνο για το ανθρώπινο μυαλό μετράνε. Για τον Θεό, που την μισεί, είναι μια αμαρτία. Είναι ολόκληρη η καρδιά μας(Μάρκος 7:21-23). Γι’ αυτό δεν επιδέχεται διόρθωση. Μόνο θάνατο. Ο σταυρός του Χριστού είναι για μας, για να πεθάνει το παλιό, να ζήσει μέσα μας το καινούριο. Ανήμερο θεριό είναι ο παλιός μας άνθρωπος. Μην παίζουμε μαζί του. Η αγκαλιά του Χριστού είναι ανοιχτή και περιμένει. Ναι, και σένα.