Οι τιράντες

0
112

«Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν· και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, διά τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθή· και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν μένει αργή, και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει. Διότι εάν ο Θεός δεν εφείσθη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδωκε διά να φυλάττωνται εις κρίσιν, και εάν τον παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη, αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών εφύλαξεν όγδοον τον Νώε, κήρυκα της δικαιοσύνης, και κατέκρινεν εις καταστροφήν τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας και ετέφρωσε, καταστήσας παράδειγμα των μελλόντων να ασεβώσι, και ηλευθέρωσε τον δίκαιον Λωτ καταθλιβόμενον υπό της ασελγούς διαγωγής των ανόμων· διότι ο δίκαιος, κατοικών μεταξύ αυτών, δι” οράσεως και ακοής, εβασάνιζεν από ημέρας εις ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχήν διά τα άνομα έργα αυτών· εξεύρει ο Κύριος να ελευθερόνη εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους να φυλάττη εις την ημέραν της κρίσεως, διά να κολάζωνται» (2 Πέτρου 2:1-9)

Η ιστορία είναι λίγο παλιά, τότε που οι κύριοι συνήθιζαν να φορούν τιράντες στα παντελόνια τους. «Έλα», είπε ο καταστηματάρχης στον υπάλληλό του, «να με βοηθήσεις να κάνουμε μια δοκιμή, να δει ο κύριος. Εσύ θα κρατήσεις αυτές τις τιράντες από εδώ και εγώ από εκεί, και θα τραβάμε και οι δύο με όλη μας τη δύναμη». «Μάλιστα», απάντησε πρόθυμα ο υπάλληλος, «μόνο μια ερώτηση προηγουμένως: Πουλάμε ή αγοράζουμε;» Αυτά μπορεί να συμβαίνουν στο εμπόριο. Να τα παρουσιάζουν ανάλογα με το τι συμφέρει. Ο Λόγος του Θεού όμως είναι απόλυτος και ευθύς. Τίποτε δεν μας ωραιοποιεί, τίποτα δεν μας κρύβει, ούτε προσπαθεί να μας πείσει να «αγοράσουμε». Ο Θεός μας προσφέρει τη σωτηρία μας δωρεάν, κατά χάρη, δια της θυσίας του Μονογενούς Υιού Του, του Ιησού Χριστού, στο Σταυρό. Και ζητάει ολόκληρη την καρδιά μας. Δεν κάνει εκπτώσεις σ’ αυτό. Τα θέλει όλα. Να Του ανήκουμε ολοκληρωτικά. Να γίνει Κύριος της ζωής μας. Η σωτηρία που μας προσφέρει είναι πλήρης και τέλεια(Εφεσίους 2:8). Εγγύηση, το αίμα του Χριστού!(Εβραίους 7:22). Κάποιοι, από τον καιρό ακόμα των Αποστολικών χρόνων, θέλησαν να εμπορευτούν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν πλαστούς λόγους, ανθρώπινους, έξω από τον άγιο Λόγο του Θεού. Όσοι τους ακούν, πέφτουν συχνά στην παγίδα. Ακολουθούν τον εύκολο δρόμο που τους παρουσιάζουν οι πλάνες, με διάφορους τύπους και κανόνες. Τους είναι στενός και θλιμμένος ο δρόμος της Καινής Διαθήκης. Το βρίσκουν δύσκολο να απαρνηθούν τον εαυτό τους, αυτό που ζήτησε ο Ίδιος ο Κύριός μας. Έτσι όμως αρνούνται τον Ίδιο τον Κύριο που τους αγόρασε με το αίμα Του.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ