«Η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη· τις δύναται να γνωρίση αυτήν; Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδίαν, δοκιμάζω τους νεφρούς, διά να δώσω εις έκαστον κατά τας οδούς αυτού, κατά τον καρπόν των έργων αυτού.» (Ιερεμίας 17:9-10)

«Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείαι, πορνείαι, φόνοι, κλοπαί, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρόν· βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη· πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι τον άνθρωπον.» (Μάρκος 7:21-23)

«Ποτέ μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να αποκαρδιωθεί από οτιδήποτε που το ακούς με τα αυτιά σου. Μόνο τα κακά νέα που προέρχονται από την καρδιά σου θα έπρεπε να σε αναστατώνουν». Το έγραψε κάποιος και το διαβάσαμε. Και μας θύμισε το σημερινό εδάφιο. Πόσο απατηλή είναι η καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού προχωρεί ακόμη πιο πέρα, ακόμη πιο βαθιά. Κάνει ανατομία στην καρδιά μας και την βρίσκει «σφόδρα διεφθαρμένη». Δεν μιλάμε εδώ για την καρδιά κάποιου εγκληματία, που βιάζει, ληστεύει, σκοτώνει. Μιλάμε για την καρδιά τη δική σου, του καθενός «καλού οικογενειάρχη» και «καλού πολίτη». Το λέει ο Θεός, που μας γνωρίζει καλύτερα απ’ ότι εμείς τον εαυτό μας. Το καταλαβαίνουμε όμως και μόνοι μας, όταν βλέπουμε τις κακίες και πικρίες που κάθε τόσο βγάζει η καρδιά μας. Είναι γεμάτη από αμαρτία, και με την πρώτη ευκαιρία την εκδηλώνει. Άλλοτε με λόγια, άλλοτε με πράξεις, άλλοτε με συναισθήματα άσχημα, μίσους και απέχθειας για τους άλλους, συναισθήματα που μας πλημμυρίζουν και μας κάνουν δυστυχισμένους εμάς τους ίδιους. Πόσο το έχουμε ανάγκη να αλλάξει η καρδιά μας!(Ιεζεκιήλ 36:26-27, 18:31, 2 Κορινθίους 5:17). Να γίνει μια καθαρή, αγνή καρδιά, που μόνο αγάπη και αγαθά συναισθήματα να εκπέμπει. Πως θα γίνει αυτό το θαύμα; Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει(Ιωάννη 3:3-8, 1:13, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18, 1 Πέτρου 1:23), αν Του την παραχωρήσουμε άνευ όρων. Αν αναγνωρίσουμε την αμαρτία μας(Λουκάς 18:13, 15:18, 1 Ιωάννη 1:9, Παροιμίες 28:13, Πράξεις 2:37-38, Ψαλμός 32:5) και την καταδικάσουμε, ώστε να απαλλαγούμε από αυτήν(Εβραίους 9:14). Εκείνος πλήρωσε με το αίμα Του στο Σταυρό για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία(Ρωμαίους 7:24-25, 6:18,22) και να μας χαρίσει μια καινούρια καρδιά, που δεν θα είναι πια «απατηλή σφόδρα και διεφθαρμένη».