«Ανοίξατε τας πύλας και θέλει εισέλθει το δίκαιον έθνος το φυλάττον την αλήθειαν. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρρεί. Θαρρείτε επί τον Κύριον πάντοτε· διότι εν Κυρίω τω Θεώ είναι αιώνιος δύναμις. Διότι ταπεινόνει τους κατοικούντας εν υψηλοίς· κρημνίζει την υψηλήν πόλιν· κρημνίζει αυτήν έως εδάφους· καταβάλλει αυτήν έως χώματος. Ο πους θέλει καταπατήσει αυτήν, οι πόδες του πτωχού, τα βήματα του ενδεούς. Η οδός του δικαίου είναι η ευθύτης· συ, ευθύτατε, σταθμίζεις την οδόν του δικαίου. Ναι, εν τη οδώ, των κρίσεών σου, Κύριε, σε περιεμείναμεν· ο πόθος της ψυχής ημών είναι εις το όνομά σου και εις την ενθύμησίν σου. Με την ψυχήν μου σε επόθησα την νύκτα· ναι, με το πνεύμά μου εντός μου σε εξεζήτησα το πρωΐ· διότι όταν αι κρίσεις σου ήναι εν τη γη, οι κάτοικοι του κόσμου θέλουσι μάθει δικαιοσύνην.» (Ησαϊας 26:2-9)

Ο Χάρρυ Τρούμαν, όταν ήταν 17 χρονών, είχε μόλις τελειώσει το γυμνάσιο και δοκίμασε βαθειά απογοήτευση όταν δεν μπόρεσε να μπει στην Στρατιωτική Ακαδημία του Γουέστ Πόιντ, μόνο και μόνο επειδή δεν έβλεπε καλά. Έτσι, έγινε επόπτης στο σιδηρόδρομο της Σάντα Φε με 35 δολάρια την εβδομάδα, τροφή και κατοικία. Τίποτε από αυτά όμως δεν στάθηκε εμπόδιο ώστε το 1945 να διαδεχτεί τον Ρούσβελτ ως 33ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και να εκλεγεί για δεύτερη τετραετία το 1948! Ο Θεός έχει θαυμαστά σχέδια για τον καθένα μας! Όχι ότι όλοι θα γίνουμε Πρόεδροι, αλλά το μήνυμα της σημερινής μας ιστορίας είναι ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, αν μια πόρτα κλείσει μπροστά μας, αν δεν έχουμε κάποια προσόντα, αν έχουμε κάποια αδύναμα σημεία, ή ακόμα και κάποια αναπηρία. Ας εμπιστευθούμε τον εαυτό μας στα χέρια του Ουράνιου Πατέρα μας. Εκείνος μπορεί μέσα από την αδυναμία μας να φανεί δυνατός. Όσο λιγότερη εμπιστοσύνη έχουμε στον εαυτό μας και όσο περισσότερο πιστεύουμε στον Θεό, τόσο πιο πολύ Τον αφήνουμε να ενεργεί στη ζωή μας. Και όταν ο Θεός σχεδιάζει και πραγματοποιεί, το αποτέλεσμα είναι πάντα αξιοθαύμαστο. Το να έχουμε τον Ιησού Χριστό Κύριο, σημαίνει να Του δώσουμε τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, τις επιθυμίες μας, τους κρυφούς πόθους της καρδιά μας. Να τα πάρει όλα Εκείνος στα χέρια Του και να χτίσει μέσα μας τα δικά Του. Να μας βάλει δικούς Του πόθους, να ξετυλίξει τα δικά Του σχέδια, να μας οδηγήσει στους δικούς Του δρόμους, να ανοίξει Εκείνος τις πόρτες που θέλει μπροστά μας. Το να είμαστε μέσα στο θέλημα του Πατέρα, είναι η μόνη μας σιγουριά και ασφάλεια, που ποτέ δεν θα φέρει ήττα και απογοήτευση.