«Λέγω λοιπόν, Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληροί την επιθυμίαν της σαρκός. Διότι η σαρξ επιθυμεί εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα εναντία της σαρκός· ταύτα δε αντίκεινται προς άλληλα, ώστε εκείνα, τα οποία θέλετε, να μη πράττητε. Αλλ’ εάν οδηγήσθε υπό του Πνεύματος, δεν είσθε υπό νόμον. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθραι, έριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, μάχαι, διχοστασίαι, αιρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι, και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπον, ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας.» (Γαλάτας 5:16-24)

Η θεία φιλοξενούσε για λίγες ημέρες τον ανιψούλι της, που ήταν πέντε χρονών και σωστό θηρίο. Ένα βράδυ περνώντας έξω από το δωμάτιο όπου κοιμόταν ο μικρός, τον άκουσε να λέει στην προσευχή του λίγο πριν πέσει για ύπνο: «Θεέ μου, Σε παρακαλώ ή κάνε με ένα φρόνιμο παιδί ή δώσε στη θεία μου πιο γερά νεύρα». Το καημένο το παιδάκι είχε πλήρη συναίσθηση  της ζωηρότητάς του, αλλά έδινε δυο επιλογές στο Θεό. Τόσο ήξερε, τόσο καταλάβαινε, τόσο μπορούσε. Εμείς όμως, που γνωρίσαμε τη χάρη του Χριστού, πως μπορούμε και συνεχίζουμε με την ίδια καρδιά, με την ίδια ζωή, με τα ίδια ελαττώματα του χαρακτήρα μας; Το έργο του Σταυρού δεν είναι για να το θαυμάζουμε, να συγκινούμαστε και να ευχαριστούμε απλώς τον Θεό, που έκανε για μας μια τέτοια θυσία. Είναι για να το κάνουμε δικό μας. Για να πεθάνει ο παλιός μας εαυτός πάνω στο Σταυρό, μαζί με το Χριστό. Να καταδικάσουμε με γνήσια ταπείνωση και ειλικρινή μετάνοια(Πράξεις 17:30, 2:38, 3:19, Λουκάς 13:3,5) όλα τα βρώμικα και πονηρά που κατοικούν μέσα μας(Μάρκος 7:21-23). Όλη η πικρία και η κακία που αναδίδει η καρδιά μας. Όλη τη στρεβλή και ύπουλη σκέψη μας. Όλη την απότομη και στρεβλή συμπεριφορά μας. Όλη την επιπόλαιη και απερίσκεπτη αντίδρασή μας. Να τα στείλουμε όλα αυτά χωρίς οίκτο στο Σταυρό για θάνατο. Να αφήσουμε κατά μέρος κάθε υπεκφυγή και δικαιολογία. Μόνο έτσι θα μας αλλάξει ο Χριστός, θα μας αναγεννήσει το Πνεύμα το Άγιο(Ιωάννη 1:13, 3:3-8, 1 Ιωάννη 4:7, 5:1,18, 1 Πέτρου 1:23). Θα χτίσει μέσα μας μια καινούρια καρδιά και ένα νέο πνεύμα(Ιεζεκιήλ 36:26-27, 18:31, 2 Κορινθίους 5:17). Θα ζήσουμε την καινούρια, αναστημένη ζωή μαζί Του. Θα μορφωθεί πάνω μας ο χαρακτήρας του Χριστού(Γαλάτας 4:19) και θα περιφέρουμε σ’ αυτή τη γη τη χάρη και την αγάπη του Σωτήρα μας, ώστε κι άλλοι να ελκυστούν στη σωτηρία Του.