«Ρίψον τον άρτον σου επί πρόσωπον των υδάτων· διότι εν ταις πολλαίς ημέραις θέλεις ευρεί αυτόν. Δος μερίδιον εις επτά και έτι εις οκτώ· διότι δεν εξεύρεις τι κακόν θέλει γείνει επί της γης. Εάν τα νέφη ήναι πλήρη, θέλουσι διαχύσει βροχήν επί την γήν· και εάν δένδρον πέση προς τον νότον ή προς τον βορράν, εν τω τόπω όπου πέση το δένδρον, εκεί θέλει μείνει. Όστις παρατηρεί τον άνεμον, δεν θέλει σπείρει· και όστις θεωρεί τα νέφη, δεν θέλει θερίσει. Καθώς δεν γνωρίζεις τις η οδός του ανέμου ουδέ τίνι τρόπω μορφόνονται τα οστά εν τη κοιλία της κυοφορούσης, ούτω δεν γνωρίζεις τα έργα του Θεού, όστις κάμνει τα πάντα. Σπείρε τον σπόρον σου το πρωΐ, και την εσπέραν ας μη ησυχάση η χειρ σου· διότι δεν εξεύρεις τι θέλει ευδοκιμήσει, τούτο ή εκείνο, ή εάν και τα δύο ήναι επίσης αγαθά. Γλυκύ βέβαια είναι το φως, και ευάρεστον εις τους οφθαλμούς να βλέπωσι τον ήλιον· αλλά και εάν ο άνθρωπος ζήση έτη πολλά και ευφραίνηται εν πάσι τούτοις, ας ενθυμηθή όμως τας ημέρας του σκότους, ότι θέλουσιν είσθαι πολλαί. Πάντα τα συμβαίνοντα ματαιότης. Ευφραίνου, νεανίσκε, εν τη νεότητί σου· και η καρδία σου ας σε χαροποιή εν ταις ημέραις της νεότητός σου· και περιπάτει κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όρασιν των οφθαλμών σου· πλην έξευρε, ότι διά πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν. Και αφαίρεσον τον θυμόν από της καρδίας σου, και απομάκρυνον την πονηρίαν από της σαρκός σου· διότι η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιότης.» (Εκκλησιαστής 11:1-10)

«Συνταξιούχοι, διαβάζετε την Αγία Γραφή». Αυτό ήταν το σλόγκαν που «έριξε» στην αγορά μια διαφημιστική εταιρεία  στο εξωτερικό, προκειμένου να πλησιάσει μια συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού. Απαλλαγμένοι από βαριές επαγγελματικές υποχρεώσεις θα μπορούσαν να στραφούν τώρα στον τομέα «θρησκεία», για να νοιώσουν χρήσιμοι, ακμαίοι, γεμάτοι. Είναι αλήθεια πως ο διάβολος έχει σκαρφιστεί απίθανα παραμύθια για να αλλοιώσει την αλήθεια σε ψέμα, ή ακόμα για να την νοθέψει. Ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε και αναστήθηκε για να καλύψει κάποια κενά μας, για να γίνει ένα φτωχό συμπλήρωμα στη ζωή μας που κατά τα άλλα θα σφύζει από εγωισμό, κοσμικές αγάπες, μέριμνες. Σωτηρία δια του αίματος του Χριστού  δεν χρειάζονται μόνο οι απόκληροι, οι ηλικιωμένοι, οι φτωχοί, οι κακομοίρηδες. Είναι κρίμα να σπαταλήσει κάποιος τη ζωή του και τα νιάτα του μακριά από το ζωντανό Θεό(1 Θεσσαλονικείς 1:9), για τα ψίχουλα που προσφέρει ο κόσμος. Ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος, σπρώχνει τον άνθρωπο να αναλώνει τη νιότη του στην αμαρτία, με το ψέμα πως ο Θεός είναι για να έχουμε καλά γηρατειά. Μα πραγματικά αξίζει να έχουμε το Ευαγγέλιο όταν η ζωή ξετυλίγεται μπροστά μας, όταν είμαστε γεμάτοι δύναμη και ζωντάνια, όταν σφύζουμε από ζωή από ζωή και δράση. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα χρόνια μας για τη Βασιλεία του Ουρανού και θα κερδίσουμε δυο ζωές, κι αυτήν εδώ κάτω και την άλλη, στον Ουρανό. Δεν είδα άνθρωπο με την Αγία Γραφή ανοιχτή στα χέρια του και να τον φοβηθώ. Θα βρει την αλήθεια, θα βρει τη ζωή. Να φοβάσαι το σκληρό και ανόητο αμαρτωλό που με εγωισμό τυφλωμένος λέει εγώ τα ξέρω όλα, εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα. Αυτό, αν δεν μετανοήσει, θα χάσει και θα χαθεί αιώνια.