«Οφείλομεν δε ημείς οι δυνατοί να βαστάζωμεν τα ασθενήματα των αδυνάτων, και να μη αρέσκωμεν εις εαυτούς. Αλλ’ έκαστος ημών ας αρέσκη εις τον πλησίον διά το καλόν προς οικοδομήν· επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσεν εις εαυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ’ εμέ. Διότι όσα προεγράφησαν, διά την διδασκαλίαν ημών προεγράφησαν, διά να έχωμεν την ελπίδα διά της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας είθε να σας δώση να φρονήτε το αυτό εν αλλήλοις κατά Χριστόν Ιησούν, διά να δοξάζητε ομοθυμαδόν εν ενί στόματι τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διά τούτο προσδέχεσθε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξαν Θεού.» (Ρωμαίους 15:1-7)

Στην κατηγορία των αποδημητικών πτηνών ανήκουν και οι αποδημητικές χήνες. Όταν ψυχράνει ο καιρός και καταλαβαίνουν ότι πλησιάζει ο χειμώνας, αρχίζουν να πετάνε σε σχηματισμούς , ταξιδεύοντας νότια. Οι χήνες αυτές μπορούν να πετούν με ταχύτητες που φτάνουν τα 40-50 μίλια την ώρα. Ο λόγος που ταξιδεύουν με αυτό τον σχηματισμό είναι ότι το πέταγμα κάθε πουλιού δημιουργεί ένα ανοδικό ρεύμα αέρα, που βοηθάει το πουλί που βρίσκεται ακριβώς από πίσω του. Έχει βρεθεί ότι με αυτό τον τρόπο μπορούν να ταξιδεύουν 70% επιπλέον απόσταση από αυτήν που θα διένυαν αν ταξίδευε το καθένα μόνο του. Οι πιστοί του Χριστού ζούμε σ’ ένα κόσμο εχθρικό και αντίθετο. Επιπλέον έχουμε ο καθένας να παλέψουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό, τον παλιό άνθρωπο μέσα μας. Γι’ μέσα στην Εκκλησία του Χριστού λειτουργούμε σαν ομάδα αλληλοσυμπαράστασης και βοήθειας. Ο Θεός θέλει να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και όχι να ταξιδεύουμε για τον Ουρανό ο καθένας ξεχωριστά, ξεμοναχιασμένος και αποδυναμωμένος. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα του πονηρού εχθρού μας, να μας απομονώνει από τα πνευματικά αδέλφια μας για να μας ρίξει κάτω πιο εύκολα. Ας το συνειδητοποιήσουμε, για να είμαστε ευτυχισμένοι και δυνατοί στην πορεία μας. Δεν είμαστε μόνοι. Ο Κύριος είναι παρών, περπατά μαζί μας, πετά μαζί μας, πονά μαζί μας, ώστε η πορεία μας να είναι όσο γίνεται πιο ευλογημένη και καρποφόρα. Ενωμένοι μεταξύ μας νικάμε, θριαμβεύουμε.