Ακηλίδωτη ομορφιά

0
201

«Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού· διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών· όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ” ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ” αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα; Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών· τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών. Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα; Καθώς είναι γεγραμμένον, Ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλ” εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα  ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε άλλη τις κτίσις θέλει δυνηθή να χωρίση ημάς από της αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών.» (Ρωμαίους 8:28-39)

Κάποιο ξένο περιοδικό δημοσίευσε στο εξώφυλλό του τη φωτογραφία μιας γνωστής ηθοποιού  με τίτλο «ακηλίδωτη ομορφιά». Το κύριο άρθρο υποστήριζε ότι αυτή η γυναίκα είχε μια ομορφιά τέλεια, με όλες τις σωστές αναλογίες. Οι γυναίκες την κοιτούσαν με ζήλια. Την επόμενη εβδομάδα ένα άλλο περιοδικό δημοσίευσε την είδηση ότι το πρώτο περιοδικό είχε πληρώσει 1525 δολάρια σε μια φωτογραφική εταιρεία για να κάνει το απαραίτητο «ρετουσάρισμα» στη φωτογραφία: να προσθέσει λίγα μαλλιά, να απαλύνει λίγο τις γραμμές του χαμόγελου στο πρόσωπο, να τονίσει τα χείλη, να να ψαλιδίσει το σαγόνι… Η «τέλεια» ομορφιά, απ’ ό,τι φάνηκε δεν ήταν καθόλου τέλεια. Είναι θεϊκό στοιχείο μέσα στον άνθρωπο η αγάπη και η κλίση του προς την ομορφιά. Όπως όλα όμως, στα καταστρεπτικά χέρια της αμαρτίας έχει πάρει κι αυτό μια φθηνή κι ανόητη χροιά. Όσο και να παλεύει ο άνθρωπος να τη βρει, στέκει απόμακρη και άφταστη και γι’ αυτό βρίσκει άλλους τρόπους να την πλαστογραφήσει. Ό,τι έφτιαξε ο Θεός ήταν όμορφο, τέλειο. Η ανυπακοή του ανθρώπου, η ανταρσία του, τα μαύρισε και τα ασχήμυνε όλα. Δια του Ιησού Χριστού μας χαρίζει και πάλι την ομορφιά μέσα μας ο Θεός, σε όσους μετανοιωμένοι Τον αναγνωρίζουν Κύριό τους. Μια ομορφιά Ουράνια. Όμοιοι με τον Υιό Του. Όχι μόνο μια μέρα εκεί, στον Ουρανό, αλλά και από τώρα σ΄ αυτή τη γη μας μεταμορφώνει(Γαλάτας 4:!9), ομορφαίνει τους τρόπους μας, τα λόγια μας, την καρδιά μας, ακόμα και το παρουσιαστικό μας!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ