Ζούμε την πίστη μας;

0
276

«Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγη τις ότι έχει πίστιν, και έργα δεν έχη; μήπως η πίστις δύναται να σώση αυτόν;  Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνοί υπάρχωσι και στερώνται της καθημερινής τροφής, και είπη τις εξ υμών προς αυτούς, Υπάγετε εν ειρήνη, θερμαίνεσθε και χορτάζεσθε, και δεν δώσητε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος; Ούτω και η πίστις, εάν δεν έχη έργα, νεκρά είναι καθ” εαυτήν. Αλλά θέλει τις ειπεί· Συ έχεις πίστιν, και εγώ έχω έργα· δείξόν μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου, και εγώ θέλω σοι δείξει εκ των έργων μου την πίστιν μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι είς· καλώς ποιείς· και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίττουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσης, ω άνθρωπε μάταιε, ότι η πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά; Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερεν Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριον; Βλέπεις ότι η πίστις συνήργει εις τα έργα αυτού, και εκ των έργων η πίστις ετελειώθη, και επληρώθη η γραφή η λέγουσα· Επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν, και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην, και φίλος Θεού ωνομάσθη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχί εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και Ραάβ η πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς δι” άλλης οδού; Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά.» (Ιάκωβος 2:14-26)

Από όσα γνωρίζουμε, ο Μαχάτμα Γκάντι δεν έγινε ποτέ χριστιανός. Είπε όμως κάποτε κάτι, που εμείς που ακολουθούμε τον Χριστό θα κάνουμε καλά να προσέξουμε. Όταν του ζητήθηκε να συνοψίσει το μήνυμά του σε μια φράση, εκείνος απάντησε: «Η ζωή μου είναι το μήνυμά μου». Οπωσδήποτε θα πρέπει να μιλήσουμε στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού(Ιωάννη 3:16, Ρωμαίους 5:8), να τους εξηγήσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου όσο πιο ξεκάθαρα μπορούμε, για τη θυσία του Ιησού Χριστού, για την αιώνια σωτηρία που κατά χάρη προσφέρει στον μετανοημένο αμαρτωλό(Εφεσίους 2:8, Τίτος 3:5, 2 Τιμοθέου 1:9, Πράξεις 2:47). Όμως και τα πιο ξεκάθαρα ακόμη λόγια δεν μπορούν να κερδίσουν καμιά καρδιά στον Ιησού Χριστό, αν η αγάπη του Θεού δεν φανερώνεται χειροπιαστά στη ζωή μας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, η ζωή μας κάτι θα εκπέμπει, κάποιο μήνυμα θα δίνει. ΑΝ ζούμε για τον εαυτό μας, κάνουμε το δικό μας, δεν υπακούμε στο λόγο Του Θεού, δεν ζούμε όπως ο Χριστός, δεν έχουμε ειρήνη και χαρά στην καρδιά μας και στον τρόπο μας, αν είμαστε απότομοι και οξείς στη συμπεριφορά μας, άκαρδοι και άσπλαχνοι, χωρίς επιείκεια και συγχωρητικότητα, τότε το μήνυμα είναι εντελώς αρνητικό, και καλύτερα να μη μιλάμε καν για Χριστό και σωτηρία. Αφού άλλωστε με όλα αυτά αποδεικνύουμε ότι ούτε οι ίδιοι Τον έχουμε Σωτήρα και Κύριό μας. Οι άνθρωποι δεν ακούν την μαρτυρία μας  αλλά την βλέπουν. Θέλουν να δουν την πίστη μας από τα έργα μας. Θέλουν να δουν Τον Χριστό βιωμένο. Έπειτα υπάρχει και ο διάβολος, που θα είναι δίπλα εναντίον μας αν λέμε πως πιστεύουμε στο Χριστό και ζούμε τα αντίθετα. Πίστη χωρίς αντίστοιχη ζωή είναι νεκρή πίστη. Και οπωσδήποτε κανένα αποτέλεσμα δεν φέρνει, ούτε στους άλλους ούτε σ’ εμάς τους ίδιους.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ