Τι είναι ο άνθρωπος;

0
237

«Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γή· όστις έθεσας την δόξαν σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων ητοίμασας αίνεσιν ένεκα των εχθρών σου, διά να καταργήσης τον εχθρόν και τον εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργον των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας, τα οποία συ εθεμελίωσας, Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμήσαι αυτόν; ή ο υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι αυτόν; Συ δε έκαμες αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν κύριον επί τα έργα των χειρών σου· πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού· πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού· τα πετεινά του ουρανού, και τους ιχθύας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τας οδούς των θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη.» (Ψαλμός 8:1-9)

Πόσες φορές έχουμε συλλάβει τον εαυτό μας να θαυμάζει τα λαμπερά αστέρια, που είναι τόσα πολλά στον έναστρο Ουρανό; Πόσο μικροί έχουμε αισθανθεί τότε μπροστά σ’ αυτή την απεραντοσύνη! Τι είμαι εγώ μπροστά σ’ αυτό το άπειρο σύμπαν, μπροστά σ’ αυτά τα άπειρα πλούτη τα οποία θεμελίωσε ο Θεός στο θόλο του ουρανού;  Αυτή η σκέψη μας κάνει να ανατριχιάζουμε, αλλά ταυτόχρονα μας ειρηνεύει. Κι έτσι, σαν από ένστικτο, στρεφόμαστε προς τον Θεό. Τότε, μια ολόκληρη σειρά από ερωτηματικά ανεβαίνουν στο μυαλό μας; Ποιος είναι αυτός ο Θεός που δημιούργησε τα άστρα; Ενδιαφέρεται για τη γη και για τους ανθρώπους, που είναι τόσο μικροί και τόσο χαμένοι μέσα στο σύμπαν; Άραγε ενδιαφέρεται για μένα προσωπικά, που είμαι ένας ανάμεσα σε δισεκατομμύρια ανθρώπους που κατοικούν στον πλανήτη; Τα ερωτηματικά μας ενώνονται με τις ερωτήσεις που υποβάλλονται σ’ αυτό τον ψαλμό. Τι είναι ο άνθρωπος μπροστά στο απέραντο σύμπαν; Κι όμως, ο Θεός ενδιαφέρεται γι’ αυτόν(Ιωάννη 3:16, Ρωμαίους 5:8) , ο Θεός τον θυμάται. Αξίζουμε μια τιμή γι’ Αυτόν. Δεν είμαστε μόνοι, χαμένοι μέσα σ’ ένα εχθρικό σύμπαν, αλλά επωφελούμεθα συνεχώς από τις φροντίδες του Θεού. Τι δέος επίσης σ’ αυτό τον ψαλμό μπροστά στο μυστήριο του Ευαγγελίου! Ο Θεός έρχεται σ’ εμάς δια του Ιησού, του Υιού του ανθρώπου. Έτσι Του αρέσει να παρουσιάζεται. Είναι όμως και ο άνθρωπος των θλίψεων(Ησαΐας 53:1-12) και ο άνθρωπος που μόνο σ’ Αυτόν επανέρχεται η δόξα: «Τον δε ολίγον τι παρά τους αγγέλους ηλαττωμένον Ιησούν βλέπομεν δια το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένον» (Εβραίους 2:6-9).

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ