Τόσες πολλές ευλογίες!

0
167

«Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήματος Θεού, προς τους αγίους τους όντας εν Εφέσω και πιστούς εν Χριστώ Ιησού· χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια διά Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι” αυτού προ καταβολής κόσμου, διά να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν διά Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς διά του ηγαπημένου αυτού, διά του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθ” ην επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν εαυτώ, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώση τα πάντα εν τω Χριστώ και τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης. Εν αυτώ, εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προορισθέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, διά να ήμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν· εις τον οποίον και σεις ηλπίσατε, ακούσαντες τον λόγον της αληθείας, το ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της επαγγελίας, όστις είναι ο αρραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού» (Εφεσίους 1:1-14)

Όταν συμβεί μια τραγωδία, οι άνθρωποι είναι υπερβολικά γενναιόδωροι στο να προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη. Μετά την τρομοκρατική ενέργεια στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης στις 11 Σεπτεμβρίου το 2001, έφτασαν από παντού κουβέρτες, πετσέτες, κονσέρβες, παπούτσια κι άλλα αντικείμενα, αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Μαζεύτηκαν τόσα πολλά, που οι πληγέντες δεν μπόρεσαν να τα χρησιμοποιήσουν όλα. Το ίδιο και με το τσουνάμι που έπληξε τη Νοτιοανατολική Ασία το Δεκέμβρη του 2004. Η βοήθεια έφτασε στο ύψος των 4,5 δισ. Δολαρίων. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει όταν στρεφόμαστε με πίστη στον Ιησού Χριστό και Τον επικαλούμαστε ως Σωτήρα μας. Αντιμετωπίζουμε μια προσωπική τραγωδία. Οι αμαρτίες μας, μας βαραίνουν την ψυχή, μας πνίγουν σαν κύματα φουρτουνιασμένης θάλασσας, μας καταπλακώνουν σαν γκρεμισμένα ερείπια. Μα χωρίζουν από το πρόσωπο του Πατέρα μας(Ησαΐας 59:2, Ιερεμίας 5:25) , μας κάνουν ξένους(Εφεσίους 2:19) και εχθρούς Του(Κολοσσαείς 1:21), μας βάζουν σε αιώνιο κίνδυνο, απώλειας(Λουκάς 13:3,5, Εβραίους 10:38-39) και πόνου, μακριά Του. Όποιος συνειδητοποιήσει την προσωπική του αμαρτία(Λουκάς 15:17) μπροστά στον άγιο Θεό(Πράξεις 17:30, 2:38, 2:21), νοιώθει ακριβώς έτσι. Και τότε, δεν είναι η υλική βοήθεια που μας χρειάζεται. Η ψυχή μας υποφέρει. Κι έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μας προσφέρει σωτηρία(Εφεσίους 2:8, Τίτος 3:5), άφθονη, πλήρη, πλούσια. Πολλοί πιστεύουν στο ψέμα του διαβόλου ότι η ζωή του Χριστού είναι στερημένη, σκυφτή. Το αντίθετο. Δεν μας κάνουν πλούσιους τα χρήματα αλλά μας γεμίζει με πλούτη πνευματικά (Εφεσίους 1:3, 2 Κορινθίους 8:9, Εφεσίους 1:18). Μας κάνει μέλη της οικογένειάς Του(1 Ιωάννη 3:1-2, Εφεσίους 1:5, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 2:19), κληρονόμους Εκείνου που Του ανήκουν τα πάντα(Ρωμαίους 8:17, Πράξεις 20:32, 26:18, Τίτος 3:7). Η κάθε μας μέρα γεμίζει με χαρά, ειρήνη, σιγουριά. Και οι ευλογίες Του συνεχίζουν να έρχονται. Δεν στερεύουν ποτέ. Η καρδιά μας πλημυρίζει, ξεχειλίζει, και ψάλλει ανάλαφρη και χορτασμένη!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ